cz / eng / de     Dnes je

Domů»Pověsti»Stříbrní apoštolové

Stříbrní apoštolové

K hradní kapli na Veveří se připínají pověsti o templářích a 12 stříbrných apoštolích.

Po kapitule templářů, již roku 1304 předsedal sám velmistr řádu Jakub Molay, stavěno bylo tisíci rukou po plná dvě léta u hradu i v něm, a přece nebylo nic viděti než kostelíček, jenž u hradu stojí. Zedníci musili ráno, jdouce do práce, vejíti do kostelíka, tam sestoupiti otvorem do podzemí, dát si zavázat oči, několikrát sebou zatočit a pak je vedli dále. Dlouho byli sem tam voděni, až na neznámém místě jim rozvázali oči, aby mohli pracovati. I kámen byl lámán pod zemí a stavěno bylo na míle cesty uvnitř země. Četní pracovníci, kteří do těch skrýší byli zavedeni, nikdy se již nevrátili.

Tehdy se dověděli templáři na Veveří neprozřetelným mluvením abatyše tišnovského kláštera, že v Porta coeli jsou ukryty nesmírné poklady a mezi nimi i veliké sochy 12 apoštolů z čistého stříbra, jež vévoda Břetislav s ostatky sv. Vojtěcha z hnědenského kostela v Polsku do Čech přinesl a schoval v kostele v Staré Boleslavi. Odtud se dostaly za královny Konstancie do tišnovského kláštera, jejž ona založila. Pokladů těch mělo býti užito jen se svolením papeže ve prospěch církve. Velmistr templářů, chtěje se jich zmocniti, navedl opata zbraslavského, aby krále Václava III. přiměl k válce s Polskem. Když potom Václav táhl do Polska a prodléval v Olomouci, přišlo tam poselství z tišnovského kláštera, aby mu nabídlo poklady tam chované k vedení svaté války a odevzdalo mu od nich klíče. Král v noci na 4. srpna 1306 byl vrahem od templářů vyslaným zabit a klíče od pokladů mu vzaty. Ještě téže noci vnikli templáři do tišnovského kláštera a příští noci jelo 12 vozů k Veveří. U kostela se zastavili. Z každého vozu vystoupila jeptiška zahalená v bílém hábitě a hned po ní byla vynášena z téhož vozu jiná osoba, též bíle zastřená a velmi těžká (stříbrný apoštol). Vše provázeli templáři do kostelíka. Konečně za poslední osobou se kostelní dveře zavřely. Vozy odjely na hrad Veveří.

Jednou prý udeřil do věže blesk nad hradními vraty a srazil kovovou báň s pávem nad ní upevněným. Mezi zbytky zpražených spisů, uložených v ní od dob templářů a jež prý obsahovaly krásné památky, nalezen byl seznam velkých pokladů, mezi nimiž byly i sochy 12 stříbrných apoštolů v životní velikosti. Sochy prý byly z čistého stříbra z dolů nedaleko dědiny Javůrku. Bylo tam udáno, že purkrabí hradu může jich užíti jen k znovuvystavění hradu Veveří, kdyby pyl pobořen válkou nebo jinými pohromami. Místo, kde poklady jsou uloženy, označovala tato poznámka:

"Nyní ale chová poklad páv,
když den noci nějmíň délkou práv,
když na celém patnáctá je orloji
ohon páva na pokladu postojí."


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím