cz / eng / de     Dnes je

Domů»Aktuality ze života města»Archiv aktualit ze života města

Archiv aktualit

Informace pro odběratele  ( - )

Vodárenský svazek žádá odběratele aby z důvodu enormního odběru pitné vody nenapouštěli bazény a nepoužívali pitnou vodu k zalévání zahrad. Zároveň žádáme o šetření s pitnou vodou při každodenní činnosti, aby nemuselo docházet k výlukám při dodávkách pitné vody.

Děkujeme za pochopení!

Zasedání zastupitelstva  ( - )

Vážení občané, dovoluji si Vás pozvat ve středu dne 16. 6. 2021 v 17:30 hod. do budovy města Veverská Bítýška, ulice Boční č.p.555, I.patro na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VEVERSKÁ BÍTÝŠKA.

Program: 1. Zahájení, kontrola usnesení 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu 3. Závěrečný účet města Veverská Bítýška za rok 2020 4. Schválení účetní závěrky města Veverská Bítýška za rok 2020 5. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2020 – MŠ , ZŠ, Vývařovna obědů a žádost o ponechání hospodářského výsledku v rezervním fondu Vývařovny obědů a Základní školy 6. II. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2021 7. Město Veverská Bítýška – vyřazení majetku 8. Základní škola Veverská Bítýška – vyřazení majetku 9. Prodej pozemku p.č. 1987/4 v k.ú. Veverská Bítýška 10. Směna pozemků p.č. 2396/37 a 2441/9 v k.ú. Veverská Bítýška 11. Žádost o odkup pozemku p.č. 625/2 v k.ú. Veverská Bítýška 12. Žádost o pronájem nebo koupi pozemku p.č. 2414/7 v k.ú. Veverská Bítýška 13. Žádost o umístění skladového kontejneru na části pozemku p.č. 2528/6 a p.č. 2525/20 v k.ú. Veverská Bítýška 14. Schválení dodavatele na akci „Veverská Bítýška – obnova komunikace, lokalita Na Babkách“ a předložení návrhu smlouvy o dílo 15. Schválení dodavatele na akci „Veverská Bítýška- Chodník v ulici Tišnovská v úseku kopce Trhovice“ a předložení návrhu smlouvy o dílo 16. Diskuse

Josef Mifek, starosta

Usnesení ZM  ( - )

Zastupitelstvo města zveřejňuje usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 24. května

Rozpočtové opatření  ( - )

Město Veverská Bítýška zveřejňuje první rozpočtové opatření pro rok 2021

Veřejná vyhláška  ( - )

OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECENÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK - Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry a Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje

Více informací najdete zde - formát zip, velikost 1,83 MB.

Veřejná vyhláška  ( - )

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a výzva k uplatnění připomínek

Více informací najdete zde - formát zip, velikost 867 kB.

Návrh závěrečného účtu za rok 2020  ( - )

Město Veverská Bítýška zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2020, včetně výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Více informací najdete zde - formát zip, velikost 757 kB.

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Kuřimka za rok 2020  ( - )

Mikroregion Kuřimka zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2020

Více informací najdete zde - formát zip, velikost 1,87 MB.

Záměr směny pozemků  ( - )

Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr směny obecního pozemku - číslo parcely: 2396/37 za pozemek ve vlastnictví soukromé osoby - číslo parcely: 2441/9

Více informací najdete zde - formát pdf, velikost 329 kB.

Záměr prodeje pozemku  ( - )

Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr prodeje obecního pozemku - číslo parcely: 1987/4, který byl oddělen geometrickým plánem č. 2327-91/2021 z pozemku p.č. 1987/3

Více informací najdete zde - formát pdf, velikost 149 kB.

První strana«1|2|3|4|5|6|7|»Poslední strana


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím