cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

aktuality

Aktuality

Veřejné zasedání zastupitelstva města ()

Vážení občané, dovoluji si Vás pozvat v úterý dne 11. 12. 2018 v 17:00 hod. do budovy města Veverská Bítýška, ulice Boční č.p.555, I.patro na Veřejné zasedání zastupitelstva města.

Program:

 1. Zahájení, kontrola usnesení
 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu
 3. Mateřská škola – předložení vyřazovacích protokolů ke dni 31.10.2018
 4. Město Veverská Bítýška – předložení vyřazovacího protokolu ke dni 14.11.2018
 5. Použití finančního daru pro Mateřskou školu
 6. Vývařovna obědů – předložení návrhu rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021
 7. Základní škola – předložení návrhu rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021
 8. Mateřská škola – předložení návrhu rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020 a 2021
 9. Pravomoc starosty provádět rozpočtová opatření
 10. Pravomoc starosty zařazovat dotace do rozpočtu po celé funkční období
 11. Vyřazení nedokončeného investičního majetku
 12. V. rozpočtové opatření města Veverská Bítýška v roce 2018
 13. Rozpočtové provizorium města Veverská Bítýška
 14. Předložení smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města Veverská Bítýška
 15. Vydání Regulačního plánu I. Veverská Bítýška, lokalita Hvozdecká
 16. Územní plán Veverská Bítýška – změna č. 2 – pořízení ÚP, nabídka a smlouva o dílo
 17. Nabídka prodeje pozemku p.č. 2052/3
 18. Schválení dodavatele na akci Novostavba tělocvičny, Veverská Bítýška, ul. Pavla Perky č.p. 390
 19. Návrh smlouvy o dílo s dodavatelem Novostavba tělocvičny, Veverská Bítýška, ul. Pavla Perky č.p. 390
 20. Výzva k podání nabídky – Výkon technického dozoru na akci Novostavba tělocvičny, Veverská Bítýška, ul. Pavla Perky č.p. 390
 21. Podání žádosti o dotaci – Novostavba tělocvičny – Veverská Bítýška
 22. Výzva k úhradě náhrady za omezení vlastnického práva k nemovitosti
 23. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti – vsakovací objekt
 24. Předání stavby prodloužení veřejného vodovodu, ul. Tišnovská do správy a údržby Vodárenskému svazku Bítešsko
 25. E.ON Distribuce – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1040010960/001
 26. Souhlas vlastníka nemovitosti/pozemku, stavba V.Bítýška, přel.NNv, Rozumek, p.č. 2424/1
 27. Žádost o odkup pozemku p.č. 1940/2
 28. Dodatek č.1 ke smlouvě o provozování vodovodní a kanalizační sítě a ČOV
 29. Členství ve Sdružení místních samospráv ČR
 30. Základní škola – předložení vyřazovacích protokolů
 31. Diskuse

Josef Mifek,
starosta

seznam aktualit


sipka Zpět     sipka Verze pro tisk