cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

aktuality

Archiv aktualit

Veřejná vyhláška  ( - )

Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků (dále jen „MŽP“), jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody podle § 5b odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s § 25 a § 172 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), tímto zveřejňuje opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Jihomoravského kraje.

Více informací najdete zde - formát zip, velikost 619 kB.

Sdělení  ( - )

Stavební úřad Městského úřadu Veverská Bítýška, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, obdržel dne 27.5.2019 Vaši žádost - Zavřel Jiří

Více informací najdete zde - formát zip, velikost 2,58 MB.

Sdělení  ( - )

Stavební úřad Městského úřadu Veverská Bítýška, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/, v platném znění, obdržel dne 24.4.2019 Vaši žádost dle zák. č. 106/1999 Sb. v platném znění.

Dále sdělujeme, že současné době nejsou se společností KOVO, v.d., Veverská Bítýška, Na Bílém potoce 294, 664 71 Veverská Bítýška, vedena žádná řízení, směřující k umístění či povolení stavby nebo povolení stavebních úprav stávajících staveb.

Více informací najdete zde - formát doc, velikost 28,5 kB.

Veřejná vyhláška  ( - )

Oznámení o zahájení řízení - prodloužení veřejného vodovodu a splaškové kanalizace ul. 9. května, Veverská Bítýška vč. přípojek vody a splaškové kanalizace

Více informací najdete zde - formát pdf, velikost 212 kB.

Záměr pronájmu  ( - )

Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr pronájmu části obecního pozemku

Více informací najdete zde - formát pdf, velikost 166 kB.

Veřejná vyhláška podle ust. § 49 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád  ( - )

Oznamujeme, že na Magistrátu města Brna, Odboru rozpočtu a financování, Oddělení exekucí, Malinovského nám. 3, Brno, je uložena písemnost č.j. MMB/0154618/2019 ze dne 10.4.2019. Adresát: Bešter Tomáš, narozen r. 1990, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška.

Více informací najdete zde - formát pdf, velikost 194 kB.

Návrh závěrečného účtu Mikroregion Kuřimka za rok 2018  ( - )

DSO Mikroregion Kuřimka zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2018

Více informací najdete zde - formát zip, velikost 3,42 MB.

Rozpočet VS Bítešsko  ( - )

Vodárenský svazek Bítešsko zveřejňuje schválený rozpočet na rok 2019

Smlouvy o poskytnutí dotací  ( - )

Na úřední desce webu v dlouhodobých dokumentech jsou vyvěšeny smlouvy o poskytnutí dotací - FC Veverská Bítýška, Římskokatolická farnost Veverská Bítýška, Senioři České republiky, z.s., Diecézní charita a HC Veverská Bítýška

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu  ( - )

Starosta města Veverská Bítýška na základě §16 písm. a) a v souladu s ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční

v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb je budova Městského úřadu Veverská Bítýška, Nám. Na Městečku 72.

Volební okrsek č. 1 – volební místnost v přízemí městského úřadu pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu

  • ulice: Na Bílém potoce, Na Bítýškách, Nám. Na Městečku, 9.května, Ehrmannova, Eichlerova, Hvozdecká, Krátká, Pod Stráží, chatařské oblasti.

Volební okrsek č. 2 – volební místnost v I. patře městského úřadu pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu

  • ulice: Nádražní, Pod Horkou,Pod Trhovnicí, M. Kudeříkové, Dlouhá, U Hřiště,

    Valinkevičova,Říční, Pavla Perky, Nábřežní, Boční, Sady Komenského, Tejny, Masarykovo nám., Na Babkách, V Brance, Zábíteší, Tišnovská, Za Řekou, Nový Dvůr, V Zahradách, Okřínek.

Více informací najdete zde - formát doc, velikost 35 kB.

1|2|3|4|»Poslední strana


sipka Zpět     sipka Verze pro tisk