cz / eng / de     Dnes je

Domů»Úřad města»Zpravodaj

Zpravodaj města Veverská Bítýška

Zpravodaj

Zpravodaj vydává město Veverská Bítýška, náměstí Na městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška, IČO 282 804. Evidence MK ČR E 10379.

 • Zpravodaj vychází dle potřeby města.
 • Stránky zpravodaje nejsou určeny k osobním ani veřejným polemikám.
 • Ve zpravodaji lze za úplatu inzerovat.
 • Tisk D+H tiskárna.

Zpravodaj města Veverská Bítýška vychází obvykle čtyřikrát ročně v nákladu 1300 kusů. Distribuován je zdarma do poštovních schránek na území města. Elektronická verze zpravodaje je k dispozici na webu města.

Redakční rada

Anežka Dvořáková, Jana Váňová, Vlastimil Valášek (šek), Radoslav Patočka
Kontakt: zpravodajvb@post.cz

Uzávěrky čísel

 • Březen: uzávěrka 28. února
 • Červen: uzávěrka 31. května,
 • Září: uzávěrka 31. srpna,
 • Prosinec: uzávěrka 30. listopadu.

Příjem inzerce

Anežka Dvořáková, matrika – Městský úřad Veverská Bítýška, tel. 549 420 397, e-mail matrika@obecveverskabityska.cz.

Redakce si vyhrazuje právo inzerát nezveřejnit (nedostatek prostoru, nevhodnost), nebo odmítnout (z důvodu nekvalitních podkladů).

Ceník inzerce platný od 1. 3. 2023

Standardní rozměry inzerce (zrcadlo):

 • 1/1 strany, rozměr 182×258 mm 3.500 Kč včetně DPH
 • 1/2 strany, rozměr 182×127 mm 1.750 Kč včetně DPH
 • 1/4 strany, rozměr 88×127 mm 900 Kč včetně DPH
 • 1/8 strany, rozměr 88×61 mm 500 Kč včetně DPH

Další rozměry inzerce

Cena dle dohody

Opakovaná inzerce 10 % sleva.

Technické podmínky pro přijetí a zveřejnění inzerce

Standardní formáty pro přijetí inzerce

Inzeráty jsou přijímány elektronicky ve formátu PDF (specifikace PDF/X-1a, barevný prostor CMYK nebo stupně šedi, bez přímých barev, rozlišení 300/450 dpi, písma musí být korektně vložená v PDF nebo převedená na křivky).

Případně je možné použít bitmapové formáty TIF/TIFF (bez vrstev a průhledností, rozlišení 300/450 dpi, může být s LZW kompresí) nebo JPG/JPEG (uloženy v kompresi s minimální ztrátou, rozlišení 300/450 dpi).

Další formáty pro přijetí inzerce

V dalších grafických formátech je možno inzerci předat pouze po individuální domluvě.

Zadání inzerce se zpracováním

Při podání v textovém formátu (papírová forma), nebo elektronicky v textovém formátu (e-mail, DOC nebo v jiných formátech) bude k ceně za plochu přičtena částka za vytvoření nebo grafické zpracování inzerátu dle náročnosti. V případě požadavku na umístění loga, grafiky nebo obrázku je dodejte jako samostatný soubor v dostatečné kvalitě (obrázky ve zdrojové velikosti, loga ve vektorovém formátu).

Standardní rozměry inzerce:

Varianty inzerce

1/1 strany, rozměr 182×258 mm
1/2 strany, rozměr 182×127 mm
1/4 strany, rozměr 88×127 mm
1/8 strany, rozměr 88×61 mm

Další možné rozměry inzerátů:

Je možné využít šířku sloupce (88 mm) nebo šířku strany (182 mm), výška inzerátu je v tomto případě volitelná, pro bezproblémové umístění však doporučujeme nižší výšku, než je u standardních rozměrů.
Redakce si vyhrazuje právo mírných úprav rozměrů s ohledem na celkovou úpravu inzertních stran.

Čísla ke stažení ve formátu PDF


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím