cz / eng / de     Dnes je

Domů»Aktuality ze života města»Archiv aktualit ze života města

Archiv aktualit

II. veřejná prezentace Dopravní studie náměstí Na Městečku  ( - )

Městský úřad Veverská Bítýška si vás dovoluje pozvat na II. veřejnou prezentaci Dopravní studie náměstí Na Městečku, která se uskuteční ve středu 29. června v 17:00 v zasedací místnosti v 1. patře na ulici Boční 555.

Prezentaci přednesou a na dotazy budou odpovídat zpracovatelé dopravní studie.

Dopravní studii si lze prohlédnout na stránkách města zde

Odečty stavu vodoměrů  ( - )

Vodárenský svazek “Bítešsko“ oznamuje, že ve středu 22.6.2022 se budou provádět odečty stavu vodoměrů v ulicích Dlouhá, U hřiště a Valinkevičova.

Ve čtvrtek 23.6.2022 se budou provádět odečty stavu vodoměrů v ulicích náměstí Na Městečku, Zábíteší, V Brance, Tejny, Masarykovo náměstí, Sady Komenského, Boční, Nábřežní, Říční a Pavla Perky.

Prosíme odběratele, kteří v tyto dny nemohou zajistit přístup k vodoměru, aby jeho stav zanechali na viditelném místě.

Děkujeme!

Závěrečný účet za rok 2021  ( - )

Vodárenský svazek Bítešsko zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2021

Valná hromada VS Bítešsko  ( - )

Předsednictvo Vodárenského svazku Bítešsko svolává dne 28.6.2022 v 18­.00 hodin valnou hromadu v prostorách budovy města Veverská Bítýška, ulice Boční 555, I. patro.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu
 3. Závěrečný účet Vodárenského svazku „Bítešsko“ za rok 2021
 4. Účetní závěrka Vodárenského svazku „Bítešsko“ za rok 2021
 5. Schválení pachtovní smlouvy k provozování vodovodního řádu v Chudčicích, lokalita chatová oblast.
 6. Vyřazení majetku
 7. Prodej vozidla
 8. Různé – došlá pošta.
 9. Diskuse

Pavel Novotný
předseda VS “Bítešsko“

Oprava komunikace na sídlišti Na Bítýškách mezi bytovými domy č.p. 611, 612, 647 a 648  ( - )

Z důvodu opravy komunikace mezi bytovými domy č.p. 611, 612, 647 a 648, která bude zahájena v pondělí dne 13.6.2022, přeparkujte prosím vozidla z uvedené části komunikace. Od pondělí bude probíhat frézování asfaltového povrchu a následná pokládka nového asfaltu.

Předpokládané ukončení prací v pátek 17.6.2022.

Případný příjezd vozidel záchranného systému bude koordinovat stavbyvedoucí této stavební akce.

Stavební práce bude provádět stavební firma SOUKUP MILOŠ s.r.o..

Děkuji za pochopení.

Josef Mifek, starosta

Zasedání zastupitelstva  ( - )

Vážení občané,

dovoluji si Vás pozvat ve středu dne 15. 6. 2022 v 17:30 hod. do budovy města Veverská Bítýška, ulice Boční č.p.555, I.patro na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

Program:

 1. Zahájení, kontrola usnesení
 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu
 3. Závěrečný účet města Veverská Bítýška za rok 2021
 4. Schválení účetní závěrky města Veverská Bítýška za rok 2021
 5. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2021 – MŠ , ZŠ, Vývařovna obědů a žádost o ponechání hospodářského výsledku v rezervním fondu MŠ, ZŠ a Vývařovny obědů
 6. Město Veverská Bítýška – vyřazení majetku
 7. Základní škola Veverská Bítýška – vyřazení majetku
 8. Prodej pozemku p.č. 1291/6 v k.ú. Veverská Bítýška odděleného geometrickým plánem č. 2388–44/2022 z pozemku p.č. 1291/1
 9. Prodej pozemku p.č. 1419 v k.ú. Veverská Bítýška
 10. Pronájem pozemku p.č. 1991/1 v k.ú. Veverská Bítýška
 11. Žádost o odkup/pronájem části pozemku p.č. 794/1 v k.ú. Veverská Bítýška
 12. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 2261/2 v k.ú. Veverská Bítýška
 13. Žádost o umístění přípojky NN kabelu
 14. Předložení návrhu na konání místního referenda
 15. Schválení dodavatele na akci „Veverská Bítýška, ul.Okřínek – rekonstrukce komunikace“
 16. Schválení dodavatele na akci „Veverská Bítýška – obnova účelové komunikace, lokalita Chmelníky“
 17. Zrušení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na akci „Rekonstrukce sportovního hřiště Veverská Bítýška“
 18. Výzva k podání nabídky VZMR „Rekonstrukce sportovního hřiště Veverská Bítýška“
 19. Předložení cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace – okružní křižovatka na ul. 9. května a propojení s ulicí Hvozdeckou
 20. Předložení návrhu smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu s označením „16010–058245 VPIC Veverská Bítýška – MK v ul. U Hřiště“ – CETIN a.s.
 21. Předložení návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu s označením 11010–106106FTTx_FI­S_SVS_VEBRN1 – CETIN a.s.
 22. Předložení návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu s označením 11010–106896FTTx_SV­S_VEBRN2 – CETIN a.s.
 23. Předložení návrhu Smlouvy č.: NM-001030067101/002-ZAME o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – EG.D, a.s.
 24. Schválení zřizovací listiny ZŠ
 25. Schválení zřizovací listiny MŠ
 26. Diskuse

Josef Mifek, starosta

Veřejná vyhláška  ( - )

Výzva k vyjádření se k podanému odvolání

Více informací najdete zde - formát zip, velikost 1,75 MB.

Odečty stavu vodoměrů  ( - )

Vodárenský svazek “Bítešsko“ oznamuje, že ve čtvrtek 2.6.2022 se budou provádět odečty stavu vodoměrů v ulicích Hvozdecká, Ehrmannova, Eichlerova, Na Bítýškách a Krátká.

Prosíme odběratele, kteří v tento den nemohou zajistit přístup k vodoměru, aby jeho stav zanechali na viditelném místě.

Děkujeme!

Závěrečný účet 2021  ( - )

Město Veverská Bítýška zveřejňuje Závěrečný účet pro rok 2021

Více informací najdete zde - formát docx, velikost 70,2 kB.

Výkaz FIN 2-12 M  ( - )

Město Veverská Bítýška zveřejňuje výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Více informací najdete zde - formát pdf, velikost 293 kB.

1|2|3|4|»Poslední strana


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím