cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

aktuality

Aktuality

Upozornění na splatnost místních poplatků ()

Městský úřad Veverská Bítýška upozorňuje občany, že na základě obecně závazné vyhlášky č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 21. 12. 2015 a Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o místním poplatku ze psů byly tyto poplatky splatné 30. 6. 2019.

Žádáme občany, kteří ještě poplatky neuhradily, ať tak neprodleně učiní. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu Městský úřad poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může Městský úřad zvýšit až na trojnásobek.

Poplatek lze uhradit:

  • v hotovosti v úřední dny na podatelně Městského úřadu
  • bezhotovostním převodem na účet města č. ú.: 3527641/0100. Variabilní symbol pro identifikaci platby sdělí úřad na telefonický dotaz na čísle 549 420 397.

seznam aktualit


sipka Zpět     sipka Verze pro tisk