Archiv pramenů

V archivu jsou umístěny prameny o obci Veverská Bítýška v různých formátech (TEI, HTML, TXT). Základním archivačním formátem je TEI (Text Encoding Initiative), který umožňuje zachytit původní strukturu textu. Do ostatních formátů jsou dokumenty převáděny pomocí šablon z TEI. Dokumenty je možno si stáhnout. Prameny jsou seřazeny abecedně.

Titul Dokumenty ke stažení
Bartošek: Mé dětství ve farnosti svatého Jakuba Zebedea ve Veverské Bítýšce, rukopis, 26.7.2000 TEI + ZIP
7 kB
HTML + ZIP
7 kB
TXT + ZIP
6 kB


Dokument d029
Titul Dokumenty ke stažení
Bílek, Jiří: Veverská Bítýška vzpomíná na p. faráře dr. K. Eichlera, Katolické noviny, 13.7.1952. TEI + ZIP
4 kB
HTML + ZIP
4 kB
TXT + ZIP
3 kB


Dokument d005
Titul Dokumenty ke stažení
Bítýška Veverská heslo in: Hosák, Ladislav: Místní jména na Moravě a ve Slezsku, sv. 1., A-L, Praha 1970, s. 74. TEI + ZIP
2 kB
HTML + ZIP
3 kB
TXT + ZIP
2 kB


Dokument d008
Titul Dokumenty ke stažení
Brychta, Milan; Loutocký, Evžen: Cholerový hřbitov – místo historie naší obce, Ozvěna – občasník mikroregionu Veveří, vydal Okrašlovací spolek Veverská Bítýška, č. 2, roč. I., říjen 2000, s. 2. TEI + ZIP
4 kB
HTML + ZIP
5 kB
TXT + ZIP
4 kB


Dokument d017
Titul Dokumenty ke stažení
Bytyška Veveří, heslo in: Ottův slovník naučný, IV. díl, 1891, vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze, tiskem vlastní knihtiskárny, s. 1019. TEI + ZIP
1 kB
HTML + ZIP
2 kB
TXT + ZIP
1 kB


Dokument d011
Titul Dokumenty ke stažení
Bytyška Veveří, heslo in: Ottův slovník naučný, XXVIII. díl, Doplňky, vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze, tiskem »Unie« v Praze, 1909, s. 155. TEI + ZIP
1 kB
HTML + ZIP
1 kB
TXT + ZIP
1 kB


Dokument d015
Titul Dokumenty ke stažení
Bytýška Veverská in: Oharek, Václav: Vlastivěda moravská. Tišnovský okres, Musejní spolek, Brno 1923. TEI + ZIP
28 kB
HTML + ZIP
29 kB
TXT + ZIP
27 kB


Dokument d002
Titul Dokumenty ke stažení
Do soutěže o Veveří se nikdo nepřihlásil (dap), Mladá fronta Dnes, příloha Jižní Morava, 13.1.2001. TEI + ZIP
2 kB
HTML + ZIP
3 kB
TXT + ZIP
2 kB


Dokument d021
Titul Dokumenty ke stažení
Eichler, Karel: Paměti panství Veverského, nákladem vlastním, Brno 1891. [45%] TEI + ZIP
303 kB
HTML + ZIP
307 kB
TXT + ZIP
292 kB


Dokument d001
Titul Dokumenty ke stažení
Eichler, Karel: Valentin Bernard Jestřabský, farář a spisovatel (1630–1719), Obzor, ročník XIII., 1890, č. 9, s. 129–133, č. 10, s. 146–148. TEI + ZIP
15 kB
HTML + ZIP
16 kB
TXT + ZIP
15 kB


Dokument d030
Titul Dokumenty ke stažení
Eichler Karel, heslo in: Tumpach, Josef; Podlaha, Antonín: Český slovník bohovědný, III. díl, Praha 1926, s. 730-732. TEI + ZIP
6 kB
HTML + ZIP
6 kB
TXT + ZIP
6 kB


Dokument d004
Titul Dokumenty ke stažení
Chlad Bohdan, heslo in: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999, IV. díl, CH–J, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 1999, s. 38. TEI + ZIP
1 kB
HTML + ZIP
2 kB
TXT + ZIP
1 kB


Dokument d022
Titul Dokumenty ke stažení
Chlad, Bohdan, in: Fic, Karel; Zacpal, Josef: Tišnovsko. Vlastivěda kraje od Pernštejna k Veveří, Bethania, Tišnov 1999, ISBN 80-238-4289-7, s. 189. TEI + ZIP
1 kB
HTML + ZIP
2 kB
TXT + ZIP
1 kB


Dokument d024
Titul Dokumenty ke stažení
Chlad, Bohdan, heslo in: Toman, Prokop: Nový slovník československých výtvarných umělců, I. díl, A–K, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 1993, s. 399. TEI + ZIP
1 kB
HTML + ZIP
2 kB
TXT + ZIP
1 kB


Dokument d023
Titul Dokumenty ke stažení
Láznička, Zdeněk: Projekt železnice Veverská Bítýška–Jihlava z r. 1840, Vlastivědný věstník moravský, roč. 1, 1946, č.4, s. 215-216. TEI + ZIP
3 kB
HTML + ZIP
3 kB
TXT + ZIP
2 kB


Dokument d006
Titul Dokumenty ke stažení
Loutocký, Evžen: Z historie regionu – hrad Veveří, Ozvěna – občasník mikroregionu Veveří, vydal Okrašlovací spolek Veverská Bítýška, č. 2, roč. I., říjen 2000, s. 2. TEI + ZIP
3 kB
HTML + ZIP
4 kB
TXT + ZIP
3 kB


Dokument d018
Titul Dokumenty ke stažení
Kudeříková Marie, heslo in: Československý biografický slovník, Encyklopedický institut ČSAV, vydala ACADEMIA, Praha, 1992, s. 381. TEI + ZIP
1 kB
HTML + ZIP
2 kB
TXT + ZIP
1 kB


Dokument d016
Titul Dokumenty ke stažení
Most přes přehradu bude později (ČTK), Mladá fronta Dnes, příloha Jižní Morava, 20.1.2001. TEI + ZIP
1 kB
HTML + ZIP
2 kB
TXT + ZIP
1 kB


Dokument d026
Titul Dokumenty ke stažení
Most přes přehradu do června (ČTK), Mladá fronta Dnes, příloha Jižní Morava, 28.11.2000. TEI + ZIP
1 kB
HTML + ZIP
2 kB
TXT + ZIP
1 kB


Dokument d020
Titul Dokumenty ke stažení
Neumann, Aug: Vlastenectví v promluvách faráře Val. Jestřabského (1630-1719), Věstník jednot duchovenstva brněnské a olomoucké diec., 28, 1935, s. 240-247. TEI + ZIP
13 kB
HTML + ZIP
13 kB
TXT + ZIP
12 kB


Dokument d010
Titul Dokumenty ke stažení
Novák, Jan V.: O literární činnosti Valentina Bernarda Jestřábského, Časopis Musea království českého, LXIII., 1889, s. 373-386. TEI + ZIP
18 kB
HTML + ZIP
18 kB
TXT + ZIP
18 kB


Dokument d003
Titul Dokumenty ke stažení
Pavelková, Andrea: Ekologové: Ne mostu u Veveří, Mladá fronta Dnes, příloha Jižní Morava, 23.1.2001. TEI + ZIP
2 kB
HTML + ZIP
3 kB
TXT + ZIP
2 kB


Dokument d027
Titul Dokumenty ke stažení
Radimský, Jiří: Kostel ve Veverské Bítýšce, Vlastivědný věstník moravský, roč. 2, 1947, č. 2, s. 140-142. TEI + ZIP
4 kB
HTML + ZIP
4 kB
TXT + ZIP
3 kB


Dokument d007
Titul Dokumenty ke stažení
Svratka, Ottův slovník naučný, XVII. díl, 1901, vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze, tiskem české grafické společnosti »Unie« v Praze, heslo Morava, s. 627–628. TEI + ZIP
2 kB
HTML + ZIP
3 kB
TXT + ZIP
2 kB


Dokument d013
Titul Dokumenty ke stažení
Štědroň, Bohumír: Eichler Karel, heslo in: Československý hudební slovník, svazek prvý, A-L, Státní hudební vydavatelství, Praha, 1963, s. 293–294. TEI + ZIP
2 kB
HTML + ZIP
2 kB
TXT + ZIP
2 kB


Dokument d014
Titul Dokumenty ke stažení
Štěpánek, Václav; Jan, Libor; Kosík, Zbyněk: Život a dílo P. ThDr. Karla Eichlera, in: Eichler, Karel: Paměti panství veverského, reprint původního vydání z roku 1891, Obecní úřad ve Veverské Bítýšce, Veverská Bítýška 1995, s. 1–20. TEI + ZIP
29 kB
HTML + ZIP
29 kB
TXT + ZIP
28 kB


Dokument d028
Titul Dokumenty ke stažení
Tři kříže, in: Eichler, Karel: Poutní místa a milostivé obrazy na Moravě a v rakouském Slezsku. Část dějepravná a popisná. Část první, Brno 1887, s. 185-201. TEI + ZIP
13 kB
HTML + ZIP
13 kB
TXT + ZIP
12 kB


Dokument d025
Titul Dokumenty ke stažení
Veveří, heslo in: Ottův slovník naučný, XXVI. díl, 1907, vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze, tiskem »Unie« v Praze, s. 630. TEI + ZIP
1 kB
HTML + ZIP
2 kB
TXT + ZIP
1 kB


Dokument d012
Titul Dokumenty ke stažení
Veveří, heslo in: Hosák, Ladislav: Místní jména na Moravě a ve Slezsku, sv. 2., část 2., S-Ž, Praha 1980, s. 700. TEI + ZIP
2 kB
HTML + ZIP
3 kB
TXT + ZIP
2 kB


Dokument d019


© 2000–2002 Zbyněk Kosík
Aktualizace: 5.10.2002
Dotazy a připomínky k obsahu stránky posílejte na adresu KosikZ@seznam.cz