cz / eng / de     Dnes je

Domů»Dotované projekty města»Kanalizace splašková, Masarykovo náměstí p. č. 1306/1

Kanalizace splašková, Masarykovo náměstí p.č. 1306/1 Veverská Bítýška

Podpořil Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj na základě dotačního programu Dotační program v oblasti vodního hospodářství, Podprogram č. 2 Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod poskytl účelovou investiční finanční podporu ve formě dotace na akci „Kanalizace splašková, Masarykovo náměstí p. č. 1306/1 Veverská Bítýška“.

Potřeba stavby splaškové kanalizace byla vyvolána požadavkem na odvod splaškových vod ze stávajících rodinných domů v daném území.

Celá stavba je typická ekologická stavba, jejímž účelem bylo zlepšit v dané oblasti stav životního prostředí – týkající se způsobu odvádění splaškových odpadních vod. Vybudovaná stoka je napojena na stávající stoku splaškové kanalizace, slouží pro veřejnou potřebu a řeší odkanalizování zájmového území. Odpadní vody jsou odváděny do čistírny odpadních vod.

Celkové náklady na stavbu činily 272.324,84 Kč bez DPH v režimu přenesené daňové povinnosti.

Z rozpočtu Jihomoravského kraje, ze Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK byla městu Veverská Bítýška poskytnuta dotace na uvedenou stavbu ve výši 190.600,00 Kč.

Částka 81.724,84 Kč byla uhrazena z rozpočtu města Veverská Bítýška.

Podpořil Jihomoravský kraj


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím