cz / eng / de     Dnes je

Veverská Bítýška
Domů»Úřad města»Rozpočty města»Rozpočet na rok 2021 - návrh

Rozpočet na rok 2021 - návrh

Zveřejněno: 17.2. 2021

Rozpočet na rok 2021 - Příjmy

§ položka popis rozpočet r.2020 upravený rozpočet r.2020 čerpání rozpočtu r.2020 návrh rozpočtu r.2021
  1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 12 000 000 11 308 400 12 387 341,46 12 500 000
  1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 300 000 80 900 191 185,28 191 000
  1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 000 000 1 000 000 1 168 363,26 1 170 000
  1121 Daň z příjmů právnických osob 10 000 000 7 000 000 8 752 463,13 8 750 000
  1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 607 900 607 900 607 810,00 913 600
  1211 Daň z přidané hodnoty 22 500 000 22 500 000 23 951 830,84 23 950 000
  1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 3 600 53 700 77 561,70 0
  1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0 0 146,96 0
  1340 Svoz komunálního odpadu 1 200 000 1 200 000 1 159 955,00 1 240 400
  1341 Poplatek ze psů 98 000 98 000 98 083,00 99 400
  1342 Poplatek z pobytu 25 000 25 000 6 704,00 5 000
  1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 55 000 55 000 53 730,00 50 000
  1344 Poplatek ze vstupného 7 000 7 000 1 220,00 1 000
  1346 Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst 40 000 50 000 49 800,00 40 000
  1349 Zrušené místní poplatky 3 000 3 000 2 955,00 0
  1361 Správní poplatky 300 000 300 000 333 550,00 300 000
  1381 Daň z hazardních her 250 000 250 000 331 104,90 150 000
  1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 0 0 88,47 0
  1511 Daň z nemovitých věcí 2 000 000 2 000 000 2 027 661,29 2 000 000
  2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva-zápůjčky ze SF 14 000 14 000 14 000,00 0
  4111 Neinv.přij. transfery z všeob.pokl.správy SR-Volby do zast.krajů 0 62 000 62 000,00 0
  4111 Neinv.přij. transfery z všeob.pokl.správy SR-kompenzační bonus 0 4 220 000 4 220 000,00 0
  4112 Neinv.přij.transfery ze SR-souhrnný dotační vztah 2 284 000 2 284 000 2 284 000,00 2 400 400
  4116 Ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR-pro ZŠ 0 838 000 837 975,00 0
  4116 Ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR-Slešťůvka 0 109 600 109 516,00 0
  4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 10 000 10 000 10 000,00 10 000
1012 XXXX Pronájem pozemků-věcné břemeno 69 000 1 170 100 1 170 044,59 10 000
1012 XXXX Pronájem pozemků 39 600 39 600 42 043,15 40 000
1012 XXXX Příjmy z prodeje pozemků 60 000 825 700 825 692,00 235 500
2169 XXXX Ostatní správa v průmyslu,staveb.,obchodu a službách 6 000 6 000 6 000,00 9 000
2310 XXXX Pitná voda-pachtovné-vodovodní infrastruktura 691 900 691 900 691 851,38 767 000
2321 XXXX VH kanalizace-pachtovné-kanalizační infrastruktura 758 200 758 200 758 178,74 787 200
3113 XXXX Tělocvična-poplatek za užívání 0 0 1 750,00 2 000
3314 XXXX Místní knihovna 30 000 42 500 49 778,00 30 000
3316 XXXX Vydavatelská činnost-prodej knihy 500 500 227,00 500
3349 XXXX Zpravodaj-inzerce 8 000 8 000 13 088,08 8 000
3412 XXXX Hřiště Ostrůvek - pronájem 32 000 32 000 33 300,00 32 000
3612 XXXX Bytové hospodářství - nájem 7 900 7 900 7 836,00 7 900
3632 XXXX Poplatek z hrobů 74 600 74 600 78 190,00 67 700
3632 XXXX Přijaté neinvestiční dary-fond pro údržbu hrobů 500 500 2 000,00 0
3639 XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 000 2 000 8 128,82 2 000
3722 XXXX Sběr a svoz komunálního odpadu -popelnice-smlouva 240 000 240 000 227 187,29 240 000
3724 XXXX Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 1 500 1 500 1 310,00 400
3725 XXXX Využívání a zneškodňování komun. odpadů 500 000 500 000 645 429,53 600 000
6171 XXXX Činnost místní správy-kopírování 1 800 1 800 4 130,00 3 000
6171 XXXX Čin.místní správy-prodej knihy,odznaky,kalendáře atd. 500 500 699,00 500
6171 XXXX Činnost místní správy-pronájem nemovitostí 350 000 350 000 275 507,28 350 000
6171 XXXX Činnost místní správy-přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 45 900 53 900 53 552,77 0
6310 XXXX Úroky 500 500 578,93 500
6310 XXXX Úroky - SF 100 100 29,00 100
6409 XXXX Doplňkové příjmy 4 900 4 900 4 856,37 100
Příjmy celkem 55 622 900 58 889 200 63 640 433,22 56 964 200

Rozpočet na rok 2021 - Výdaje

§ položka popis rozpočet r.2020 upravený rozpočet r.2020 čerpání rozpočtu r.2020 návrh rozpočtu r.2021
1012 XXXX Pozemky 900 000 900 000 63 320,62 1 505 000
2212 XXXX Místní komunikace 8 000 000 8 000 000 673 332,91 8 000 000
2212 XXXX Místní komunikace-ul. U Hřiště 4 000 000 4 000 000 2 793 500,99 270 000
2212 XXXX Komunikace-ul. Na Babkách 0 0 0,00 3 500 000
2219 XXXX Chodníky 4 600 000 4 600 000 678 792,97 5 200 000
2219 XXXX Chodník-ul.Tišnovská (Trhovice) 0 0 0,00 2 600 000
2219 XXXX Chodník-propojovací chodník ul.Nádražní-Pod Horkou 0 0 0,00 1 600 000
2292 XXXX Dopravní obslužnost 170 000 170 000 163 500,00 180 000
2310 XXXX Pitná voda 3 900 000 3 900 000 853 880,71 300 000
2310 XXXX Pitná voda-vrt HV 102 0 0 0,00 2 220 000
2321 XXXX VH-kanalizace 3 000 000 3 000 000 795 114,82 3 000 000
3111 XXXX MŠ-neinvestiční příspěvek 1 070 000 1 070 000 1 070 000,00 1 200 000
3111 XXXX MŠ-oprava budovy ul.Pavla Perky a ul.Zábíteší 300 000 300 000 132 653,85 1 420 000
3113 XXXX ZŠ-neinvestiční příspěvek 2 100 000 2 100 000 2 100 000,00 2 300 000
3113 XXXX ZŠ-neinvestiční dotace z MŠMT 0 838 000 837 975,00 0
3113 XXXX ZŠ - oprava budovy 300 000 300 000 3 653,21 350 000
3113 XXXX Tělocvična-novostavba 26 000 000 26 000 000 18 453 113,65 650 000
3314 XXXX Místní knihovna 1 200 000 1 200 000 1 111 091,41 1 200 000
3314 XXXX MLK-ošatné - SF 8 100 8 100 8 028,00 8 100
3319 XXXX Příspěvek Divadlo Prkno z.s. 50 000 50 000 50 000,00 40 000
3319 XXXX Příspěvek Krojovaní Veverská Bítýška,z.s. 40 000 40 000 40 000,00 40 000
3326 XXXX Zachování a obnova kulturních památek 120 000 120 000 0,00 120 000
3341 XXXX Místní rozhlas 300 000 740 900 25 019,53 2 000 000
3349 XXXX Zpravodaj 60 000 60 000 40 875,50 60 000
3392 XXXX Kulturní dům 2 200 000 2 200 000 296 616,55 2 100 000
3392 XXXX Kulturní dům-zateplení-projekt,rekonstrukce 12 000 000 12 000 000 18 513,00 12 400 000
3399 XXXX Příspěvek Římskokatolická farnost Veverská Bítýška 300 000 300 000 300 000,00 300 000
3399 XXXX Sbor pro občanské záležitosti 95 000 95 000 26 022,00 95 000
3399 XXXX Kulturní akce města 200 000 200 000 147 351,04 250 000
3399 XXXX Příspěvek Diecézní charita Brno-odlehčovací služba 25 000 25 000 25 000,00 12 200
3399 XXXX Příspěvek Diecézní charita Brno-pečovatelská služba 150 000 150 000 150 000,00 177 800
3399 XXXX Příspěvek Diecézní charita Brno-domácí hospicová péče 0 33 000 33 000,00 33 000
3412 XXXX Víceúčelové hřiště Ostrůvek 380 000 380 000 159 569,65 1 800 000
3412 XXXX Dětské hřiště 2 000 000 2 000 000 894 705,28 1 000 000
3419 XXXX Příspěvek FC Veverská Bítýška z.s. 250 000 250 000 250 000,00 250 000
3419 XXXX Příspěvek Hockey club Vev. Bítýška 140 000 140 000 140 000,00 140 000
3419 XXXX Příspěvek Tenis club Vev. Bítýška 40 000 40 000 40 000,00 40 000
3419 XXXX Příspěvek Klub vodní turistiky Vev. Bítýška 30 000 30 000 30 000,00 30 000
3421 XXXX Příspěvek Junák-český skaut, středisko Vev.Bítýška,z.s. 30 000 30 000 30 000,00 30 000
3515 XXXX Příspěvek Gynness Brno,s.r.o.-gyn.ambulance 0 45 000 45 000,00 45 000
3631 XXXX Veřejné osvětlení 2 500 000 2 500 000 1 449 542,24 2 700 000
3632 XXXX Pohřebnictví 80 000 80 000 65 789,02 80 000
3632 XXXX Pohřebnictví-fond pro údržbu hrobů (z příspěvků občanů) 5 500 5 500 5 500,00 1 500
3632 XXXX Pohřebnictví-fond pro údržbu hrobů (z příspěvků města) 105 000 105 000 31 526,00 73 500
3635 XXXX Územní plánování 1 000 000 1 000 000 38 720,00 1 000 000
3636 XXXX Příspěvek Mikroregion Kuřimka-neinvestiční příspěvek 32 200 32 200 32 180,00 32 400
3639 XXXX Veřejně prospěšné práce, územní rozvoj 1 800 000 1 800 000 1 211 120,49 1 850 000
3639 XXXX Doprava 300 000 300 000 75 163,00 300 000
3639 XXXX ČOV-garáž 100 000 100 000 0,00 200 000
3639 XXXX Budova č.p. 319 /dříve bud.Čes.spoř./ 300 000 300 000 47 208,96 400 000
3639 XXXX Kemp Hana 200 000 200 000 15 523,00 200 000
3639 XXXX Budova č.p. 3 - budova Pošty 300 000 300 000 0,00 300 000
3639 XXXX Budova ulice Boční č.p.81 2 000 000 2 000 000 0,00 2 000 000
3639 XXXX Budova Smuteční síň-výměna střešní krytiny 500 000 500 000 414 594,40 0
3639 XXXX Kotelna u bytového domu č.p. 610 0 1 000 000 951 000,00 100 000
3721 XXXX Svoz nebezpečného odpadu 5 000 5 000 0,00 5 000
3722 XXXX Svoz komunálního odpadu 2 600 000 2 600 000 2 590 952,33 3 000 000
3722 XXXX Svoz komunálního odpadu-výročí ze SF 0 0 0,00 8 100
3722 XXXX Svoz komun.odpadu-nákup velkoobj.kontejnerů 250 000 250 000 0,00 250 000
3722 XXXX Svoz komun.odpadu- sběrný dvůr 2 000 000 2 000 000 0,00 2 000 000
3723 XXXX Svoz ostatního odpadu 7 000 7 000 0,00 7 000
3725 XXXX Využívání a zneškodňování komunál. odpadu 150 000 150 000 117 655,22 150 000
3745 XXXX Vzhled obce 970 000 1 079 600 779 933,38 1 560 000
4341 XXXX Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 20 000 20 000 0,00 20 000
4359 XXXX Služby sociální péče-neinvest.přísp.Vývařovna obědů 1 000 000 1 000 000 1 000 000,00 1 000 000
5213 XXXX Krizová opatření 30 000 30 000 23 475,49 30 000
5311 XXXX Bezpečnost a veřejný pořádek 30 000 40 000 33 000,00 40 000
5512 XXXX Hasiči 500 000 500 000 351 819,04 400 000
6112 XXXX Zastupitelstvo města 2 400 000 2 510 200 2 510 010,00 2 600 000
6115 XXXX Volby do zastupitelstev krajů 0 62 000 53 663,42 0
6171 XXXX Činnost místní správy 6 500 000 6 700 000 5 967 068,35 6 700 000
6171 XXXX Činnost místní správy - budova Boční č.p.555 300 000 300 000 58 715,08 400 000
6171 XXXX Příspěvek na obědy-SF 73 900 74 000 43 460,00 150 000
6171 XXXX Sportovní a kulturní akce-SF 28 000 28 000 0,00 32 500
6171 XXXX Důchodové připojištění-SF 150 000 150 000 105 500,00 150 000
6171 XXXX Činnost místní správy-ošatné - SF 55 000 55 000 44 154,00 55 000
6171 XXXX Tělocvična 300 000 300 000 46 621,23 0
6310 XXXX Poplatky KB 30 000 30 000 18 153,00 20 000
6310 XXXX Sberbank CZ - poplatky bance 1 800 1 800 1 553,00 2 000
6310 XXXX Česká spořitelna - poplatky bance 1 000 1 000 528,00 1 000
6310 XXXX Česká národní banka-poplatky bance 500 500 276,80 500
6310 XXXX Poplatek KB-SF 5 000 5 000 1 392,00 3 000
6320 XXXX Pojištění majetku 220 000 220 000 141 710,00 220 000
6330 XXXX Převod na účet zřízený pro opatrovance-veř.opatrov. 1 000 1 000 1 000,00 1 000
6399 XXXX DPPO za obec 607 900 607 900 607 810,00 913 600
6399 XXXX Ostatní finanční operace-DPH 400 000 400 000 380 201,23 400 000
6402 XXXX Finanční vypořádání 15 000 15 000 14 118,00 8 400
6409 XXXX Příspěvek Svaz důchodců Chudčice 6 000 6 000 6 000,00 6 000
6409 XXXX Příspěvek Svaz důchodců Vev. Bítýška 55 000 55 000 55 000,00 55 000
6409 XXXX Příspěvek Spolek přátel tělovýchovy Veverská Bítýška 23 000 23 000 23 000,00 23 000
6409 XXXX Příspěvek Dům dětí a mládeže Brno 23 000 23 000 23 000,00 23 000
6409 XXXX Příspěvek MC Oříšek, z.s. 40 000 40 000 40 000,00 40 000
6409 XXXX Příspěvek Český zahrádkářský svaz, ZO Vev.Bítýška 5 000 5 000 5 000,00 10 000
6409 XXXX Příspěvek Pionýr,z.s. 10 000 10 000 10 000,00 0
6409 XXXX Příspěvek Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, z.s. 0 5 000 5 000,00 0
6409 XXXX Příspěvek při neočekávaných život.situacích-SF 40 000 40 000 0,00 40 000
6409 XXXX Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 300 260,00 0
6409 XXXX Příspěvek na dětskou rekreaci-SF 12 000 12 000 8 000,00 20 000
6409 XXXX Rezerva 30 510 800 30 923 000 0,00 58 895 500
6409 XXXX Zápůjčky-SF 80 000 80 000 0,00 85 000
Výdaje celkem 132 636 700 135 903 000 51 885 527,37 145 028 100

Rozpočet na rok 2021 - Financování

§ položka popis rozpočet r.2020 upravený rozpočet r.2020 čerpání rozpočtu r.2020 návrh rozpočtu r.2021
  8115 Zůstatek na bankovních účtech 78 072 700 78 072 700 78 072 832,43 88 858 100
  8124 Splátky úvěru -1 058 900 -1 058 900 -1 058 824,00 -794 200
Financování celkem 77 013 800 77 013 800 77 014 008 88 063 900

sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím