cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

aktuality

Aktuality

Rozbor vody  ()

Vodárenský svazek Bítešsko zveřejňuje rozbor vody ze dne 7. září…

více informací


Nabídka práce - správce YMCA Veverská Bítýška  ()

YMCA Brno hledá na táborovou základnu YMCA Veverská Bítýška správce. …

více informací


Nabídka práce - PSI Drásov  ()

Firma PSI se sídlem v Drásově hledá vhodného kandidáta na pozici - Elektrotechnik ve výrobě laboratorních přístrojů.…

více informací


Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy  ()

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Tejny, Veverská Bítýška…

více informací


Usnesení  ()

Zastupitelstvo města zveřejňuje usnesení ze zasedání ze dne 9. září…

více informací


Prodej ovoce - ZEAS Lažánky  ()

ZEAS Lažánky, a.s. nabízí hrušky a jablka.…

více informací


Záměr pronájmu  ()

Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr pronájmu části obecního pozemku p.č. 1502…

více informací


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice č. III/386…

více informací


Dovolená MUDr. Štětková  ()

Praktická lékařka MUDr. Vladimíra Štětková oznamuje změnu ordinační doby.…

více informací


Mimořádné opatření platné od 18.9.   ()

Nošení roušek ve všech vnitřních prostorech…

více informací


Pozvánka na valnou hromadu Singulární společnosti Veverská Bítýška z.s.  ()

Singulární společnost Veverská Bítýška z.s. zve na valnou hromadu, která se bude konat v pátek 2. října 2020 v 17:00 hod. v restauraci U Václava.…

více informací


Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje  ()

Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje se uskuteční v pátek 2. října 2020 od 14:00 do 22:00 hod. a v sobodu 3. října 2020 od 8:00 do 14:00 hod. Místem konání voleb je budova Městského úřadu ve Veverské Bítýšce, nám. Na Městečku 72…

více informací


Svatojakubské hody  ()

Prohlédněte si fotografie z letošních Svatojakubských hodů…

více informací


Rozpočtové opatření  ()

Město Veverská Bítýška zveřejňuje III. a IV. rozpočtové opatření pro rok 2020…

více informací


29. ročník Plavecké soutěže měst  ()

Akce se uskuteční za podpory města Kuřim, Plaveckého klubu Kuřim a dalších partnerů, a to ve středu 30. září 2020…

více informací


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace ul. Tejny, Veverská Bítýška…

více informací


Amatérský turnaj dvojic Pétanque - změna termínu  ()

Amatérský turnaj dvojic Pétanque se uskuteční dne 10. října 2020 od 8:30 hod. na Ostrůvku.…

více informací


Veverská Bítýška ve vzpomínkách pamětníků   ()

Přečtěte si další díl vzpomínek pana Josefa Kladivy…

více informací


Oznámení zahájení územního řízení- veřejná vyhláška  ()

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ "V 423-modernizace na vyšší parametry,II.etapa"…

více informací


Společenské a kulturní centrum Kuřim - program na měsíc září  ()

Program kulturních akcí a kina na měsíc září…

více informací


Změna otevírací doby pobočky České pošty od 1.9.2020  ()

Česká pošta informuje o změně otevírací doby na vybraných pobočkách české pošty od 1.9.2020…

více informací


Informace o počtu a sídle volebních okrsků  ()

Ve smyslu ustanovení §15 odst. 1 písm. f) zákona č. 130/2000 sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů informuji, že pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, které se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020, jsou na území města Veverská Bítýška zřízeny dva volební okrsky. Sídlem okrskových volebních komisí je budova Městského úřadu ve Veverské Bítýšce, nám. Na Městečku 72, Veverská Bítýška.…

více informací


Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí  ()

Ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, v platném znění pozdějších předpisů stanovuji s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, které se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020, následující minimální počet členů okrskových volebních komisí na územní města Veverská Bítýška. …

více informací


Nabídka práce  ()

Firma DALAKER se sídlem v Tišnově přijme ELEKTROMECHANIKA.…

více informací


Nabídka práce  ()

Firma DALAKER se sídlem v Tišnově přijme STROJNÍHO MECHANIKA (ZÁMEČNÍKA).…

více informací


Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů  ()

Mikroregion Kuřimka - Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů …

více informací


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona…

více informací


Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2020.…

více informací


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 následovně: I. Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.…

více informací


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy.…

více informací


Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě idenfifikovatelnými vlastníky…

více informacísipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím