cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

aktuality

Archiv aktualit

Obecně závazná vyhláška města Veverská Bítýška č. 1/2019  ( - )

Město Veverská Bítýška zveřejňuje Obecně závaznou vyhlášku města Veverská Bítýška č. 1/2019 o nočním klidu

Více informací najdete zde - formát pdf, velikost 184 kB.

Rozúčtování nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu za rok 2018  ( - )

Město Veverská Bítýška zveřejňuje Rozúčtování nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu za rok 2018

Více informací najdete zde - formát pdf, velikost 95 kB.

Záměr prodeje  ( - )

Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr prodeje obecního pozemku - číslo parcely 2415

Více informací najdete zde - formát pdf, velikost 184 kB.

Záměr pronájmu  ( - )

Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr pronájmu obecního pozemku - číslo parcely 85/1

Více informací najdete zde - formát pdf, velikost 173 kB.

Rozbor vody  ( - )

Vážení občané, Vodárenský svazek Bítešsko Vás informuje – hodnota dusičnanů pitné vody v místní síti dle aktuálního rozboru je 45,7 mg/l.

Tato voda splňuje vyhlášku č. 252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu. Povolené množství dusičnanů dle vyhlášky je 50 mg/l.

Pavel Novotný
předseda Vodárenského svazku Bítešsko

Zasedání zastupitelstva  ( - )

Vážení občané, dovoluji si Vás pozvat ve středu dne 27. 3. 2019 v 17:30 hod. do budovy města Veverská Bítýška, ulice Boční č.p.555, I.patro na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VEVERSKÁ BÍTÝŠKA.

Program:

 1. Zahájení, kontrola usnesení
 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu
 3. Návrh rozpočtu města Veverská Bítýška na rok 2019
 4. Předložení střednědobého výhledu rozpočtu města Veverská Bítýška na roky 2020–2022
 5. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Veverská Bítýška a předložení smlouvy o uzavření budoucí zástavní smlouvy
 6. Žádost o schválení proplácení cestovních náhrad zastupitelům města
 7. Vývařovna obědů – inventarizace 2019
 8. Město Veverská Bítýška – inventarizace 2019
 9. Mateřská škola – odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku 2019
 10. Město Veverská Bítýška – Ceník kopírovaní
 11. Rozúčtování nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu za rok 2018
 12. OZV města Veverská Bítýška o nočním klidu č. 1/2019
 13. Kolektivní smlouva – město Veverská Bítýška
 14. Město Veverská Bítýška – Statut sociálního fondu
 15. Město Veverská Bítýška – Cena inzerce ve Zpravodaji
 16. Žádost o opravu komunikace na ulici Nádražní
 17. Žádost o zbudování veřejné obslužné komunikace
 18. Pronájem pozemku – část parcely č. 527/1
 19. Žádost o souhlas – zápis garáže p.č. 2445/9
 20. Nabídka prodeje části pozemku p.č. 2042
 21. Prodej pozemků p.č. 527/12, 527/13, 527/14, 527/15
 22. Smlouva o převzetí a odstranění odpadu na zařízení zhotovitele č. S191620085
 23. Smlouva o poskytování odborných knihovnických služeb
 24. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti CETIN
 25. Výzva k podání nabídky na zakázka malého rozsahu „Kanalizace splašková, kanalizace dešťová, Masarykovo náměstí, p.č. 1306/1, Veverská Bítýška“
 26. Žádost o souhlas s vybudováním a provozováním letní zahrádky
 27. Možnost odkoupení pozemku p.č. 2552/7 a p.č. 2554/5 v areálu ČOV
 28. Nabídka a koncept doporučení v oblasti marketingové komunikace města Veverská Bítýška
 29. Záměr prodeje pozemku p.č. 2415 o výměře 402 m2
 30. Záměr obnovy místního rozhlasu
 31. Záměr zřízení služebnosti k p.č. 2532/3, 2532/2 a 2531/3 v k.ú. Veverská Bítýška a nabídku na uzavření nájemní smlouvy na pozemky p.č. 2531/4, 2531/1 a 2532/1 v majetku Povodí Moravy
 32. Žádost o prodej pozemku p.č. 2326/2 a p.č. 2326/4, které vznikly z pozemku p.č. 2326
 33. Diskuse

Josef Mifek
starosta

Aktuální rozbor vody  ( - )

Vážení občané, Vodárenský svazek Bítešsko Vás informuje – hodnota dusičnanů pitné vody v místní síti dle aktuálního rozboru je 53,8 mg/l.

Tato voda nesmí být užívána k přípravě kojenecké stravy a nápojů!

Na základě studie „Hodnocení zdravotních rizik dusičnanů z pitné vody“ pro skupinový vodovod Veverská Bítýška – Chudčice, Vodárenský svazek nedoporučuje trvalou konzumaci této vody k přímé spotřebě těhotným ženám a dětem do 6 let věku.

Povolené množství dusičnanů je dle platné normy 50 mg/l.

Jako opatření pracovníci Vodárenského svazku zvýšili na maximální možnou úroveň odběr podzemní vody z posilovacího vrtu HV 101 na Bílém potoce. Dále budou monitorovat obsah dusičnanů v síti.

O dalším vývoji situace Vás budeme průběžně informovat.

Pavel Novotný
předseda Vodárenského svazku „Bítešsko

Detail rozboru vody si můžete prohlédnout na stránce VS

Veřejná vyhláška  ( - )

Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků tímto zveřejňuje návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Jihomoravského kraje.

Více informací najdete zde - formát zip, velikost 708 kB.

Výjezdy FÚ JmK do obcí  ( - )

Výjezdy FÚ JmK do obcí – výběr přiznání a pomoc s nimi

Dovolujeme si vás informovat o výjezdech, které Finanční úřad pro Jihomoravský kraj uskuteční za účelem výběru daňových přiznání k daním z příjmů. Naši zaměstnanci přiznání předběžně zkontrolují, a to včetně nezbytných příloh, a případně poradí či doporučí, co doložit.

Více informací najdete zde - formát pdf, velikost 134 kB.

Veřejná vyhláška  ( - )

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna oznamuje zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č. 2016/000353/HPS o stanovení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více informací najdete zde - formát pdf, velikost 93.8 kB.

1|2|3|4|»Poslední strana


sipka Zpět     sipka Verze pro tisk