cz / eng / de     Dnes je

Aktuality

Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v návaznosti na ustanovení § 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2021.…


Otevření knihovny od 19.4.2021  ()

Vážení čtenáří, Městská knihovna ve Veverské Bítýšce bude otevřena od 19.4.2021. …


Valná hromada VS Bítešsko  ()

Předsednictvo Vodárenského svazku Bítešsko svolává dne 30.4.2021 v 18.00 hodin valnou hromadu v prostorách budovy města Veverská Bítýška, ulice Boční 555, I. patro…


Rozpočty VS Bíteško  ()

Vodárenský svazek Bítešsko zveřejňuje čerpání rozpočtu za rok 2020 a návrh rozpočtu pro rok 2021…


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 24.3.2021  ()

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 28.4.2021 od 7:30 do 16:00 hod. …


Záměr prodeje p.č. 2010/1  ()

Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 2010/1…


Sčítání lidu - aktualizované informace  ()

Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021 Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021…


Rozbor vody  ()

Vodárenský svazek Bítešsko zveřejňuje výsledek rozboru vody ze dne 29. března…


Lodní doprava  ()

Od 2.4. Dopravní podnik města Brna spustil lodní dopravu na Brněnské přehradě…


Aktuální hodnota dusičnanů  ()

Vážení občané, Vodárenský svazek “Bítešsko“ Vás informuje, že hodnota dusičnanů pitné vody v místní síti dle aktuálního rozboru je 54,9 mg/l.…


Paměti  ()

Přečtete si další díl pamětí pana Josefa Kladivy, uveřejněných v příloze Zpravodaje 04…


Zpravodaj  ()

Na stránce Zpravodaje najdete nové číslo 04/2021…


Zápis do Mateřské školy  ()

Vzhledem k mimořádným opatřením se zápis do MŠ koná bez přítomnosti dětí a proběhne od 2.5. do 14.5.2021.…


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 14.4.2021  ()

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 14.4.2021 od 7:30 do 16:00 hod. …


Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů   ()

Mikroregion Kuřimka - Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů …


Výpis usnesení ze zasedání ZM  ()

Zastupitelstvo města zveřejňuje výpis ze zasedání ze dne 3. března…


Výzva k odstranění vozidla  ()

Výzva k okamžitému odstranění vozidla z pozemní komunikace v ulici Na Bítýškách z parkoviště u bytového domu č.p. 649 - SPZ: 8B1 7829, Fiat-Punto stříbrné barvy.…


Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR  ()

Oznámení Českého statistického úřadu O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮV ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE…


Městská knihovna - výdejní okénko  ()

Městská knihovna Veverská Bítýška umožňuje svým čtenářům od pondělí 15.2.2021 bezkontaktní výdej předem objednaných knih.…


Odběr vody z vrtu HV101 - informace  ()

Vodárenský svazek informuje odběratele o změně času možnosti odběru pitné vodu z vrtu HV 101 od 27.1.2021. Nově bude možno odebrat pitnou vodu v pracovní dny v čase 9:00 – 11:00 hod a 16:00 – 18:00 hod. na adrese: Na Bílém potoce, č. ev. 401, Veverská Bítýška – Úpravna vody Kašparova louka. Tuto změnu jsme provedli s ohledem na pracující rodiče. …


Toxicita dusičnanů - informace  ()

Dusičnany v pitné vodě nejsou samy o sobě významně škodlivé - mohou způsobit snad jen významnější tvorbu moči.…


Uzavření knihovny  ()

Vážení čtenáři, v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru schválenými vládou ČR je Městská knihovna do odvolání uzavřena pro veřejnost.…


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v návaznosti na ustanovení § 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 8. 2020.…


Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů  ()

Mikroregion Kuřimka - Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů …


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona…


Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2020.…


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 následovně: I. Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.…


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy.…


Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě idenfifikovatelnými vlastníky…sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím