cz / eng / de     Dnes je

Domů»Dotované projekty města»Novostavba tělocvičny

Novostavba tělocvičny Veverská Bítýška, ul. P. Perky, č. p. 390

Podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na základě dotačního programu Podpora rozvoje regionů 2019+, Podprogram Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, dotační titul 117d8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury poskytl dotaci na akci „Novostavba tělocvičny Veverská Bítýška, ul. P. Perky, č. p. 390“.

Pro celé město včetně ZŠ byla k dispozici jediná tělocvična. Původní malá tělocvična dodatečně přistavěná k budově kulturního domu měla nedostatečné rozměry cca 10,5m x 18m. Tato velikost byla nedostatečná pro provozování míčových her (volejbal, basketbal, sálová kopaná, badminton, tenis apod.), nevyhovovala ani pro provozování základní tělesné výchovy pro základní školy. Zcela nevyhovující bylo také zázemí tělocvičny – šatny a sociální zařízení.

Vzhledem k tomu, že rekonstruovat stávající tělocvičnu by bylo neúčelné, bylo zastupitelstvem města rozhodnuto vybudovat na místě nevyhovujícího zařízení tělocvičnu novou.

Nová tělocvična byla navržena tak, aby mohla sloužit pro základní výuku tělesné výchovy pro místní základní školu a zároveň v ní mohly být provozovány žáky školy i veřejností míčové hry (volejbal, basketbal, badmington, nohejbal apod. ).

Nová budova vyhovuje moderním typologickým a hygienickým požadavkům na tělocvičny. Velikost vlastní tělocvičny je 18 x 27m, součástí tělocvičny jsou šatny pro 4 x 15 cvičenců včetně sprch a záchodů, šatna trenéra, šatna pro tělesně postižené včetně sociálního zařízení, strojovna ÚT a VZT a nářaďovna. Chodba ve 2.P je otevřená do prostoru a vytváří tak galerii se sedadly pro 30 diváků. Prostor tělocvičny je prosvětlen basilikálním přirozeným osvětlením, čímž je umožněno přirozené příčné provětrání tělocvičny. Kromě toho jsou prostory vybaveny nuceným větráním s rekuperací měněného vzduchu.

Vybudováním nové tělocvičny se nepoměrně zlepšily prostorové, kapacitní a hygienické podmínky tohoto sportovního zařízení.

Nová budova tělocvičny bude sloužit převážně pro hodiny tělesné výchovy, bude využívána žáky ZŠ a dále bude sloužit široké veřejnosti.

Celkové náklady na akci činily 40 366 492,81 Kč (stavební práce: 38 405 997,74 Kč + ostatní náklady-zpracování projektu, technický dozor investora, BOZP, autorizační dozor a další).

Částka 35 366 492,81 Kč byla hrazena z rozpočtu města Veverská Bítýška.

Z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj byla městu poskytnuta dotace ve výši 5 000 000,- Kč.

Projekt Novostavba tělocvičny Veverská Bítýška, ul. P. Perky, č.p. 390 byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím