cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

aktuality

Archiv aktualit

Oznámení o zahájení řízení  ( - )

Městský úřad Kuřim - Odbor stavební a životního prostředí zveřejňuje veřejnou vyhlášku týkající se vydání společného povolení ke zřízení vodního díla Spouštěná studna z betonových skruží na pozemku p. č. 674 v k.ú. Veverská Bítýška

Více informací najdete zde - formát pdf, velikost 215 kB.

Rozpočtové opatření  ( - )

Město Veverská Bítýška zveřejňuje VI. rozpočtové opatření v roce 2018

Poplatky za rok 2019  ( - )

Městský úřad Veverská Bítýška upozorňuje občany, že je již možné hradit poplatky za svoz komunálního odpadu a za psa.

Regulační plán - lokalita Hvozdecká  ( - )

Městský úřad Kuřim, odbor investiční, oznamuje v souladu s ustanovením §173 odst. správního řádu a ve spojení s ustanovením § 20 stavebního zákona touto veřejnou vyhláškou vydání RP Veverská Bítýška I, Lokalita Hvozdecká formou opatření obecné povahy.

Více informací najdete zde - formát zip, velikost 8,78 MB.

Veřejná vyhláška JMK  ( - )

Krajský úřad Jihomoravského kraje oznamuje zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje JMK v období 10/2016 - 12/2018

Více informací najdete zde - formát pdf, velikost 457 kB.

Střednědobý výhled  ( - )

Vodárenský svazek Bítešsko zveřejňuje schválený střednědobý výhled do roku 2021

Rozpočtové provizorium  ( - )

Vodárenský svazek Bítešsko zveřejňuje rozpočtové provizorium pro rok 2019

Veřejné zasedání zastupitelstva města  ( - )

Vážení občané, dovoluji si Vás pozvat v úterý dne 22. 1. 2019 v 17:00 hod. Veřejné zasedání zastupitelstva města Veverská Bítýška.

Program:

 1. Zahájení, kontrola usnesení
 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu
 3. VI. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2018
 4. Schválení technického dozoru na akci Novostavba tělocvičny, Veverská Bítýška, ul. Pavla Perky č.p. 390
 5. E.ON Distribuce – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1040010960/001
 6. Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva dle nařízení vlády ČR
 7. Vývařovna obědů – schválení zvýšení ceny obědu
 8. Vývařovna obědů – schválení Dodatku k Vnitřní směrnici č. 1/2018
 9. Prodej pozemku p.č. 1940/2 v k.ú. Veverská Bítýška
 10. Nabídka na odkup pozemků
 11. Kordis – návrh Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
 12. Návrh ceny nájmu hrobových míst
 13. Dodatek ke smlouvě FCC Česká republika, s.r.o.
 14. Žádost o převod vodohospodářského majetku
 15. Diskuse

Josef Mifek,
starosta

Dražební vyhláška  ( - )

Nařizuje se dražba, která se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního serveru: drazby.exekutorracek.cz, předmětem dražby jsou nemovité věci - parcela č. 2441/108, orná půda

Více informací najdete zde - formát pdf, velikost 154 kB.

Žádosti o dotace  ( - )

Žádosti o dotace z rozpočtu města budou přijímány nejpozději do 31. 1. 2019.

Formulář pro žádost o dotace najdete zde

1|2|3|4|»Poslední strana


sipka Zpět     sipka Verze pro tisk