cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

obecní úřad

Matrika

Informace o matrice

Úřední hodiny
Pondělí:8 - 1213 - 17.00 hod.
Středa:8 - 1213 - 17.00 hod.
Telefon:549 420 397
Matrikářka:Anežka Dvořáková
 • vedení matričních knih narození, manželství a úmrtí pro obvod Veverská Bítýška, Chudčice a Hvozdec od roku cca 1900. Od roku 1900 - 1950 jsou to matriční knihy Lažánek, Maršova a Braníškova
 • komplexně vykonává matriční agendu pro obvod Veverská Bítýška, Chudčice a Hvozdec
 • provádí zápisy matričních událostí, matričních skutečností, dodatečných zápisů, změn a oprav do matričních knih
 • přijímá a sepisuje podklady pro dodatečné zápisy a změny do matričních knih (volba druhého jména, žádost o zápis příjmení v mužském tvaru, určení otcovství rozvod manželství, vrácení se k předchozímu příjmení)
 • vydává prvopisy matričních dokladů, duplikáty matričních dokladů
 • pořizuje doslovné výpisy z matričních knih
 • přijímá žádosti o uzavření manželství, zpracovává civilní a církevní sňatky. Vystavuje osvědčení k církevním sňatkům a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v zahraničí
 • povoluje v rámci matričního obvodu uzavření manželství na jiném vhodném místě
 • provádí a zajišťuje svatební obřady v obřadní síni městyse i svatební obřady povolení na jiném vhodném místě matričního obvodu
 • rozhoduje ve věcech změny jména a příjmení u osob s trvalým bydlištěm na území matričního obvodu
 • plní zákonnou ohlašovací a oznamovací povinnost o matričních událostech
 • přijímá žádosti o ověření a osvědčení rodného čísla
 • provádí vidimaci listin a legalizaci podpisů (ze závažných důvodů provádí legalizaci i mimo úřední místnost)
 • sepisuje žádosti o zápis matriční události do zvláštní matriky
 • nabírá žádosti o osvědčení o státním občanství.

Vydávání občanských průkazů

Vydává Městský úřad Kuřim – tel: 541422326.

Vydávání pasů

Vydává Městský úřad  Kuřim – tel: 541422361.

CZECH POINT

V kanceláři matriky v současné době můžete získat všechny služby CZECH POINTU.

Nejvíce využívané:

 • výpis z obchodního rejstříku (úplný výpis, výpis platných údajů k aktuálnímu dni)
 • výpis ze živnostenského rejstříku
 • výpis z rejstříku trestů
 • katastr nemovitostí – výpis listu vlastnictví(podle čísla listu vlastnictví, podle čísla popisného, podle čísla parcely)
 • výpis z bodového hodnocení osoby
 • výpis z insolvenčního rejstříku
 • agenda datových schránek: zřízení datové schránky, zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
 • konverze dokumentů.

Poplatky:

 • Výstup z CZECH POINTU – 100,- Kč za první stránku, za každou další i započatou stránku 50,-Kč.
 • Rejstřík trestů – 100,-Kč.

Platba je v hotovosti na místě, o výpisy lze požádat v úřední dny: pondělí a středa 8 – 12, 13 – 17 hod.

Úřední ověření listiny a podpisu

Listina – občan předloží originál dokladu a kopii originálu.
Za každou i započatou stranu je správní poplatek 30,- Kč.

Podpis – občan předloží dokument s podpisem a platný občanský průkaz (může být i pas).
Za každý podpis je správní poplatek 30,- Kč.

Sňatky

V budově úřadu městyse se nachází oddací síň.

Obřadní síň Obřadní síň Obřadní síň
Obřadní síň Obřadní síň

Oddací dny bez poplatku:
pátek a sobota v době od 9 – 13 hodin.

Oddávající:
Josef Mifek, starosta obce
Pavel Novotný, místostarosta obce

Ohlašovna obecního úřadu

 • přihlášení k trvalému pobytu
 • žádost o poskytnutí údajů z informačního systému
 • přidělení čísel popisných a evidenčních

Přihlášení k trvalému pobytu

Je třeba předložit:

 1. platný občanský průkaz
 2. doklad o vlastnictví nemovitosti, do které se chcete přihlásit na trvalý pobyt (nejlépe výpis z evidence nemovitostí, kupní smlouva zaregistrovaná na katastru, nájemní smlouva)
 3. poplatek 50,- Kč za dospělou osobu
 4. pokud máte děti, je třeba doložit rodné listy dětí

Pokud nemovitost nevlastníte, nejednoduší řešení je vzít sebou majitele nemovitosti, který vám svým podpisem dá souhlas k trvalému pobytu. Musí však doložit:

 1. platný občanský průkaz
 2. výpis evidence nemovitostí.

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému

Jedná se o získání údajů z informačního systému k Vaší osobě.

Je třeba doložit:

 1. občanský průkaz
 2. správní poplatek 50,- Kč

Přidělování čísel popisných a evidenčních

Číslo popisné - přiděluje se na novostavby rod. domů a budov

 1. písemná žádost
 2. kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci
 3. geometrický plán

Číslo evidenční - přiděluje se na rekreační objekty, garáže apod.

 1. písemná žádost
 2. kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci.
 3. geometrický plán

Sociální komise Městyse Veverské Bítýšky

 • zajišťuje informovanost občanů v sociální oblasti
 • pomáhá řešit mimořádné sociální problémy.

Standardy sociálně právní ochrany dětí

Standardy Sociálně právní ochrany dětí (SPOD), jsou závazná pravidla, požadavky a měřítka chování lidí v procesech a postupech týkajících se sociálně právní ochrany dětí. Představují společnou dohodu o průběhu procesů či chování lidí s cílem sladění či zaručení jejich určitých stejných vlastností, stejného chování či stejného způsobu řízení a jednání.

Rodiče:

Má Vaše dítě problémy s porušováním zákonů? Nezvládáte výchovu Vašeho dítěte?
Řešíte problémy v rodině a máte nezletilé dítě?

Děti:

Máš potíže s policií? Máš potíže s pitím alkoholu nebo s drogami? Nerozumíš si s rodiči a máš pocit, že jediným řešením je útěk z domova?

Rozchází se Tvoji rodiče a Tvůj názor nechtějí slyšet? Ubližuje Ti někdo doma nebo ve škole?

Jsme tu pro Vás!

Sociálně právní ochrany dětí (SPOD) pro Veverskou Bítýšku zajišťuje:

 • Josef Mifek, starosta městyse.
 • Kontakty : 607 689 128.
Odborní pracovníci:

sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím