cz / eng / de     Dnes je

Domů»Úřad města»Úřední deska

Úřední deska

Oznámení o zveřejnění návrhů rozpočtových dokumentů

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění Město Veverská Bítýška oznamuje zveřejnění návrhů rozpočtových dokumentů: Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet Města Veverská Bítýška jsou nebo budou v plném rozsahu zveřejněny pod odkazem obecní úřad - aktuality a do jejich listinných podob je možno nahlédnout v kanceláři účetní Města Veverská Bítýška, Náměstí Na Městečku 72, Veverská Bítýška v úředních hodinách.

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění Město Veverská Bítýška oznamuje zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů: Rozpočet, rozpočtová opatření, rozpočtové provizorium, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet Města Veverská Bítýška jsou nebo budou v plném rozsahu zveřejněny pod odkazem obecní úřad - rozpočty a do jejich listinných podob je možno nahlédnout v kanceláři účetní Města Veverská Bítýška, Náměstí Na Městečku 72, Veverská Bítýška v úředních hodinách.

Na této stránce naleznete některé dokumenty v elektronické podobě a také naskenované, které OU nemá k dispozici v elektronické podobě.

Po kliknutí na odkaz lze dokument otevřít nebo po kliknutí na odkaz pravým tlačítkem myši uložit - Save target as... (Uložit cíl jako...).

Dostupné dokumenty úřední desky dle data vyvěšení:

 • Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých - formát pdf, velikost 309 kB, zveřejněno do
  Nařizuje se první elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu http://www.okdrazby.cz. Čas zahájení elektronické dražby: 15.9.2021 ve 13:00 hodin Čas ukončení elektronické dražby: 15.9.2021 ve 14:00 hodin

 • Revize, kontroly a čištění komínů, revize a kontroly kotlů - formát docx, velikost 34,8 kB, zveřejněno do
  TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů oznamuje, že bude provádět v pátek 13.8.2021 revizi kotlů na tuhá paliva, dále revizi, kontrolu a čištění komínů, kontrolu kotlů na plynná paliva. Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle 608 748 989.

 • Veřejná vyhláška - usnesení - formát pdf, velikost 204 kB, zveřejněno do
  Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu zveřejňuje veřejnou vyhlášku - přezkumné řízení - VO – Hvozdec, Na Rovinách

 • Veřejná vyhláška - formát pdf, velikost 155 kB, zveřejněno do
  Uvědomění účastníků řízení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění - VO – Hvozdec, Na Rovinách.

 • Záměr pronájmu Knínického hostince v k.ú. Moravské Knínice - formát docx, velikost 379 kB, zveřejněno do
  Obec Moravské Knínice vyhlašuje v souladu s § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr pronájmu nemovitostí-viz příloha.

 • Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 5.8.2021 - formát pdf, velikost 16,2 kB, zveřejněno do
  Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 5.8.2021 od 8:00 do 16:00 hodin. Vypnutá oblast: bez napětí bude trafostanice TEJKALŮV MLÝN a z ní napájená oblast chatová oblast za čističkou ul. Za Řekou, konec ulice Dlouhá u řeky Svratky a chatová oblast podél silnice do Chudčic po chatu č. 88.

 • Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - formát xls, velikost 2,11 MB, zveřejněno do
  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v návaznosti na ustanovení § 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2021.

 • Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - formát zip, velikost 1,52 MB, zveřejněno do
  Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona

Dlouhodobé dokumenty:


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím