cz / eng / de     Dnes je

Domů»Úřad města»Svobodný přístup k informacím»Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2023 - o činnosti města Veverská Bítýška v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Podle § 18,odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, vydává Město Veverská Bítýška tuto Výroční zprávu s následujícími údaji o činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2023:

  • počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
    1. počet žádostí o informace, které město obdrželo v roce 2023: 1
    2. počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: neuzavřeno
  • počet podaných odvolání proti rozhodnutí: neuzavřeno
  • opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: neuzavřeno
  • výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: neuzavřeno
  • počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: neuzavřeno
  • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

Výroční zpráva podle § 13 odstavce 3 zákona nezahrnuje žádosti o informace, které nebyly podány písemně a dále žádosti o informace poskytované podle jiných předpisů.


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím