cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

obecní úřad

Úřední deska

Oznámení o zveřejnění návrhů rozpočtových dokumentů

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění Město Veverská Bítýška oznamuje zveřejnění návrhů rozpočtových dokumentů: Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet Města Veverská Bítýška jsou nebo budou v plném rozsahu zveřejněny pod odkazem obecní úřad - aktuality a do jejich listinných podob je možno nahlédnout v kanceláři účetní Města Veverská Bítýška, Náměstí Na Městečku 72, Veverská Bítýška v úředních hodinách.

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění Město Veverská Bítýška oznamuje zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů: Rozpočet, rozpočtová opatření, rozpočtové provizorium, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet Města Veverská Bítýška jsou nebo budou v plném rozsahu zveřejněny pod odkazem obecní úřad - rozpočty a do jejich listinných podob je možno nahlédnout v kanceláři účetní Města Veverská Bítýška, Náměstí Na Městečku 72, Veverská Bítýška v úředních hodinách.

Na této stránce naleznete některé dokumenty v elektronické podobě a také naskenované, které OU nemá k dispozici v elektronické podobě.

Po kliknutí na odkaz lze dokument otevřít nebo po kliknutí na odkaz pravým tlačítkem myši uložit - Save target as... (Uložit cíl jako...).

Dostupné dokumenty:

  • - Regulační plán - lokalita Hvozdecká - Městský úřad Kuřim, odbor investiční, oznamuje v souladu s ustanovením §173 odst. správního řádu a ve spojení s ustanovením § 20 stavebního zákona touto veřejnou vyhláškou vydání RP Veverská Bítýška I, Lokalita Hvozdecká formou opatření obecné povahy. - formát zip, velikost 8,78 MB, zveřejněno do
  • - Veřejná vyhláška JMK - Krajský úřad Jihomoravského kraje oznamuje zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje JMK v období 10/2016 - 12/2018 - formát pdf, velikost 457 kB, zveřejněno do
  • - Dražební vyhláška - Nařizuje se dražba, která se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního serveru: drazby.exekutorracek.cz, předmětem dražby jsou nemovité věci - parcela č. 2441/108, orná půda - formát pdf, velikost 154 kB, zveřejněno do
  • - Revize katastru nemovitostí - Město Veverská Bítýška oznamuje, že v katastrálním území Veverská Bítýška bude zahájena revize katastru nemovitostí, která potrvá od 23.12. přibližně do 31.7.2020 - formát pdf, velikost 170 kB, zveřejněno do
  • - Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů - Mikroregion Kuřimka zveřejňuje Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů - formát pdf, velikost 189 kB, zveřejněno do
  • - Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě idenfifikovatelnými vlastníky - formát zip, velikost 795 kB, zveřejněno do

Dlouhodobé dokumenty: