cz / eng / de     Dnes je

Domů»Úřad města»Úřední deska

Úřední deska

Oznámení o zveřejnění návrhů rozpočtových dokumentů

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění Město Veverská Bítýška oznamuje zveřejnění návrhů rozpočtových dokumentů: Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet Města Veverská Bítýška jsou nebo budou v plném rozsahu zveřejněny pod odkazem obecní úřad - aktuality a do jejich listinných podob je možno nahlédnout v kanceláři účetní Města Veverská Bítýška, Náměstí Na Městečku 72, Veverská Bítýška v úředních hodinách.

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění Město Veverská Bítýška oznamuje zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů: Rozpočet, rozpočtová opatření, rozpočtové provizorium, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet Města Veverská Bítýška jsou nebo budou v plném rozsahu zveřejněny pod odkazem obecní úřad - rozpočty a do jejich listinných podob je možno nahlédnout v kanceláři účetní Města Veverská Bítýška, Náměstí Na Městečku 72, Veverská Bítýška v úředních hodinách.

Na této stránce naleznete některé dokumenty v elektronické podobě a také naskenované, které OU nemá k dispozici v elektronické podobě.

Po kliknutí na odkaz lze dokument otevřít nebo po kliknutí na odkaz pravým tlačítkem myši uložit - Save target as... (Uložit cíl jako...).

Dostupné dokumenty úřední desky dle data vyvěšení:

 • Veřejná vyhláška - formát zip, velikost 1,83 MB, zveřejněno do
  OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECENÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK - Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry a Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje

 • Veřejná vyhláška - formát zip, velikost 867 kB, zveřejněno do
  Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a výzva k uplatnění připomínek

 • Návrh závěrečného účtu za rok 2020 - formát zip, velikost 757 kB, zveřejněno do
  Město Veverská Bítýška zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2020, včetně výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

 • Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Kuřimka za rok 2020 - formát zip, velikost 1,87 MB, zveřejněno do
  Mikroregion Kuřimka zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2020

 • Výlet do Rožnova pod Radhoštěm - formát pdf, velikost 317 kB, zveřejněno do
  Společnost KS Bus s.r.o. srdečně zve všechni milovníky cestování na jednodenní výlet do Rožnova pod Radhoštěm a na Pustevny.

 • Aukční vyhláška - formát pdf, velikost 2,03 MB, zveřejněno do
  Předmětem elektronické aukce je nemovitá věc: pozemek p.č. 1290 o výměře 578 m2

 • Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - formát xls, velikost 2,11 MB, zveřejněno do
  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v návaznosti na ustanovení § 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2021.

 • Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - formát zip, velikost 1,52 MB, zveřejněno do
  Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona

Dlouhodobé dokumenty:


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím