Přehled vyučujících v letech 1949-1999
    Umístění žáků v soutěžích
    Stav žáků ve školním roce 1999/2000
    Učitelé a zaměstnanci školy
    Informace o školném

     Když jsem v roce 1989 nastoupil jako ředitel na Základní umělecké škole v Kuřimi, byl jsem seznámen se skutečností, že tato škola má velkou pobočku ve Veverské Bítýšce. Škola zde pracovala v nevyhovujících podmínkách, bez tekoucí vody, s nevyhovujícím sociálním zázemím. O to byly výraznější výsledky, kterých učitelé dosahovali během své výuky. Ať to byly soubory a dechový orchestr, který reprezentoval školu při různých veřejných akcích a nebo úspěchy sólistů na příklad kytaristů, žáků dechového oddělení apod.
     Škola je tříoborová. V roce 1990/91 došlo ke změně názvu na Základní umělecká škola. Tento název vystihuje poslání školy. Ale nejvýznamnějším rokem pro učitele byl rok 1993/94, kdy byla zásluhou pana starosty obce Františka Černého dokončena stavba nové školy. Tím se podstatně zlepšily podmínky pro výuku. Větším spojením s kmenovou školou v Kuřimi se zlepšilo i materiální zázemí a větší uplatnění žáků.
    Význam výuky na Základních uměleckých školách je generační záležitostí, až časem se ukáže význam školy pro obec a její obyvatele. Dotváří osobnost jedince po stránce estetické i etické a má tedy nezastupitelnou funkci ve výchově a vzdělání současné populace, což je vlastně základním principem a posláním působnosti základní umělecké školy.

Jiří Vichta - ředitel školy
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
ul. 9. května 319
Veverská Bítýška 664 71

tel.: 549 420 192