cz / eng / de     Dnes je

Domů»Aktuality ze života města»Archiv aktualit ze života města

Archiv aktualit

Záměr pronájmu  ( - )

Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor v ulici Boční č.p. 555

Více informací najdete zde - formát pdf, velikost 169 kB.

Oznámení o době a místě konání voleb  ( - )

Oznámení o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Více informací najdete zde - formát pdf, velikost 181 kB.

Veřejná vyhláška  ( - )

Uvědomění účastníků řízení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění - VO – Hvozdec, Na Rovinách. Novostavba. Stavba technické infrastruktury.

Více informací najdete zde - formát pdf, velikost 155 kB.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ( - )

Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Na Babkách v obci Veverská Bítýška

Více informací najdete zde - formát zip, velikost 1,96 MB.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ( - )

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Označování krátkodobých pracovních míst k řešení běžné údržby a závad ve sjízdnosti vycházejících z TP 66 na silnicích II. a III. třídy ve správě Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Více informací najdete zde - formát pdf, velikost 276 kB.

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí  ( - )

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí ve Veverské Bítýšce pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v souladu s ustanovením § 14c, odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb.

Více informací najdete zde - formát pdf, velikost 90,5 kB.

Zasedání zastupitelstva  ( - )

Vážení občané, dovoluji si Vás pozvat ve středu dne 15. 9. 2021 v 17:30 hod. do budovy města Veverská Bítýška, ulice Boční č.p.555, I.patro na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VEVERSKÁ BÍTÝŠKA.

Program: 1. Zahájení, kontrola usnesení 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu 3. Zřízení fondu a statut fondu financování obnovy vodohospodářského majetku města Veverská Bítýška 4. III. a IV. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2021 5. Mateřská škola , příspěvková organizace – vyřazení majetku 6. Prodej pozemku p.č. 625/2 v k.ú. Veverská Bítýška 7. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 1937/2 v k.ú. Veverská Bítýška 8. Žádost o odkoupení pozemků p.č. 1929/4 a 1929/5 v k.ú. Veverská Bítýška 9. Pronájem části pozemků p.č. 2528/6 a 2525/20 v k.ú. Veverská Bítýška 10. Žádost o umístění kontejnerů na pozemcích města Veverská Bítýška 11. Souhlas s využíváním části nebytových prostor v budově ZŠ, Zábíteší 224, Veverská Bítýška 12. Žádost o zahájení procesu pořízení změny územního plánu zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona 13. Návrh na změnu územního plánu města Veverská Bítýška 14. Dopravní řešení ul.Valinkevičova / Říční 15. Záměr pachtu a předložení návrhu pachtovní smlouvy 16. Závěrečný účet za rok 2020 – Vodárenský svazek 17. Předložení návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene č. NM-014330072027/001-YPM – EG.D, a.s. 18. Předložení návrhu Smlouvy č. NM-001030063789/001-ELQA o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – EG.D, a.s. 19. Předložení návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene č. NM-014330072772/001-YPM – EG.D, a.s. 20. Návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. UZSVM/B/32139/2021-HMU2,VB/133/21 21. Uvedení vodojemu umístěného na pozemku p.č. 2222 do souladu s katastrem nemovitostí 22. Diskuse

Josef Mifek, starosta

Záměr pachtu  ( - )

Město Veverská Bítýška zveřejňuje záměr pachtu.

Více informací najdete zde - formát pdf, velikost 186 kB.

Záměr pronájmu  ( - )

Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr pronájmu části obecních pozemků p.č. 2528/6 a 2525/20 o celkové výměře 15,6,m2.

Více informací najdete zde - formát pdf, velikost 160 kB.

Informace o možnosti nahlížet do oznámení záměru „Laminační linka Veverská Bítýška“  ( - )

Město Veverská Bítýška ve smyslu §16 odst.2 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje informaci, že do oznámení ke zjišťovacímu řízení k záměru „Laminační linka Veverská Bítýška“ je možné nahlédnout v úředních dnech pondělí a středa, 8:00 - 12:00 hod., 13:00 - 17:00 hod. v kanceláři sekretariátu Městského úřadu Veverská Bítýška.

Více informací najdete zde - formát zip, velikost 220 kB.

1|2|3|4|»Poslední strana


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím