cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

Aktuality

Usnesení ()

Soudní exekutor, Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, se sídlem Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného – Městys Veverská Bítýška, náměstí Na Městečku 72/, 664 71 Veverská Bítýška, IČ: 00282804, zast. Ryšavá Jana, JUDr., advokátka, č.p. 106, 682 01 Orlovice, IČ: 66224179, nar. 26.6.1961, proti povinnému VRBOVÁ Ivana, Tišnovská 545/, 664 71 Veverská Bítýška, nar. 17.4.1958, ke splnění povinnosti povinného uložené exekučním titulem – platební výměr sp. zn. 6/2014, který vydal Úřad městyse Veverská Bítýška dne 27.8.2014 a na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora č. j. 19 EXE 335/2016-9 ze dne 3.2.2016, které vydal Okresní soud Brno - venkov rozhodl takto - vydává se usnesení o provedení elektronické dražby (dražební vyhláška)...

více informací


Zpravodaj 06 ()

Na stránce Zpravodaje je vyvěšen Zpravodaj pro měsíc červen...

více informací


Tour de Veveří – honba za pokladem ()

Svazek obcí Panství hradu Veveří pořádá cykloturistickou akci pro děti i dospělé - Tour de Veveří – honba za pokladem...

více informací


Návrh závěrečného účtu za rok 2017 ()

Vodárenský svazek Bítešsko zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2017...

více informací


Valná hromada ()

Předsednictvo Vodárenského svazku Bítešsko svolává dne 29.6.2018 v 17.30 hodin valnou hromadu v prostorách úřadu Městyse ve Veverské Bítýšce...

více informací


Řízení o regulačním plánu 1. Veverská Bítýška, lokalita Hvozdecká ()

Městský úřad Kuřim, odbor investiční oznamuje v souladu s ustanovením §68 odst (2) a § 67 stavebního zákona zahájení Řízení o regulačním plánu 1. Veverská Bítýška, lokalita Hvozdecká...

více informací


Výzva k šetření vodou z veřejného vodovodu ()

Vážení odběratelé, jak jste si jistě vědomi, Českou republiku, především Moravu, posledních několik let trápí velké sucho. Vodárenský svazek Bítešsko zajišťuje dodávku pitné vody z podzemních vodních zdrojů, zejména z prameniště Šmelcovna...

více informací


Statistiky knihovny ()

Na stránce knihovny jsou dostupné statistiky za rok 2017...

více informací


Závěrečný účet 2017 ()

Městys Veverská Bítýška zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2017...

více informací


Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Kuřimka ()

Mikroregion Kuřimka zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2017...

více informacíKalendář akcí

Nejsou žádné akce.