cz / eng / de     Dnes je

Domů»Dotované projekty města»Rekonstrukce úpravny vody Veverská Bítýška

Rekonstrukce úpravny vody Veverská Bítýška

Podpořil Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj na základě dotačního programu Dotační program v oblasti vodního hospodářství, Podprogram č. 1 Podpora v oblasti vodárenství poskytl účelovou investiční finanční podporu ve formě dotace na akci „Rekonstrukce úpravny vody Veverská Bítýška“.

Potřeba vybudování a zapojení vrtu HV 102 do vodovodní soustavy včetně rekonstrukce stávající úpravny vody byla vyvolána požadavkem posílit dodávku kvalitní pitné vody do stávající vodovodní sítě a zajistit obyvatelům Veverské Bítýšky větší množství kvalitní pitné vody pro veřejnou potřebu. Vybudovaný vrt HV 102 je přiveden potrubím do stávající zrekonstruované úpravny vody. Přes tuto úpravnu je napojen na stávající přivaděč a tímto potrubím je přiváděna pitná voda do vodojemu ve vlastnictví města. Z vodojemu je rozvodnou sítí pitná voda dodávána obyvatelům města Veverská Bítýška. Okolo vrtu HV 102 je vybudované ochranné pásmo vodního zdroje, stanovené Veřejnou vyhláškou ze dne 1.2.2021 s účinností od 17.2.2021.

Náklady za provedení díla na akci „Rekonstrukce úpravny vody Veverská Bítýška“ činily 1 698 000,- Kč bez DPH v režimu přenesené daňové povinnosti.
Ostatní související náklady činily 682 536,31 Kč (technický dozor, hydrogeologický průzkum, hydrodynam.zkoušky, projektová dokumentace a další).

Z rozpočtu Jihomoravského kraje, ze Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK byla městu Veverská Bítýška poskytnuta dotace na uvedenou akci ve výši 400.000,- Kč.

Finanční rozdíl mezi celkovými výdaji na akci a dotací od JMK byl čerpán z rozpočtu města Veverská Bítýška.

Podpořil Jihomoravský kraj


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím