cz / eng / de     Dnes je

Domů»Aktuality ze života města»Vyjádření města k laminační lince

Vyjádření města k laminační lince ()

Vážení spoluobčané,

v současné době naším městem rezonují informace a diskuse o výstavbě laminační linky v areálu společnosti HARTMANN – RICO a.s..

Rád bych vás seznámil s vývojem událostí.

Dne 24.8.2021 obdrželo město Veverská Bítýška dokument „Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Laminační linka Veverská Bítýška“. Jedná se o veřejný dokument a informace o možnosti nahlížet do tohoto dokumentu byla téhož dne zveřejněna na úřední desce.

Město Veverská Bítýška zadalo také posouzení dokumentace k laminační lince paní Ing. Petře Auterské, Csc, ze společností ODOUR, s.r.o. a její připomínky zapracovalo do vyjádření města, které bylo dne 21.9.2021 zasláno na Ministerstvo životního prostředí. Starosta o tomto také informoval přítomné občany na 1. veřejné diskusi k laminační lince.

Město si dále nechalo zaslat informace k záměru výstavby laminační linky od společnosti HARTMANN – RICO a.s.. Uvedené dokumenty byly zveřejněny na stránkách města.

Dne 13.10.2021 vydalo Ministerstvo životního prostředí rozhodnutí – Závěr zjišťovacího řízení, kde rozhodlo, že záměr „Laminační linka Veverská Bítýška“ nemá významný vliv na životní prostředí.

Proti tomuto rozhodnutí podal rozklad spolek Čistá Bítýška, z.s., Na Bítýškách 579, 66471 Veverská Bítýška dne 11.11.2021.

Dne 6.5.2022 bylo na podatelnu města Veverská Bítýška doručeno rozhodnutí Ministryně životního prostředí paní Ing. Bc. Anny Hubáčkové o zamítnutí uvedeného rozkladu spolku Čistá Bítýška, z.s., v němž ministryně životního prostředí konstatuje, že předmětný záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován dle zákona 100/2001 Sb. Celé znění dokumentu je uvedeno v příloze.

Vyjádření ministerstva životního prostředí chápeme jako relevantní a věcné posouzení možných vlivů na životní prostředí občanů.

Město Veverská Bítýška i přesto bude nadále situaci pečlivě sledovat a reagovat tak, aby kroky podniknuté v navazujících řízeních byly v souladu se zákony a zájmy občanů a neměly žádný negativní vliv na život obyvatel ve městě Veverská Bítýška.

Ze strany společnosti HARTMANN – RICO a.s. není doposud zahájeno další řízení týkající se případné výstavby laminační linky. Město Veverská Bítýška požádá společnost HARTMANN – RICO a.s. o vydání tiskové zprávy pro občany města Veverská Bítýška týkající se záměru stavby laminační linky s dalšími upřesňujícími informacemi.

Rozhodnutí ministryně životního prostředí naleznete v příloze včetně ostatních zmiňovaných dokumentů.

Za město Veverská Bítýška

Josef Mifek, starosta

seznam aktualit


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím