cz / eng / de     Dnes je

Domů»Statistické informace

Statistické informace

Údaje pochází z roku 2002 ze Sčítání lidu a z roku 2011 ze Sčítání lidu, domů a bytů.

Obecné informace
Počet obyvatel 3085
Počet domů 757
Rozloha 1364,8795 ha
Nadmořská výška 235 m
Zeměpisná poloha 49°16' SŠ 16°26' VD
Geomorfologie
Provincie Česká vysočina
Soustava (subprovincie) Česko - moravská
Podsoustava (oblast) Českomoravská vrchovina
Celek Křižanovská vrchovina
Podcelek Bítešská vrchovina
Okrsek Jinošovská pahorkatina
Celek Boskovická brázda
Klimatické poměry
Průměrná roční teplota
Roční úhrn srážek 550 mm
Převládající proudění vzduchu severozápadní, v zimě rovněž jihovýchodní
Počet letních dnů v roce 40 - 50 / rok
Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více 140 - 160 / rok
Počet mrazových dnů 110 - 130 / rok
Počet ledových dnů 30 - 40 / rok
Průměrná teplota v lednu -2 až -3°C
Průměrná teplota v červenci 17 - 18°C
Průměrná teplota v dubnu 7 - 8°C
Průměrná teplota v říjnu 7 - 8°C
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 / rok
Srážkový úhrn za vegetační období 350 - 400 mm
Srážkový úhrn v zimním období 200 - 250 mm
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 / ročně
Počet dnů zamračených 120 - 150 / ročně
Počet dnů jasných 40 - 50 / ročně
Druhy pozemků (údaje roku 2002)
Celková výměra pozemku (ha) 1364,8795
Chmelnice (ha) 0
Lesní půda (ha) 502,852
Louky (ha) 31,285
Orná půda (ha) 618,4025
Ostatní plochy (ha) 97,3232
Ovocné sady (ha) 6,7614
Vinice (ha) 0
Vodní plochy (ha) 25,152
Zahrady (ha) 47,2034
Zastavěné plochy (ha) 35,9
Zemědělská půda (ha) 703,6523
Hospodářská činnost (údaje roku 2002)
Akciové společnosti - počet subjektů 3
Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 27
Družstevní organizace - počet subjektů 1
Obchodní společnosti - počet subjektů 38
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - počet podnikatelských subjektů 165
Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 101
Ostatní právní formy - počet subjektů 35
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 47
Peněžní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 390
Počet podnikatelských subjektů celkem 534
Průmysl - počet podnikatelských subjektů 87
Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 35
Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 52
Státní organizace - počet subjektů 1
Svobodná povolání - počet subjektů 31
Školství a zdravotnictví - počet subjektů 13
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1
Zemědělství,lesnictví,rybolov - 41
Obecná charakteristika (údaje roku 2002)
Katastrální plocha (ha) 1364,8795
Nadmořská výška (m n.m.) 235
Počet katastrů 1
Počet územně technických jednotek 1
Počet částí obce (CO) 1
První písemná zpráva (rok) 1426
Obyvatelstvo
Muži (z obyv. celkem) 1489
Ženy (z obyv. celkem) 1596
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 474
Počet mužů ve věku 0-14 let 240
Počet žen ve věku 0-14 let 234
Počet obyvatel ve věku 15-59 let celkem 1888
Počet mužů ve věku 15-59 let 930
Počet žen ve věku 15-59 let 958
Počet obyvatel ve věku nad 59 let 716
Počet mužů ve věku nad 59 let 316
Počet žen ve věku nad 59 let 400
Technická vybavenost (údaje roku 2002)
Délka místních komunikací v km 24
Kanalizace s napojením na ČOV (1-0) 1
Plynofikace obce (1-0) 1
Pošta - počet 1
Poštovní směrovací číslo 66471
Požární hydrant (1-0) 1
Sbor dobrovolných hasičů obce (1-0) 1
Veřejný vodovod (1-0) 1
Zdravotnictví (údaje roku 2002)
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa 1
Ostatní samostatná zařízení 1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 3
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 1
Veterinární ošetřovny - počet (vč. soukromých) 1
Zařízení lékárenské péče 1

sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím