cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

aktuality

Aktuality

Informace o doručování písemností ()

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Na Městečku 72, Veverská Bítýška, 664 71.

Městský úřad Veverská Bítýška upozorňuje, že od 1. 1. 2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§ 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění).

Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro občany, kteří mají adresu trvalého pobytu Na Městečku 72, Veverská Bítýška, se ukládají na podatelně Městského úřadu Veverská Bítýška. V této souvislosti upozorňujeme, že Městský úřad Veverská Bítýška umožňuje v souladu s výše uvedenou právní úpravou pouze uložení oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením, nikoli již zásilky samotné. Městský úřad Veverská Bítýška není ze zákona oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Vlastní zásilky zasílané osobám s adresou trvalého pobytu Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška, jsou ukládány u pobočky České pošty – Veverská Bítýška, 9. května 3.

Dále upozorňujeme, že z výše uvedené povinnosti ohlašoven nevyplývá povinnost ohlašoven aktivně informovat občany s trvalým pobytem na adrese ohlašovny o tom, zda ohlašovna obdržela oznámení o uložení zásilky či výzvy s poučením.

V zájmu každého občana by mělo být učinění takových opatření, aby mu mohly být písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, případně využití všech možností vyplývajících z platné legislativy (např. zajištění ,,odnosu“ nebo ,,dosílky“ na poště, zřízení P. O. BOXU na poště, zřízení datové schránky).

seznam aktualit


sipka Zpět     sipka Verze pro tisk