cz / eng / de     Dnes je

Domů»Kultura a společnost»Základní organizace Českého zahrádkářského svazu

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Veverská Bítýška

Základní organizace vznikla v roce 1959 jako organizace přídomních zahrádkářů a drobných zemědělců. V současné době má organizace 58 členů. Z nich přibližně polovinu tvoří členové zahrádkářských osad Pod Horkou a na ulici Marušky Kudeříkové.

Aktuality

Zájezd 13.5.2023

Zahrádkářská organizace Veverská Bítýška pořádá v sobotu 13. května 2023 zájezd do Buchlova, Modré a Milotic. Více informací v přiloženém letáku zde.

Zpráva o činnosti ZO ČZS Veverská Bítýška za rok 2022

Činnost zahrádkářské organizace byla v roce 2022 v důsledku koronavirové epidemie omezena nepatrně počátkem roku, kdy byla výroční schůze přeložena na 6.března. Součástí schůze byla přednáška odborníka na téma „Netradiční druhy ovoce a zeleniny“. Převážnou část plánovaných akcí se však podařilo uskutečnit.

V lednu, únoru a počátkem března jsme zajišťovali pro spoluobčany prořezávku stromů, na nichž se podílel zejména př.Petr Kala a také já Můžete se na nás obracet v tomto směru i v letošním roce.

Dále se podařilo 9.dubna uskutečnit zájezd do Východních Čech. Navštívili jsme zámek Nové Hrady, oblastní zahrádkářskou výstavu v Častolovicích a muzeum v Ústí nad Orlicí, kde jsme si zkusili také ukázku tkaní.

Na konci května jsme s dětmi z Mateřského centra Oříšek provedli ukázkové sázení jahodníků a květin do truhlíků, které si odnesly domů. Zúčastnilo se celkem 28 dětí a jejich rodiče. Dále jsme pro ně vymoštovali dodané ovoce. Za spolupráci s MC Oříšek patří dík zejména př. Petru Kalovi.

Ve dnech 17.-19.září jsme uskutečnili podzimní výstavu ovoce a zeleniny. Podařilo se zajistit dostatečné množství výpěstků našich členů. Svými expozicemi přispěli včelař pan Martínek, kaktusář pan Tenk a pěstitel bonsají pan Pich. Velké množství výtvarných prací se zahrádkářskou tématikou na výstavu dodaly místní základní škola, mateřská školka, mateřská školka v Lažánkách a Mateřské centrum Oříšek. Pro ně bylo na prohlídku výstavy vyhrazeno pondělí 19.září dopoledne. Poděkování za přípravu výstavy si zaslouží všichni členové výboru, paní Zábranská, Nevoralová a zejména pani Renata Krejčí, která řídila aranžování celé výstavy Celkově se výstava vydařila.

Za úspěch považujeme i hromadnou objednávku a dodávku 600 kusů jahodníků z Jahodárny Trutnov v ceně 5 065 Kč. Sazenice byly zdravé a dobře vyvinuté. Letos objednávku jahodníků zopakujeme.

Dobrá situace je na moštárně. Opravili jsme omítku na stěnách objektu moštárny směrem k panu Grosmanovi a nově jsme natřeli podlahu moštárny. Dále jsme opravili uložení otočného ložiska lisu. Výkyvy ramen lisu se snížily na minimum a mohli jsme pokračovat v moštování. Vylisovali jsme přes 6000 litrů převážně jablečného moštu. Celková tržba za moštování ve výši 53 757 Kč byla o polovinu vyšší než v předchozím roce. Za práce na moštárně si zaslouží poděkování přítel Petr Kala, který většinu akcí na moštárně organizoval i prováděl. Věřme, že letošní rok bude stejně příznivý.

Aktivně jsme se podíleli počátkem října i na zajišťování výstavního stánku Územního sdružení ČZS Brno-venkov na Hortikomplexu v Olomouci tím, že jsme zajistili vzorky ovoce, zeleniny, kaktusů a koření.Poděkování patří rodině Plachých, panu Tenkovi a přítelkyni Ustohalové.

Nedílnou součástí naší činnosti je péče o Zahrádkovou osadu Pod Horkou. Tam se zatím daří za ubývající zahrádkáře získávat nové zájemce díky přítelkyni Zdeňce Hažmukové, která se na zajišťování chodu osady podílela.

O všech akcích informujeme ve vývěskách u obecního úřadu, u Cardova obchodu a samozřejmě také v obecním rozhlase. Využíváme také možnost přihlášek a objednávek u přítelkyň Ustohalové, Zdubové a Valešové, které se podílely na dalších akcích organizace.

Velké úsilí jsme také věnovali propagaci akcí Územního sdružení ČZS Brno- venkov zejména zimního zahrádkářského kurzu a některých zajímavých akcí okolních organizací. O těchto akcích se můžete dozvědět i na internetových stránkách Územního sdružení ČZS Brno-venkov - hledat pod heslem Zahrádkáři Brno-venkov.

Díky př. Hažmukové nezapomínáme na výročí našich starších členů. Závěrem děkuji aktivním zahrádkářům za jejich práci a přeji jménem výboru ZO všem úspěšný rok 2023.

29.1.2023 Ing. Bohumil Jakubec, předseda ZO ČZS Veverská Bítýška

Odborná a osvětová činnost a poskytované služby

13.5.2023 pořádá organizace zájezd do Buchlova, Modré a Milovic.

V září 2023 pořádá organizace zájezd do JE Dukovany a Vranova.

Dále organizace pravidelně zajišťuje vzorky ovoce na Oblastní výstavu ČZS Brno-venkov a na Hortikomplex a poskytuje ve vývěskách informace o Zimním zahrádkářském kurzu ÚR Brno-venkov a akcích okolních zahrádkářských organizací.

Moštování ovoce

V podzimním období od konce srpna do začátku listopadu o sobotách zajišťuje organizace v moštárně za poštou moštování ovoce. V případě většího množství ovoce je možno dohodnout si jiný termín moštování.

Prořezávka stromků a keřů

Organizace pomáhá zahrádkářům každoročně ukázkou prořezávky i možností objednat si prořezávku stromů na vlastní zahrádce. V tomto případě se můžete obrátit na Ing. Jakubce tel. 732484302 nebo na př. Kalu tel. 731577833. Cena prořezávky 120 Kč za hodinu práce.

Problémy a  úspěchy organizace

Za svou dlouholetou aktivní činnost získává zahrádkářská organizace ve Veverské Bítýšce v roce 2022 od Republikové rady ČZS Stříbrnou medaili za rozvoj zahrádkářství.

Z členů organizace získali republikové ocenění následující:

  • Bronzovou medaili za zásluhy o rozvoj zahrádkářství - Petr Kala, Miloslava Ustohalová a Věra Zdubová.
  • Zlatou medaili za zásluhy o rozvoj zahrádkářství - Jan Zavřel a Ing. Bohumil Jakubec.
  • Zlatou růži za zásluhy o rozvoj zahrádkářství - Ing. Věra Ševčíková.

Výbor ZO

Předseda Ing. Bohumil Jakubec tel: 732 484 302
Místopředseda Petr Kala
Pokladní Miloslava Ustohalová
Členové Renata Krejčí
Věra Zdubová
Zdeňka Hažmuková
Růžena Juranová
Kontrolní komise Jaroslav Valešová
Marie Rodová
Zástupce v Předs. ÚR Ing. Bohumil Jakubec tel: 732 484 302
KK ÚR Ivona Juranová
     

sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím