cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

aktuality

Aktuality

Zasedání zastupitelstva ()

Vážení občané, dovoluji si Vás pozvat ve středu dne 19. 6. 2019 v 17:30 hod. do budovy města Veverská Bítýška, ulice Boční č.p.555, I.patro na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

Program:

 1. Zahájení, kontrola usnesení
 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu
 3. I. a II. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2019
 4. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2018 – MŠ , ZŠ, Vývařovna obědů a žádost o ponechání hospodářského výsledku v rezervním fondu MŠ a Vývařovny obědů
 5. Schválení účetní závěrky města Veverská Bítýška za rok 2018
 6. Závěrečný účet města Veverská Bítýška za rok 2018
 7. Vývařovna obědů – inventarizace 2019
 8. Město Veverská Bítýška – inventarizace 2019
 9. Základní škola – vyřazovací protokol
 10. Vyřazení pohledávky za inzerci
 11. Mateřská škola Zábíteší
 12. Žádost o poskytnutí příspěvku na uhrazení nájmu za užívání pozemků – TC Veverská Bítýška
 13. Žádost o poskytnutí dotace – Gynness Brno s.r.o.
 14. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
 15. Žádost o změnu užívání pronajatých prostor – Divadlo Prkno z.s.
 16. Žádost o odkup vyřazeného nákladního vozidla
 17. Záměr výkupu pozemků v části ulice 9. května
 18. Nájemní smlouva a Smlouva o zřízení služebnosti – Povodí Moravy, s.p.
 19. Návrh na uzavření smlouvy č. 1040009763/012 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – E.ON Distribuce a.s.
 20. Návrh na uzavření smlouvy č. 1040009763/016 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – E.ON Distribuce a.s.
 21. Návrh na uzavření smlouvy č. 1030051392/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – E.ON Distribuce a.s.
 22. Návrh na uzavření smlouvy č. 1030051166/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – E.ON Distribuce a.s
 23. Návrh na pořízení změny územního plánu Veverská Bítýška – HARTMANN-RICO, a.s.
 24. Předložení smlouvy o budoucí smlouvě kupní
 25. Žádost o možnost odprodeje pozemků Pod Stráží
 26. Splašková a dešťová kanalizace – Masarykovo náměstí
 27. Informace o pozemku p.č. 1289 ve vlastnictví ÚZSVM
 28. Schválení projektanta na zhotovení projektové dokumentace – stavební úpravy Kulturní dům
 29. Diskuse

Josef Mifek, starosta

seznam aktualit


sipka Zpět     sipka Verze pro tisk