cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

aktuality

Aktuality

Výzva k šetření vodou z veřejného vodovodu ()

Vážení odběratelé, jak jste si jistě vědomi, Českou republiku, především Moravu, posledních několik let trápí velké sucho. Vodárenský svazek Bítešsko zajišťuje dodávku pitné vody z podzemních vodních zdrojů, zejména z prameniště Šmelcovna.

Z důvodu dlouhodobého deficitu sněhových a dešťových srážek došlo i na našich vodních zdrojích k poklesu hladin vody. To má vliv na dodávku pitné vody všem našim spotřebitelům. Zdroje podzemní vody jsou vzácné a omezené. S vodou je zapotřebí nakládat hospodárně, aby se předešlo stavu, kdy by byla dodávka pitné vody nedostatečná.

V poslední době se vrůstajícím suchem nám roste odběr pitné vody (v měsíci květen jsme zaznamenali nejvyšší měsíční odběr pitné vody za poslední 3 roky).

Bohužel je zvýšený odběr způsoben především využíváním pitné vody pro jiné účely, než ke kterým je určena – tj. k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, v potravinářství, k péči o tělo, k čištění předmětů, které přicházejí do přímého styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby jsou vody pro sociální účely.

Používání pitné vody k zalévání zahrad, trávníků a napouštění bazénů je v současné situaci nezodpovědné! Na základě dlouhotrvajícího sucha a nelepšící se předpovědi počasí do budoucna Vás jako odběratele vyzýváme k šetření pitnou vodou při jejím každodenním používání, aby nemuselo docházet k omezování její dodávky.

Děkujeme,

Pavel Novotný
předseda Vodárenského svazku Bítešsko

seznam aktualit


sipka Zpět     sipka Verze pro tisk