cz / eng / de     Dnes je

Veverská Bítýška
Domů»Úřad města»Rozpočty města»Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2013

Příjmy:26 859 200 Kč
Financování:9 389 000 Kč
Celkem:36 248 200 Kč
Výdaje:36 248 200 Kč
Zůstatek:0

Rozpočet na rok 2013 - Příjmy

§ položka popis rozpočet
1111 DPFO ze záv. činnosti a funkčních požitků 4 525 000
1112 DPFO ze samostatné výdělečné činnosti 333 000
1113 DPFO z kapitálových výnosů 490 000
1121 DPPO 4 750 000
1122 DPPO za obec 254 100
1211 DPH 9 600 000
1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 19 500
1340 Svoz komunálního odpadu 1 031 400
1341 Poplatek ze psů 91 400
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 70 000
1344 Poplatek ze vstupného 1 600
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3 000
1346 Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst 2 000
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 75 000
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 330 000
1361 Správní poplatky 95 000
1511 Daň z nemovitosti 1 900 000
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva-SF 75 000
4111 Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy 54 800
4112 Neinv.přij.transfery ze SR-souhrný dotační vztah 1 880 500
4116 Ost.neinvestiční přijaté transfery ze SR 8 000
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 10 000
1012 XXXX Pronájem pozemků-věcné břemeno 1 500
1012 XXXX Pronájem pozemků 37 000
1012 XXXX Příjmy z prodeje pozemků 211 000
3314 XXXX Místní knihovna 38 000
3316 XXXX Vydavatelská činnost 10 000
3341 XXXX Místní rozhlas 1 600
3412 XXXX Hřiště Ostrůvek - pronájem 28 000
3612 XXXX Bytové hospodářství - nájem 7 900
3632 XXXX Poplatek z hrobů 23 800
3722 XXXX Sběr a svoz komunálního odpadu -popelnice-smlouva 113 000
3724 XXXX Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 1 500
3725 XXXX Využívání a zneškodňování komun. odpadů 350 000
6171 XXXX Činnost místní správy-kopírování 3 500
6171 XXXX Činnost místní správy-prodej knihy Paměti panství 500
6171 XXXX Činnost místní správy-pronájem nemovitostí 340 000
6171 XXXX Přijaté sankční platby 5 000
6310 XXXX Úroky 70 000
6310 XXXX Úroky - SF 600
6409 XXXX Doplňkové příjmy 17 000
Příjmy celkem 26 859 200 Kč
Financování
§PoložkaPopisRozpočet
8115Zůstatek k 31.12.201210 889 000
8124Splátky úvěru-1 500 000
Financování celkem9 389 000 Kč

Rozpočet na rok 2013 - Výdaje

§ položka popis rozpočet
1012 XXXX Pozemky 200 000
2212 XXXX Místní komunikace 2 857 000
2219 XXXX Chodníky 2 200 000
2221 XXXX Provoz veř. silniční dopravy 160 000
2310 XXXX Pitná voda 100 000
2321 XXXX VH-kanalizace 1 400 000
2321 XXXX Intezifikace čistírny odpadních vod 3 000 000
2321 XXXX VH spl.kanalizace ul.Krátká 2 600 000
3111 XXXX MŠ-neinvestiční příspěvek 750 000
3111 XXXX MŠ-oprava budovy 200 000
3113 XXXX ZŠ-neinvestiční příspěvek 2 350 000
3113 XXXX ZŠ - oprava budovy 120 000
3231 XXXX Základní umělecká škola-úroky z úvěru 10 500
3314 XXXX Místní knihovna 900 000
3314 XXXX MLK-ošatné - SF 9 000
3319 XXXX Příspěvek SUZAT 42 000
3319 XXXX Příspěvek OS Krojovaní 30 000
3319 XXXX Dary obyvatelstvu-koncerty 15 000
3322 XXXX Zachování a obnova kulturních památek 20 000
3341 XXXX Místní rozhlas 70 000
3349 XXXX Zpravodaj 60 000
3392 XXXX Kulturní dům 300 000
3399 XXXX Příspěvek církvi 300 000
3399 XXXX Sbor pro občanské záležitosti 70 000
3412 XXXX Víceúčelové hřiště Ostrůvek 230 000
3419 XXXX Příspěvek FC Veverská Bítýška 200 000
3419 XXXX Příspěvek Hockey club Vev. Bítýška 130 000
3419 XXXX Příspěvek Tenis club Vev. Bítýška 45 000
3419 XXXX Příspěvek Klub vodní turistiky Vev. Bítýška 20 000
3421 XXXX Příspěvek Junák 20 000
3631 XXXX Veřejné osvětlení 700 000
3632 XXXX Pohřebnictví 70 000
3635 XXXX Územní plánování 740 000
3636 XXXX Příspěvek Mikroregion Kuřimka 31 000
3639 XXXX Veřejně prospěšné práce 1 208 000
3639 XXXX Doprava org.10 300 000
3639 XXXX ČOV-garáž org.42 300 000
3639 XXXX Budova č.p. 319 /dříve bud.Čes.spoř./ org.32 50 000
3639 XXXX Budova č.p. 3 - budova Pošty 200 000
3721 XXXX Svoz nebezpečného odpadu 5 000
3722 XXXX Svoz komunálního odpadu 2 400 000
3723 XXXX Svoz ostatního odpadu 8 000
3725 XXXX Využívání a zneškodňování komunál. odpadu 120 000
3745 XXXX Vzhled obce 670 000
4359 XXXX Služby sociální péče-neinvest.přísp.Vývařovna obědů 900 000
5212 XXXX Ochrana obyvatelstva 10 000
5311 XXXX Bezpečnost a veřejný pořádek 10 000
5512 XXXX Hasiči 350 000
6112 XXXX Zastupitelstvo městyse 1 680 000
6112 XXXX Zastupitelstvo městyse-ošatné -SF 9 000
6112 XXXX Zastupitelstvo městyse-dary-živ.a prac.jubilea-SF 2 700
6118 XXXX Volba prezidenta republiky 54 800
6171 XXXX Činnost místní správy 5 300 000
6171 XXXX Činnost místní správy - oprava budov č.p.72,č.p.555 550 000
6171 XXXX Činnost místní správy - dary-živ.a prac.jubilea-SF 5 000
6171 XXXX Příspěvek na obědy-SF 60 000
6171 XXXX Sportovní a kulturní akce-SF 30 000
6171 XXXX Důchodové připojištění-SF 95 100
6171 XXXX Činnost místní správy-ošatné - SF 35 000
6171 XXXX Tělocvična org.15 270 000
6310 XXXX Poplatky KB 55 000
6310 XXXX Volksbank CZ - poplatky bance 1 600
6310 XXXX Česká spořitelna - poplatky bance 4 500
6310 XXXX Česká národní banka-poplatky bance 2 000
6310 XXXX Poplatek KB-SF 9 000
6320 XXXX Pojištění majetku 155 000
6399 XXXX DPPO za obec 254 100
6402 XXXX Finanční vypořádání minulých let 800 000
6409 XXXX Příspěvek Svaz důchodců Chudčice 5 000
6409 XXXX Příspěvek Svaz důchodců Vev. Bítýška 30 000
6409 XXXX Příspěvek Svaz těl. postižených Vev. Bítýška 18 000
6409 XXXX Příspěvek Klub přátel TJ 19 000
6409 XXXX Příspěvek Dům dětí a mládeže Brno 22 200
6409 XXXX Příspěvek Oříšek 20 000
6409 XXXX Příspěvek ADRA 5 000
6409 XXXX Příspěvek Český zahrádkářský svaz, ZO Vev.Bítýška 8 000
6409 XXXX Příspěvek Český svaz včelařů – OS Vev.Bítýška 1 000
6409 XXXX Příspěvek na dětskou rekreaci-SF 2 000
6409 XXXX Rezerva 163 300
6409 XXXX Návratné finanční výpomoci-SF 101 400
Výdaje celkem 36 248 200  Kč

sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím