cz / eng / de     Dnes je

Aktuality

Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy  ()

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci parc. č. 969/1 a 970 v k.ú. Veverská Bítýška…


Vánoční strom na náměstí  ()

Dnešním dnem byl rozsvícen vánoční strom na náměstí. Z důvodu vládních nařízení byl strom rozsvícen bez doprovodného programu.…


Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy  ()

Stanovení místní úpravy provou za pozemních komunikacích v ulici Říční…


Návrhy rozpočtů a střednědobé výhledy  ()

Město Veverská Bítýška zveřejňuje návrhy rozpočtů pro rok 2022 a střednědobé výhledy rozpočtů pro roky 2023 a 2024…


Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového  ()

částka Sbírky zákonů č. 194/2021 obsahující vyhlášení nouzového stavu, přijatá krizová opatření a usnesení k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu.…


Nařízení státní veterinární spárvy  ()

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. „ptačí chřipky“ ) na území České republiky…


Nabídka práce - brigáda  ()

Drogerie Teta ve Veverské Bítýšce příjme brigádníka. Více informací obdržíte přímo v prodejně. …


Zápis z jednání Výboru pro územní plánování  ()

Výbor pro územní plánování zveřejňuje zápis z druhého letošního zasedání…


Nabídka prodeje palivového dřeva ze skladových zásob obce Hvozdec  ()

Obec Hvozdec nabízí k prodeji palivové dřevo. Dřevo je nařezáno v metrových kusech, není naštípané. Minimální odběr je 3 prmr. Dřevo je ihned připravené k odběru ve Hvozdci, v areálu obecního skladu (dobře dostupný). …


Valná hromada VS Bítešsko  ()

Předsednictvo Vodárenského svazku Bítešsko svolává dne 7.12.2021 v 18.00 hodin valnou hromadu v prostorách budovy města Veverská Bítýška, ulice Boční 555, I. patro…


Usnesení ZM  ()

Zastupitelstvo města zveřejňuje usnesení ze zasedání ze dne 25. října…


Záměr pronájmu  ()

Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr pronájmu části nebytových prostor v budově ZŠ, Zábíteší 224.…


Program akcí v Kuřimi na měsíc listopad  ()

V příloze naleznete program akcí na listopad.…


Nabídka práce - Město Veverská Bítýška  ()

MĚSTO Veverská Bítýška hledá pracovníka na svoz komunálního odpadu (popeláře), sečení trávy a další údržbové, pomocné práce. Nástup 1.1.2022, případně dle dohody. …


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020…


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 8. 2021.…


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v návaznosti na ustanovení § 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2021.…


Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů   ()

Mikroregion Kuřimka - Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů …


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v návaznosti na ustanovení § 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 8. 2020.…


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona…


Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2020.…


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 následovně: I. Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.…


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy.…


Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě idenfifikovatelnými vlastníky…sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím