cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

aktuality

Aktuality

Upozornění na splatnost poplatků ()

Městys Veverská Bítýška upozorňuje občany, že na základě obecně závazné vyhlášky č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 21. 12. 2015 a Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o místním poplatku ze psů byly tyto poplatky splatné 30. 6. 2018.

Žádáme občany, kteří ještě poplatky neuhradily, ať tak učiní co nejdříve. Včas nezaplacené poplatky lze postihnout zvýšením poplatku až na trojnásobek

Poplatek lze uhradit:

  • v hotovosti v úřední dny na podatelně městyse
  • bezhotovostním převodem na účet městyse č. ú.:3527641/0100. Variabilní symbol pro identifikaci platby sdělí úřad na telefonický dotaz na čísle 549 420 397.

seznam aktualit


sipka Zpět     sipka Verze pro tisk