Veveří, heslo in: Hosák, Ladislav: Místní jména na Moravě a ve Slezsku, sv. 1., část 2., S-Ž, Praha 1980, s. 700

2. Veveří 1 Hrad u Veverské Bítýky (Tišnovsko). 13 km sz od Brna. 2 1213 de Weuerin, CDB II, 109; 1236 de Aychorns, CDB III, 104; 1238 in Wewri, CDB III, 204; 1240 de Eychorn, CDB III, 260; 1252 Veueri, CDB IV, 259; před 1253 de Ueueri, CDB IV, 293; 1253 de Weuerii, CDB IV, 286; 1258 de Eychorns, CDM III, 274; 1261 de Weuerie, CDM III, 325; 1268 de Eychorns, CDM IV, 5; 1269 de Wewerij, CDM IV, 30; 1288 in Eychorns, CDM V, 274; 1324 castro nostro Wewerzi, CDM VII, 432; 1354 in Eichhorn, Mendl, Knihy počtů, 218; 1447 k Wewerzi, PB III, 42; 1531 od rukojmí wewerskych, PB XV, 80; 1538 hrad Wewerzy, ZDB XXVI, 12; 1556 statek wewerský ... zámku Wewerzi, PB VIIb, 146; 1558 panství wewerskeho k zámku Wewerij, PB XXII, 124; 1559 hrad Wewerzy, ZDB XXVIII, 13; 1573 hrad Wewerzy, ZDB XXX, 9; 1576 do hor wewerskeich, PB XXVII, 121; 1609 hrad Wewerži, ZDB XXXIV, 27; 1633 Eickhorn (!), Wewerzj; 1674 Aichhorn; 1720 a 1751 Eichhorn; 1798 Eichhorn, Aichhorn, Wewercžy; 1846 Eichhorn, Weweřý; 1881 a 1935 Veveří. 3 P. Veveří. Původně lovecký hrádek údělných knížat brněnských. Pod hradem stávala ves Veveří, která zanikla v 1. pol. 15. stol. R. 1838 zde zřízen cukrovar.

4 Veveří, na Veveří (kam), na Veveří (arch.) na Veveřó (Svatoslav) (kde), veverské. Obyvatel. jm. neexistuje. 5 Do němčiny přejato překladem subst. veverka „Eichhorn, Eichhornchen” a spojením s anaog genit. -s: 1268 Eychorns, od 1354 jen Eichhorn. Pověst o pojmenování hradu podle množství veverek zachycuje i kronika hradu známá v opisech z 18. stol. Schwarz VS II 97. ...

MJ: z adj. veveří<veverbje k psl. vever „veverka, Eichhornchen”; zn. veveří místo, kde jsou veverky apod. K veverka je adj. veverčí, což se v názvech ojediněle také vyskytuje. ČV 157, 164, 246; Prof IV 534; Šmilauer PST2 190.


Elektronický archiv pramenu obce Veverská Bítýska, 2000
Vygenerováno z archivního formátu TEI