Informace o školném


  Přípravné vyučování
 
   Výtvarná výchova 140,- Kč/měsíc
   Taneční výchova 140,- Kč/měsíc
   Hudební výchova 140,- Kč/měsíc
   Lit. dram. výchova 140,- Kč/měsíc

  Hudební obor
 
   Celá vyuč. hodina 240,- Kč/měsíc
   Poloviční hodina 150,- Kč/měsíc

  Výtvarný obor
 
   Celá vyuč. hodina 170,- Kč/měsíc

  Literárně-dramatický obor
 
   Celá vyuč. hodina 160,- Kč/měsíc

  Taneční obor
 
   Celá vyuč. hodina 160,- Kč/měsíc