cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

neznámá stránka

Aktuality

Usnesení vlády ČR přijatá 26.10.2020  ()

Usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 2020 o přijetí krizového opatření…

více informací


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v návaznosti na ustanovení § 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 8. 2020.…

více informací


Dovolená na dětském středisku  ()

Dovolená na dětském středisku ve Veverské Bítýšce do konce roku 2020: …

více informací


Uzavření sběrného dvora dne 28.10.2020  ()

Dne 28.10.2020 (Státní svátek) bude uzavřen sběrný dvůr.…

více informací


Svoz komunálního odpadu  ()

Upozorňujeme občany, že svoz komunálního odpadu proběhne místo středy 28.10.2020 ve čtvrtek 29.10.2020.…

více informací


Pomoc seniorům  ()

Městský úřad Veverská Bítýška vyzývá seniory, kteří nemají v našem městě blízkou rodinu nebo hodného souseda a mají problémy s nákupem nebo se zajištěním léků, mohou kontaktovat pracovnice městského úřadu na tel.: 549 420 397 nebo e-mail: matrika@obecveverskabityska.cz…

více informací


Uzavření knihovny  ()

Vážení čtenáři, dle aktuálního nařízení vlády je knihovna od 22. 10. 2020 UZAVŘENÁ. …

více informací


Úřední hodiny na městském úřadě  ()

Z důvodu opatření proti šíření onemocnění Covid-19 je upravena úřední doba na Městském úřadě Veverská bítýška následovně: …

více informací


Nová usnesení vlády ČR  ()

Usnesení Vlády ČR, které upravují podmínky volného pohybu osob, omezení maloobchodu a služeb a omezený provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů. Všechna usnesení platí ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.…

více informací


Veřejné osvětlení v ulici Na Bílém potoce  ()

Upozorňujeme občany, že od dnešního dne 21.10.2020 a v následujících dnech nebude v rámci přepojování kabelů veřejného osvětlení svítit veřejné osvětlení v ulici Na Bílém potoce v úseku od Jarošova mlýna a také okolo garáží.…

více informací


Vývoj aktuálně nemocných s nemocí covid-19 v obcích   ()

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/mapa-ukazuje-pocet-nakazenych-v-jednotlivych-obcich-40339586…

více informací


Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest  ()

Platné od 21.10.2020…

více informací


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 4.11.2020  ()

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 4.11.2020 od 7:30 do 15:00 hod.…

více informací


Veřejná vyhláška  ()

Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 a Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje…

více informací


Záměr směny pozemků  ()

Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr směny obecního pozemku p.č. 57/2 za pozemek p.č. 59/2…

více informací


Záměr prodeje  ()

Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 107/5.…

více informací


Sbírka zákonů o přijetí krizových opatření - vydáno 12. 10. 2020  ()

Nová krizová opatření platná od 14. října 2020 …

více informací


Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouv  ()

Hartmann - Rico, a.s., Masarykovo nám. 77, 664 71 Veverská Bítýška, IČ 44947429, podala u zdejšího stavebního úřadu návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby Stavba CPT FLOW Hartmann-Rico a.s., Veverská Bítýška - parc. č. 1442/1, 1442/3, k.ú. Veverská Bítýška.…

více informací


Odečty stavu elektroměrů  ()

Oznamujeme občanům, že od 12.10. do 31.10.2020 budou probíhat odečty stavu elektroměrů.…

více informací


Vydání sbírky zákonů č. 158/2020 v souvislosti s COVID-19  ()

Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů …

více informací


Prodej ovoce - ZEAS Lažánky  ()

ZEAS Lažánky, a.s. nabízí hrušky a jablka.…

více informací


Nabídka práce  ()

Firma DALAKER se sídlem v Tišnově přijme ELEKTROMECHANIKA.…

více informací


Nabídka práce  ()

Firma DALAKER se sídlem v Tišnově přijme STROJNÍHO MECHANIKA (ZÁMEČNÍKA).…

více informací


Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů  ()

Mikroregion Kuřimka - Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů …

více informací


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona…

více informací


Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2020.…

více informací


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 následovně: I. Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.…

více informací


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy.…

více informací


Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě idenfifikovatelnými vlastníky…

více informacísipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím