cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

aktuality

Aktuality

Oznámení o zahájení řízení  ()

Městský úřad Kuřim, odbor stavební a životního prostředí vydává Oznámení o zahájení řízení Vrtaná studna VS1 - František Prokeš…

více informací


Veřejná vyhláška  ()

Oznámení o zveřejnění a projednávání návrhu změny č. 2 ÚP Veverská Bítýška. Městský úřad Kuřim, odbor investiční, (dále jen pořizovatel) jako orgán obce příslušný dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zveřejnění a projednávání návrhu změny č.2 ÚP Veverská Bítýška v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona ve spojení s § 20 stavebního zákona (společné jednání s dotčenými orgány)…

více informací


Dovolená MUDr. Dörr  ()

Gynekologická ambulance ve Veverské Bítýšce MUDr . Dörr oznamuje, že ve dnech 3.7.2019 a 10.7.2019 nebude z důvodu dovolené ordinovat. …

více informací


Dovolená MUDr. Štětková - září  ()

MUDr. Štětková oznamuje, že v době od 9. 9. 2019 do 20. 9. 2019 nebude ordinovat z důvodu dovolené. Pouze akutní případy ošetří MUDr.Vildomcová…

více informací


Dovolená MUDr. Štětková - červenec  ()

MUDr. Štětková oznamuje, že v době od 1. 7. 2019 do 4. 7. 2019 nebude ordinovat z důvodu dovolené. Pouze akutní případy ošetří MUDr.Vildomcová…

více informací


Upozornění na splatnost místních poplatků  ()

Městský úřad Veverská Bítýška upozorňuje občany, že na základě obecně závazné vyhlášky č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 21. 12. 2015 a Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o místním poplatku ze psů jsou tyto poplatky splatné 30. 6. 2019.…

více informací


Oznámení o výběrovém řízení s aukcí  ()

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. B/44/2019 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Veverská Bítýška.…

více informací


Usnesení  ()

Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, pověřený provedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud Brno - venkov dne 14.9.2018, č.j. 19EXE1862/2018-12, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: příkaz ze dne 4.6.2018, č.j. ČTÚ-12 375/2018-637/II. vyř. - KrS vydal Český telekomunikační úřad, odbor pro jihomoravskou oblast k uspokojení pohledávky oprávněného: T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha Chodov, IČO 64949681, zast. Mgr. Lenka Heřmánková, advokát, Jankovcova 1518/2, 17000 Praha Holešovice, IČO 71445579, proti povinnému: Tomáš Vařejka, Náměstí Na Městečku 72/72, 66471 Veverská Bítýška, nar. 11.11.1992, v částce 7 707,00 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce, jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím, vydává tuto dražební vyhlášku.…

více informací


Závěrečný účet  ()

Vodárenský svazek Bítešsko zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2018…

více informací


Valná hromada  ()

Předsednictvo Vodárenského svazku Bítešsko svolává dne 27.6.2019 v 18.00 hodin valnou hromadu…

více informací


Závěrečný účet  ()

Město Veverská Bítýška zveřejňuje závěrečný účet za rok 2018 - obsahuje zprávu o přezkoumání hospodaření, závěrečný účet a výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu…

více informací


Zápis  ()

Na stránce Výboru pro územní plánování je vyvěšen zápis z prvního letošního zasedání…

více informací


Nabídka práce - ostraha objektu  ()

Bezpečnostní agentura Investment Agency s.r.o. přijme muže a ženy, částečné invalidní důchodce, na ostrahu objektu ve Veverské Bítýšce…

více informací


Návrh závěrečného účtu Mikroregion Kuřimka za rok 2018  ()

DSO Mikroregion Kuřimka zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2018…

více informací


Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů  ()

Mikroregion Kuřimka zveřejňuje Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů…

více informací


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy.…

více informací


Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě idenfifikovatelnými vlastníky…

více informací


Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů  ()

Mikroregion Kuřimka zveřejňuje Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů…

více informacísipka Zpět     sipka Verze pro tisk