cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

obecní úřad

Úřední deska

Oznámení o zveřejnění návrhů rozpočtových dokumentů

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění Město Veverská Bítýška oznamuje zveřejnění návrhů rozpočtových dokumentů: Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet Města Veverská Bítýška jsou nebo budou v plném rozsahu zveřejněny pod odkazem obecní úřad - aktuality a do jejich listinných podob je možno nahlédnout v kanceláři účetní Města Veverská Bítýška, Náměstí Na Městečku 72, Veverská Bítýška v úředních hodinách.

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění Město Veverská Bítýška oznamuje zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů: Rozpočet, rozpočtová opatření, rozpočtové provizorium, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet Města Veverská Bítýška jsou nebo budou v plném rozsahu zveřejněny pod odkazem obecní úřad - rozpočty a do jejich listinných podob je možno nahlédnout v kanceláři účetní Města Veverská Bítýška, Náměstí Na Městečku 72, Veverská Bítýška v úředních hodinách.

Na této stránce naleznete některé dokumenty v elektronické podobě a také naskenované, které OU nemá k dispozici v elektronické podobě.

Po kliknutí na odkaz lze dokument otevřít nebo po kliknutí na odkaz pravým tlačítkem myši uložit - Save target as... (Uložit cíl jako...).

Dostupné dokumenty:

 • - Záměr pronájmu - Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr pronájmu části obecního pozemku p.č. 1502 - formát pdf, velikost 289 kB, zveřejněno do
 • - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice č. III/386 - formát zip, velikost 1,09 MB, zveřejněno do
 • - Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje - Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje se uskuteční v pátek 2. října 2020 od 14:00 do 22:00 hod. a v sobodu 3. října 2020 od 8:00 do 14:00 hod. Místem konání voleb je budova Městského úřadu ve Veverské Bítýšce, nám. Na Městečku 72 - formát pdf, velikost 175 kB, zveřejněno do
 • - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace ul. Tejny, Veverská Bítýška - formát zip, velikost 841 kB, zveřejněno do
 • - Oznámení zahájení územního řízení- veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ "V 423-modernizace na vyšší parametry,II.etapa" - formát zip, velikost 1,38 MB, zveřejněno do
 • - Informace o počtu a sídle volebních okrsků - Ve smyslu ustanovení §15 odst. 1 písm. f) zákona č. 130/2000 sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů informuji, že pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, které se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020, jsou na území města Veverská Bítýška zřízeny dva volební okrsky. Sídlem okrskových volebních komisí je budova Městského úřadu ve Veverské Bítýšce, nám. Na Městečku 72, Veverská Bítýška. - formát pdf, velikost 91,1 kB, zveřejněno do
 • - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí - Ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, v platném znění pozdějších předpisů stanovuji s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, které se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020, následující minimální počet členů okrskových volebních komisí na územní města Veverská Bítýška. - formát pdf, velikost 84,9 kB, zveřejněno do
 • - Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů - Mikroregion Kuřimka - Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů - formát pdf, velikost 104 kB, zveřejněno do
 • - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona - formát zip, velikost 1,52 MB, zveřejněno do
 • - Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2020. - formát zip, velikost 590 kB, zveřejněno do
 • - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 následovně: I. Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. - formát zip, velikost 786 kB, zveřejněno do

Dlouhodobé dokumenty:


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím