cz / eng / de     Dnes je

Matrika

Informace o matrice

Úřední hodiny
Pondělí:8 - 1213 - 17.00 hod.
Středa:8 - 1213 - 17.00 hod.
Telefon:549 420 397
Matrikářka:Anežka Dvořáková

Individuálně si lze dohodnout schůzku přes telefon.

Činnosti matriky

 • vedení matričních knih narození, manželství a úmrtí pro obvod Veverská Bítýška, Chudčice a Hvozdec od roku cca 1900. Od roku 1900 – 1950 jsou to matriční knihy Lažánek, Maršova a Braníškova
 • komplexně vykonává matriční agendu pro obvod Veverská Bítýška, Chudčice a Hvozdec
 • provádí zápisy matričních událostí, matričních skutečností, dodatečných zápisů, změn a oprav do matričních knih
 • přijímá a sepisuje podklady pro dodatečné zápisy a změny do matričních knih (volba druhého jména, žádost o zápis příjmení v mužském tvaru, určení otcovství rozvod manželství, vrácení se k předchozímu příjmení)
 • vydává prvopisy matričních dokladů, duplikáty matričních dokladů
 • pořizuje doslovné výpisy z matričních knih
 • přijímá žádosti o uzavření manželství, zpracovává civilní a církevní sňatky. Vystavuje osvědčení k církevním sňatkům a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v zahraničí
 • povoluje v rámci matričního obvodu uzavření manželství na jiném vhodném místě
 • provádí a zajišťuje svatební obřady v obřadní síni města i svatební obřady s povolením na jiném vhodném místě matričního obvodu
 • rozhoduje ve věcech změny jména a příjmení u osob s trvalým bydlištěm na území matričního obvodu
 • plní zákonnou ohlašovací a oznamovací povinnost o matričních událostech
 • přijímá žádosti o ověření a osvědčení rodného čísla
 • provádí vidimaci listin a legalizaci podpisů (ze závažných důvodů provádí legalizaci i mimo úřední místnost)
 • sepisuje žádosti o zápis matriční události do zvláštní matriky
 • nabírá žádosti o osvědčení o státním občanství.

Sňatky

V budově městského úřadu se nachází oddací síň.

Obřadní síň Obřadní síň Obřadní síň
Obřadní síň Obřadní síň

Oddávací dny bez poplatu: pátek a sobota v době od 9 – 13 hodin.

Oddávající:

 • Ing. Lukáš Zavadil, starosta města
 • Pavel Novotný, místostarosta města

ÚŘEDNÍ OVĚŘOVÁNÍ LISTIN A PODPISŮ

Listina – občan předloží originál dokladu a kopii originálu.
Za každou i započatou stranu je správní poplatek 30,- Kč.

Podpis – občan předloží dokument s podpisem a platný občanský průkaz (může být i pas). Za každý podpis je správní poplatek 30,- Kč.

Ohlašovna

 • přihlášení k trvalému pobytu
 • žádost o poskytnutí údajů z informačního systému
 • přidělení čísel popisných a evidenčních

Přihlášení k trvalému pobytu

Je třeba předložit:

 1. platný občanský průkaz
 2. doklad o vlastnictví nemovitosti, do které se chcete přihlásit na trvalý pobyt ( Pokud je vlastník uveden v katastru nemovitostí nepředkládá výpis z katastru. Nájemník dokládá nájemní smlouvu.)
 3. poplatek 50,- Kč za dospělou osobu
 4. pokud máte děti, je třeba doložit rodné listy dětí, pokud mají děti občanský průkaz, tak občanský průkaz.

Pokud nemovitost nevlastníte, nejednoduší řešení je vzít sebou majitele nemovitosti, který vám svým podpisem dá souhlas k trvalému pobytu. Musí však doložit svůj občanský průkaz.

Po změně trvalého pobytu na ohlašovně následuje krok výměna občanského průkazu.

Vydávání občanských průkazů

Agendu zajišťuje: Městský úřad Kuřim – tel: 541422326.

Vydávání pasů

Agendu zajišťuje: Městský úřad Kuřim – tel: 541422361.

Na Městský úřad v Kuřimi se lze objednat elektronicky přes webové stránky: www.kurim.cz, přes rezervační systém.

Výměna těchto dokladů není vázaná na trvalý pobyt.

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému

Jedná se o získání údajů z informačního systému k Vaší osobě.

Je třeba doložit:

 1. občanský průkaz
 2. správní poplatek 50,- Kč

Přidělování čísel popisných a evidenčních

Číslo popisné - přiděluje se na novostavby rodinných domů a budov

 1. písemná žádost
 2. kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci
 3. geometrický plán

Číslo evidenční - přiděluje se na rekreační objekty, garáže apod.

 1. písemná žádost
 2. kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci.
 3. geometrický plán

CZECH POINT

V kanceláři matriky v současné době můžete získat všechny služby CZECH POINTU.

Nejvíce využívané:

 • výpis z obchodního rejstříku (úplný výpis, výpis platných údajů k aktuálnímu dni)
 • výpis ze živnostenského rejstříku
 • výpis z rejstříku trestů
 • katastr nemovitostí – výpis listu vlastnictví(podle čísla listu vlastnictví, podle čísla popisného, podle čísla parcely)
 • výpis z bodového hodnocení osoby
 • výpis z insolvenčního rejstříku
 • agenda datových schránek: zřízení datové schránky, zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
 • konverze dokumentů
 • zprostředkovaná identifikace.

Poplatky:

 • Výstup z CZECH POINTU – 100,- Kč za první stránku, za každou další i započatou stránku 50,-Kč.
 • Rejstřík trestů – 100,-Kč.

Platba je v hotovosti na místě.

O výpisy lze požádat v úřední dny: pondělí a středa 8 – 12, 13 – 17 hod.

Sociální komise městského úřadu

Složení sociální komise:

pí. Pavla Krystková, pí. Pavlína Králíková, pí. Anežka Dvořáková

 • pomáhá řešit mimořádné sociální problémy
 • zajišťuje informovanost občanů v sociální oblasti.

sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím