cz / eng / de     Dnes je

Domů»Dotované projekty města»Obnova a péče o významný krajinný prvek U Kamene – Slešťůvka

Obnova a péče o významný krajinný prvek U Kamene – Slešťůvka ve Veverské Bítýšce

Podpořilo Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ČR na základě výzvy v rámci Programu péče o krajinu v roce 2020-Podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí poskytlo finanční prostředky na akci „Obnova a péče o významný krajinný prvek U Kamene – Slešťůvka ve Veverské Bítýšce“. 

Obnova významného krajinné prvku U Kamene – Slešťůvka za účelem zlepšení stavu biotopu vlhkomilních a subxerotermních druhů. Byly zde nalezeny druhy Červeného seznamu Adonis aestivalis, Thymus glabrescens, Veronica prosrata, Festuca valesiaca, Myosotis sparsiflora, Nonea pulla, Galanthus nivali, Leucojum vernum a Cornus mas.

O lokalitu bylo již dříve pečováno z Programu péče o krajinu – byly zde vytvořeny tůně, vysazeny ovocné dřeviny a bylo prováděno kosení a výřez náletu. Město Veverská Bítýška zde pravidelně udržuje kosením cestu vedoucí k vodní kapli (studánce). Aktivity jsou směrovány k zachování stávající druhové biodiverzity v lokalitě.

Kosení 2x ročně je cíleno k redukci zde expanzívního druhu třtiny křovištní Calamagrostis epigejos a částečné redukci masivního rozvoje nitrofilního druhu kopřivy dvoudomé Urtica dioica s vědomím jejího významu pro vývojové cykly mnohých bezobratlých. Rozrůstáním náletových dřevin na k potůčku přilehlých svazích je limitován růst subxerotermních rostlinných druhů a vývoj heliofilního hmyzu.

Městu Veverská Bítýška byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 109 516,- Kč.


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím