cz / eng / de     Dnes je

Aktuality

Rozbor vody  ()

Vodárenský svazek Bítešsko zveřejňuje rozbor vody ze dne 9. května…


Zjišťování stavební připravenosti optických přípojek  ()

Vážení občané, dovolujeme si vás informovat, že společnost CETIN (bývalý TELECOM), bude v našem městě zajišťovat stavební připravenost optických přípojek k rodinným domům z důvodu modernizace a rekonstrukce stávající metalické sítě na optickou síť (modernizace internetu). Stavební připravenost budou zajišťovat pracovníci společnosti CETIN a Enly Tech s.r.o. v části ulic náměstí Na městečku, 9. května a ulice Hvozdecká.…


Dopravní studie náměstí  ()

Město Veverská Bítýška zveřejňuje návrh dopravní studie náměstí, který vypracovali specialisté z Fakulty stavební brněnského VUT.…


Záměr pronájmu pozemku  ()

Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr pronájmu části obecního pozemku p.č. 934/1 …


Záměr prodeje pozemku  ()

Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1419…


Smlouva o poskytnutí dotace  ()

Město Veverská Bítýška zveřejňuje na úřední desce v dlouhodobých dokumentech smlouvy o poskytnutí dotací pro rok 2022 - Diecézní charita Brno …


Dražební vyhláška  ()

Usnesení o nařízení elektronické dražby…


Záměr pronájmu pozemku  ()

Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr pronájmu části obecního pozemku p.č. 1991/1 …


Záměr prodeje pozemku  ()

Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1291/6, který byl oddělen geometrickým plánem č. 2388-44/2022 z pozemku p.č. 1291/1 …


Šetření s pitnou vodou  ()

Vodárenský svazek "Bítešsko" žádá odběratele z důvodu enormního odběru pitné vody z vodovodního řadu o šetření s pitnou vodou, zejména žádáme O NENAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ A ZALÉVÁNÍ ZAHRAD PITNOU VODOU, aby nedocházelo k výkyvům s dodávkou pitné vody.…


Laminační linka - stanovisko společnosti HARTMANN - RICO a.s.  ()

Na základě žádosti o vydání tiskové zprávy v souvislosti s laminační linkou, kterou město Veverská Bítýška adresovalo dne 9.5.2022 společnosti HARTMANN - RICO a.s. zveřejňujeme v plném znění stanovisko společnosti HARTMANN - RICO a.s. ze dne 13.5.2022. …


Nabídka práce - HARTMANN - RICO  ()

SEŘIZOVAČ/KA NA PRÉMIOVÉ LINCE, ELEKTRIKÁŘ – ÚDRŽBÁŘ VE VÝROBĚ, OPERÁTOR STERILIZACE…


Nabídka práce - Bioster   ()

Operátorka ve zdravotnické výrobě…


Další podklady města k laminační lince  ()

Zde naleznete další zmiňované podklady města Veverská Bítýška k laminační lince. …


Vyjádření města k laminační lince  ()

Vážení spoluobčané, v současné době naším městem rezonují informace a diskuse o výstavbě laminační linky v areálu společnosti HARTMANN - RICO a.s..…


Rozpočtové opatření  ()

Město Veverská Bítýška zveřejňuje I. rozpočtové opatření pro rok 2022…


Smlouva o poskytnutí dotace  ()

Město Veverská Bítýška zveřejňuje na úřední desce v dlouhodobých dokumentech smlouvy o poskytnutí dotací pro rok 2022…


VS rozpočet pro rok 2022  ()

Vodárenský svazek Bítešsko zveřejňuje schválený rozpočet pro rok 2022…


Program akcí v Kuřimi na měsíc květen  ()

Kam v Kuřimi…


Usnesení ZM  ()

Město Veverská Bítýška zveřejňuje výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 21. dubna…


Zveřejnění porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za r. 2021  ()

Vodárenský svazek "Bítešsko"…


Informace - daň z nemovitých věcí v roce 2022  ()

V příloze naleznete informace k zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, aktualizované informace k splatnosti daně a informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí. Tyto letáky jsou rovněž dostupné na adrese: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-asdeleni/2022.…


Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam  ()

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022…


Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů  ()

DSO MIKROREGION Kuřimka zveřejňuje oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů.…


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2022. …


Město Kuřim vyhlásilo sbírku pro uprchlíky z Ukrajiny  ()

Rada města Kuřimi vyhlásila veřejnou sbírku zaměřenou na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. …


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020…


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 8. 2021.…


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v návaznosti na ustanovení § 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2021.…


Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů   ()

Mikroregion Kuřimka - Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů …


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v návaznosti na ustanovení § 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 8. 2020.…


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona…


Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2020.…


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 následovně: I. Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.…


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy.…


Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě idenfifikovatelnými vlastníky…sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím