cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

kultura a společnost

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Veverská Bítýška

Základní organizace vznikla v roce 1959 jako organizace přídomních zahrádkářů a drobných zemědělců. V současné době má organizace 58 členů. Z nich přibližně polovinu tvoří členové zahrádkářských osad Pod Horkou a na ulici Marušky Kudeříkové.

Aktuality

Zájezd na Floriu Kroměříž

Zahrádkářská organizace uskuteční v sobotu 4.května zájezd na Floriu Kroměříž spojený s prohlídkou barokního hřbitova Střílky a Košíkářského muzea v Morkovicích. Cena 250 Kč pro Zahrádkáře a 300 Kč pro ostatní. Vstupné na Floriu je v ceně zájezdu. Zájemci se mohou do 20.dubna hlásit u úsekových důvěrníků. Viz. vývěska ČZS.

Burza zahrádkářských přebytků

Zahrádkářská organizace uskuteční v sobotu 11.května a sobotu 18.května od 9 do 11 hodin za budovou radnice burzu zahrádkářských přebytků. Kdokoli při ní může směnit, předat nebo převzít přebytky vypěstované sadby.

Odborná a osvětová činnost a poskytované služby

Výbor organizace každoročně zajišťuje pro své členy i ostatní zájemce jeden až dva tématické zájezdy. Každý lichý rok pořádá ve spolupráci s dalšími organizacemi a jednotlivci v obci výstavu ovoce a zeleniny.

V rámci prevence každoročně v červnu provádí členové organizace průzkum výskytu nemoci peckovin šarky a spály růžokvětých a o nálezech informují majitele.

Pro zahrádkáře i širokou veřejnost zajišťují členové organizace objednávky a dovoz jahodníků. U ovocných stromků a keřů je již tak široká nabídka, že není možné zajišťovat stromky a keře pro výsadbu centrálně. Ve vývěskách proto na podzim a na jaře vyvěšujeme seznam odrůd vhodných pro Veverskou Bítýšku.

Moštování ovoce

V podzimním období od konce srpna do začátku listopadu o sobotách zajišťuje organizace v moštárně za poštou moštování ovoce. V případě většího množství ovoce je možno dohodnout si jiný termín moštování.

V roce 2018 bylo vymoštováno 14, 5 tisíce litrů moštu. Cena za moštování byla pro následující období zvýšena na 8 Kč za litr pro zahrádkáře a 10 Kč za litr pro ostatní zájemce.

V roce 2015 organizace zakoupila kotlík na sterilaci vylisovaného moštu. Je určen spíše pro sterilaci menšího množství speciálních moštů : jablka s hruškami, celerem, mrkví. červenou řepou, jeřábem nebo hroznovým vínem. Cena 16 Kč za litr sterilovaného moštu.

Prořezávka stromků a keřů

Organizace pomáhá zahrádkářům každoročně ukázkou prořezávky i možností objednat si prořezávku stromů na vlastní zahrádce. V tomto případě se můžete obrátit na Ing. Jakubce tel. 732484302 nebo na př. Kalu tel. 731577833. Cena prořezávky 90 Kč za hodinu práce.

Dále organizace pravidelně zajišťuje vzorky ovoce na Oblastní výstavu ČZS Brno-venkov a na Hortikomplex a poskytuje ve vývěskách informace o Zimním zahrádkářském kurzu ÚR Brno-venkov a akcích okolních zahrádkářských organizací.

Problémy a  úspěchy organizace

Již několik roků provádí organizace dle svých finančních možností rekonstrukci svého objektu, který zahrnuje moštárnu, sklad, klubovnu a provozní místnost. Na svou činnost organizace získává pravidelně ročně několikatisícové dotace od úřadu městyse Veverské Bítýšky a od akciové společnosti Hartmann-Rico.

Za svou činnost získala organizace v roce 2012 od Republikové rady ČZS Bronzovou medaili za rozvoj zahrádkářství.

Z členů organizace získali republikové ocenění následující:

  • Bronzovou medaili za rozvoj zahrádkářství Miloslava Ustohalová a Věra Zdubová.
  • Stříbrnou medaili za zásluhy o rozvoj zahrádkářství Ing. Bohumil Jakubec a Jan Zavřel.
  • Zlatou růži za zásluhy o rozvoj zahrádkářství Ing. Věra Ševčíková.

Výbor ZO

Předseda Ing. Bohumil Jakubec tel: 732 484 302
Místopředseda Petr Kala
Pokladní Miloslava Ustohalová
Členové Renata Krejčí
Věra Zdubová
Zdeňka Hažmuková
Kontrolní komise Jaroslav Valešová
Marie Rodová
Zástupce v Předs. ÚR Ing. Bohumil Jakubec tel: 732 484 302
KK ÚR Ivona Juranová
     

sipka Zpět     sipka Verze pro tisk