cz / eng / de     Dnes je

Domů»Aktuality ze života města»Platba poplatků za rok 2023 - odpad a pes

Platba poplatků za rok 2023 - odpad a pes ()

Městský úřad Veverská Bítýška upozorňuje občany, že od pondělí 23. 1. 2023 je již možné hradit poplatky za svoz komunálního odpadu a za psa.

Úhradu lze provést:

 • v hotovosti na podatelně Městského úřadu v úřední dny: po, st – 8:00 – 12:00 hod, 13:00 – 17:00 hod.
 • bezhotovostně převodem na účet č. 3527641/0100, variabilní symbol sdělíme na tel. čísle 549 420 397 nebo lze dotaz zaslat e-mailem – ouvb@obecveverskabityska.cz (pokud byl již v předchozích letech poplatek hrazen bezhotovostně, variabilní symbol pro platbu se nemění – do poznámky uvádět číslo popisné)

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu:

Sazba poplatku pro fyzické osoby přihlášené v obci* .............­.............­.............­......350,– Kč

V případě uplatňování nároku na osvobození od poplatku je nutné tento nárok na osvobození písemně doložit do 60 dnů od vzniku poplatkové povinnosti, jinak nárok na osvobození zaniká a poplatek je třeba uhradit. Čestné prohlášení k osvobození nestačí.
(V případě uplatňování nároku na osvobození osob, které se na území města v příslušném kalendářním roce nezdržují nepřetržitě déle než 10 měsíců je nárok na osvobození možné doložit např. dokladem o úhradě poplatku v jiném městě, kopií nájemní smlouvy, kopií dokladu o přihlášení k pobytu v zahraničí, kopií sjednaného pojištění pro pobyt v zahraničí nebo pracovní smlouvou, potvrzením o placení daní v zahraničí za období od-do nebo jakýmikoliv kopiemi úředních dokladů, ze kterých je patrné období od kdy do kdy je osoba v zahraničí).

Upozorňujeme občany s trvalým pobytem na ohlašovně – Městském úřadě, že mají také povinnost platit za svoz komunálního odpadu, pokud se trvale zdržují na území města Veverská Bítýška.

Sazba poplatku pro stavby určené k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, kde není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba .............­.............­.............­.............­.350,– Kč

Sazba poplatku za psa:

 1. za jednoho psa..........­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............300,– Kč
 2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele .............­.............­.............­........300,– Kč
 3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let .............­.............­.............­.............­..200,– Kč
 4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let..200,– Kč.

Splatnost poplatků je 30. 6. 2023

*Pro účely poplatků se za přihlášení fyzické osoby považuje

 1. přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
 2. ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
  1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
  2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
  3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
  4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

seznam aktualit


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím