cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

obecní úřad

Úřední deska

Oznámení o zveřejnění návrhů rozpočtových dokumentů

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění Město Veverská Bítýška oznamuje zveřejnění návrhů rozpočtových dokumentů: Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet Města Veverská Bítýška jsou nebo budou v plném rozsahu zveřejněny pod odkazem obecní úřad - aktuality a do jejich listinných podob je možno nahlédnout v kanceláři účetní Města Veverská Bítýška, Náměstí Na Městečku 72, Veverská Bítýška v úředních hodinách.

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění Město Veverská Bítýška oznamuje zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů: Rozpočet, rozpočtová opatření, rozpočtové provizorium, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet Města Veverská Bítýška jsou nebo budou v plném rozsahu zveřejněny pod odkazem obecní úřad - rozpočty a do jejich listinných podob je možno nahlédnout v kanceláři účetní Města Veverská Bítýška, Náměstí Na Městečku 72, Veverská Bítýška v úředních hodinách.

Na této stránce naleznete některé dokumenty v elektronické podobě a také naskenované, které OU nemá k dispozici v elektronické podobě.

Po kliknutí na odkaz lze dokument otevřít nebo po kliknutí na odkaz pravým tlačítkem myši uložit - Save target as... (Uložit cíl jako...).

Dostupné dokumenty:

  • - Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v návaznosti na ustanovení § 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 8. 2020. - formát zip, velikost 626 kB, zveřejněno do
  • - Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 a Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje - formát pdf, velikost 492 kB, zveřejněno do
  • - Záměr směny pozemků - Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr směny obecního pozemku p.č. 57/2 za pozemek p.č. 59/2 - formát pdf, velikost 163 kB, zveřejněno do
  • - Záměr prodeje - Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 107/5. - formát pdf, velikost 140 kB, zveřejněno do
  • - Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouv - Hartmann - Rico, a.s., Masarykovo nám. 77, 664 71 Veverská Bítýška, IČ 44947429, podala u zdejšího stavebního úřadu návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby Stavba CPT FLOW Hartmann-Rico a.s., Veverská Bítýška - parc. č. 1442/1, 1442/3, k.ú. Veverská Bítýška. - formát doc, velikost 45,5 kB, zveřejněno do
  • - Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů - Mikroregion Kuřimka - Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů - formát pdf, velikost 104 kB, zveřejněno do
  • - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona - formát zip, velikost 1,52 MB, zveřejněno do

Dlouhodobé dokumenty:


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím