cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

kultura a společnost

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Veverská Bítýška

Základní organizace vznikla v roce 1959 jako organizace přídomních zahrádkářů a drobných zemědělců. V současné době má organizace 62 členů. Z nich přibližně polovinu tvoří členové zahrádkářských osad Pod Horkou a na ulici Marušky Kudeříkové.

Aktuality

Aktuálně žádné nejsou.

Odborná a osvětová činnost a poskytované služby

Výbor organizace každoročně zajišťuje pro své členy i ostatní zájemce jeden až dva tématické zájezdy. Každý lichý rok pořádá ve spolupráci s dalšími organizacemi a jednotlivci v obci výstavu ovoce a zeleniny.

Koncem zimy zajišťují členové ZO pro zájemce prořezávku ovocných stromů a keřů a v první polovině května organizují na svém středisku za poštou výměnnou burzu přebytků sadby.

V rámci prevence každoročně v červnu provádí členové organizace průzkum výskytu nemoci peckovin šarky a spály růžokvětých a o nálezech informují majitele.

Pro zahrádkáře i širokou veřejnost zajišťují členové organizace objednávky a dovoz jahodníků. U ovocných stromků a keřů je již tak široká nabídka, že není možné zajišťovat stromky a keře pro výsadbu centrálně. Ve vývěskách proto na podzim a na jaře vyvěšujeme seznam odrůd vhodných pro Veverskou Bítýšku.

Každoročně o sobotách v září, říjnu a počátkem listopadu zajišťuje organizace ve své moštárně  za poštou moštování ovoce pro zájemce z Veverské Bítýšky a okolí za cenu 3 Kč/l moštu pro zahrádkáře a 4 Kč/l moštu pro ostatní zájemce. V roce 2015 bylo vymoštováno téměř 10 tisíc litrů moštu. Zájemci o moštování většího množství ovoce se mohou hlásit u Ing.Jakubce  tel.732484302 nebo u přítele Petra Kaly tel.731577833. V posledních letech moštovatelé předvádí v září ukázky moštování žákům 1.stupně ZŠ.

V roce 2015 organizace zakoupila kotlík na sterilaci vylisovaného moštu. Je určen spíše pro sterilaci menšího množství speciálních moštů : jablka s hruškami, celerem, mrkví. červenou řepou, jeřábem nebo hroznovým vínem. Cena 16 Kč za litr sterilovaného moštu.

Dále organizace pravidelně zajišťuje vzorky ovoce na Oblastní výstavu ČZS Brno-venkov a na Hortikomplex a poskytuje ve vývěskách informace o Zimním zahrádkářském kurzu ÚR Brno-venkov a akcích okolních zahrádkářských organizací.

Problémy a  úspěchy organizace

Již několik roků provádí organizace dle svých finančních možností rekonstrukci svého objektu, který zahrnuje moštárnu, sklad, klubovnu a provozní místnost. Na svou činnost organizace získává pravidelně ročně několikatisícové dotace od úřadu městyse Veverské Bítýšky a od akciové společnosti Hartmann-Rico.

Za svou činnost získala organizace v roce 2012 od Republikové rady ČZS Bronzovou medaili za rozvoj zahrádkářství.

Z členů organizace získali republikové ocenění následující:

  • Bronzovou medaili za rozvoj zahrádkářství Miloslava Ustohalová a Věra Zdubová.
  • Stříbrnou medaili za zásluhy o rozvoj zahrádkářství Ing. Bohumil Jakubec a Jan Zavřel.
  • Zlatou růži za zásluhy o rozvoj zahrádkářství Ing. Věra Ševčíková.

Výbor ZO

Předseda Ing. Bohumil Jakubec tel: 732 484 302
Tajemník Ing. Věra Ševčíková
Pokladní Miloslava Ustohalová
Členové Petr Kala
Věra Zdubová
Zdeňka Hažmuková
Kontrolní komise Jaroslav Valešová
Marie Rodová
Zástupce v Předs. ÚR Ing. Bohumil Jakubec tel: 732 484 302
Zástupce v Předs. ÚR Ing. Věra Ševčíková tel: 776 769 991
     

sipka Zpět     sipka Verze pro tisk