Bítýška Veverská, heslo in: Bítýška Veverská, heslo in: Hosák, Ladislav: Místní jména na Moravě a ve Slezsku, sv. 1., A-L, Praha 1970, s. 74

2. Bítýška Veverská 1 Městys 8,5 km jižně od Tišnova. 2 1376 de Bytysch, ZDB VI, 448; 1475 Bytéška městečko, PB V, 61; 1481 v Bietesscze, PB V, 35; 1538 městečko Wewersku Bytessku, ZDB XXVI, 12; 1573 městečko Wewersku Bytessku, ZDB XXX, 9; 1633 Byteschka; 1674 Klein Bitischka; 1718 Bitisska; 1720 Bitiska; 1751 Klein Bitiska; 1846 Eichhorn Bitischka, Wewerská Bitýška; 1872 Bitischka, Veverská Bytyška; 1881 Veverská Bitéska; 1885 Eichhorn Bitischka, Veveří Bytýška; 1893 Eichhorn Bitischka, Veveří Bytyška, Veverská Bytyška; 1906 Eichhorn Bittischka, Veverská Bytýška; 1924 Veverská Bítýška. 3 P. Veveří. Na poč. 15. stol. městečko s far. kostelem sv. Jakuba V. 1716 vystavěny železné hamry na Bílém potoku. Čes.

4 Betýška, do Betýšky, Betyšák, beteské. 5 MJ: přivlast. příp. -ka k OJ Bíteš/Byteš/-ch, o nichž viz Bíteš. Něm. Eichhorn „veverka” podle příslušnosti k hradu Veveří. ČV 23, 137; Prof –. 6 Nový dvůr (dvůr), Dolní mlýn, Prachovna (mlýn), Veveří (hrad). PJ U vlčích jam, Na stráži, Královka (les), Ho Bratrské zahrade.

... Bíteš ...

5 MJ: příp. -jb k OJ Bietech odvozenému z OJ Biet, které Miklosich ON 130 spojuje se slovesným kořenem bit- (bíti). Pozoruhodné však je, že MJ Bíteš a Bitýška mají doklady jen s i/y nikoli s ie, to jen u MJ Bítov, Bítovánky, Bítovčice. Zdá se tedy, že tu opravdu jde o dvě OJ: 1. Vít (zkráceno z Vítoslav, -rad, Prof V 594 a I2 86) v Bíteš, Bitýška; střídání počátečního b/v možné, viz zde 1266 Vitis a 1366 u MJ Osová Bítýška. 2. Biet> Bít v MJ Bítov, Bítovánky, Bítovčice. OJ Biet nebylo časté, splynulo zejm. po ie>í s OJ Vít/Bít. Může však být i zkráceno z Radobyt, Chotěbyt>Byt; to vzhledem k dokladům s y u Bitýška velmi pravděpodobně. Přechod MJ do rodu ženského je pozdější (viz ten Olomouc – ta Olomouc). Svoboda StčOJ 72; ČV 26; Prof V 589 (OJ Byteš); Eichler Slavia 1966, 242. Příjm. Bytešník. Viz Bítov, Bitýška.


Elektronický archiv pramenu obce Veverská Bítýska, 2000
Vygenerováno z archivního formátu TEI