cz / eng / de     Dnes je

Veverská Bítýška
Domů»Úřad města»Úřední deska

Úřední deska

Oznámení o zveřejnění návrhů rozpočtových dokumentů

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění Město Veverská Bítýška oznamuje zveřejnění návrhů rozpočtových dokumentů: Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet Města Veverská Bítýška jsou nebo budou v plném rozsahu zveřejněny pod odkazem obecní úřad - aktuality a do jejich listinných podob je možno nahlédnout v kanceláři účetní Města Veverská Bítýška, Náměstí Na Městečku 72, Veverská Bítýška v úředních hodinách.

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění Město Veverská Bítýška oznamuje zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů: Rozpočet, rozpočtová opatření, rozpočtové provizorium, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet Města Veverská Bítýška jsou nebo budou v plném rozsahu zveřejněny pod odkazem obecní úřad - rozpočty a do jejich listinných podob je možno nahlédnout v kanceláři účetní Města Veverská Bítýška, Náměstí Na Městečku 72, Veverská Bítýška v úředních hodinách.

Na této stránce naleznete některé dokumenty v elektronické podobě a také naskenované, které OU nemá k dispozici v elektronické podobě.

Po kliknutí na odkaz lze dokument otevřít nebo po kliknutí na odkaz pravým tlačítkem myši uložit - Save target as... (Uložit cíl jako...).

Dostupné dokumenty úřední desky dle data vyvěšení:

 • Nová usnesení vlády ČR - formát pdf, velikost 258 kB, zveřejněno do
  Nová usnesení vlády ČR (vyhlášení nouzového stavu, omezení provozu škol a školských zařízení, volného pohybu osob, maloobchodu a služeb a dalších oblasti)

 • Střednědobý výhled - formát xls, velikost 24 kB, zveřejněno do
  Město Veverská Bítýška zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2022 až 2024

 • Návrh rozpočtu pro rok 2021 - formát xls, velikost 53 kB, zveřejněno do
  Město Veverská Bítýška zveřejňuje návrh rozpočtu pro rok 2021

 • Územní rozhodnutí - formát pdf, velikost 237 kB, zveřejněno do
  Stavební úřad Městského úřadu Veverská Bítýška vydává rozhodnutí o umístění stavby V. Bítýška, chaty Tejny, st. úpr.NN – stavba č. 1040009763

 • Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - formát zip, velikost 626 kB, zveřejněno do
  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v návaznosti na ustanovení § 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 8. 2020.

 • Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů - formát pdf, velikost 104 kB, zveřejněno do
  Mikroregion Kuřimka - Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů

 • Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - formát zip, velikost 1,52 MB, zveřejněno do
  Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona

Dlouhodobé dokumenty:


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím