cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška
Domů»Aktuality ze života města»Zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva ()

Vážení občané, dovoluji si Vás pozvat ve středu dne 3. 3. 2021 v 17:30 hod. do budovy města Veverská Bítýška, ulice Boční č.p. 555, I.patro na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VEVERSKÁ BÍTÝŠKA.

Program:

 1. Zahájení, kontrola usnesení
 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu
 3. VI. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2020
 4. Návrh rozpočtu města Veverská Bítýška na rok 2021
 5. Předložení střednědobého výhledu rozpočtu města Veverská Bítýška na roky 2022–2024
 6. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Veverská Bítýška
 7. Město Veverská Bítýška – vyřazení majetku
 8. Žádost o odkup části pozemku p.č. 1987/3 v k.ú. Veverská Bítýška
 9. Žádost o odkup pozemku p.č. 2010/1 v k.ú. Veverská Bítýška
 10. Žádost o odprodej pozemku p.č 5445/3 a části pozemku p.č. 5445/2 v k.ú. Bystrc
 11. Prodej pozemku p.č. 1675/7 odděleného geometrickým plánem č. 2270–310/2020 z pozemku p.č. 1675/1 v k.ú. Veverská Bítýška
 12. Prodej pozemku p.č. 1307/1 díl a, díl b, oddělených geometrickým plánem č. 1772–096/2018 z pozemku p.č. 1307/1 v k.ú. Veverská Bítýška
 13. Žádost o souhlas s umístěním přístřešku na vozidla a s tím souvisejícími úpravami
 14. Návrh dodatku č. 2 k dohodě o spolupráci – DIMATEX CS, spol. s r.o.
 15. Předložení návrhu Smlouvy č. NM-001030062852/002-JCOM o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – EG.D a.s.
 16. Předložení návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800100583_1/BVB/P – GasNet, s.r.o.
 17. Předložení návrhu Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900106719_2/VB – GasNet, s.r.o.
 18. Předložení návrhu Pachtovní smlouvy – vodovod a splašková kanalizace v ulici 9. května
 19. Smlouva o právu provést stavbu na pozemku ve vlastnictví města Veverská Bítýška
 20. Záměr prodeje části pozemku p.č. 2396/1 v k.ú. Veverská Bítýška
 21. CETIN – výměna rozvaděče VEBI329
 22. Věcné břemeno na části pozemku p.č. 2425/45 v k.ú. Veverská Bítýška
 23. Žádost o prominutí nájemného za měsíc únor 2021 – Cyklopotřeby
 24. Přijetí Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu č. 1/2021
 25. Přijetí Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu č. 2/2021
 26. Výzva k podání nabídky VZMR „Veverská Bítýška-Chodník v ulici Tišnovská, propojovací chodník v ulici Nádražní-Pod Horkou“
 27. Výzva k podání nabídky VZMR – „Veverská Bítýška-Chodník v ulici Tišnovská v úseku kopce Trhovice“
 28. Výzva k podání nabídky pro podlimitní veřejnou zakázku – „Stavební úpravy kulturního domu Veverská Bítýška, Pavla Perky č.p. 390, p.č. 110/1“
 29. Výzva k podání nabídky VZMR – „Obnova tartanového povrchu víceúčelového hřiště v lokalitě na Ostrůvku ve Veverské Bítýšce“
 30. Dodatek ke kolektivní smlouvě č. 1
 31. Dodatek ke Statutu sociálního fondu č. 1
 32. Diskuse

Josef Mifek, starosta

seznam aktualit


sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím