cz / eng / de     Dnes je

Domů»Aktuality ze života města

Aktuality

Záměr prodeje  ()

Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 110/6, který byl oddělen geometrickým plánem č. 2402-165/2022 od pozemku p.č. 110/1 …


Dovolená MUDr. Vildomcová  ()

Praktická lékařka MUDr. Vildomcová oznamuje, že ve dnech 22.8. až 26.8.2022 nebude ordinovat z důvodu dovolené.…


Právní poradna - změna  ()

Upozorňujeme občany, že právní poradna JUDr. Ryšavé bude v pondělí 15.8.2022 od 15:00 hod. Ve středu 17.8.2022 právní poradna odpadá.…


Využití služby Czech POINT mimo úřední dny  ()

Městský úřad Veverská Bítýška oznamuje, že z důvodu omezení provozní doby na místní poště nabízí občanům do konce měsíce srpna možnost využít služeb Czech POINT a ověřování podpisů a listin i mimo úřední dny, a to v úterý a ve čtvrtek 8:00 - 12:00 hod a 13:00 - 15:30 hod.…


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení  ()

Referent/ka Odboru sociálních věcí a prevence MěÚ Kuřim…


Dovolená MUDr. Štětková  ()

MUDr. Štětková Vladimíra oznamuje, že v termínu od 15.8.2022 do 19.8.2022 bude ordinace uzavřena z důvodu dovolené.…


Informace o počtu a sídle volebních okrsků  ()

pro volby do Zastupitelstva města Veverská Bítýška, současně pro volby do volebního obvodu č. 55 Senátu Parlamentu ČR a místního referenda…


Oznámení o vyhlášení nálezu  ()

Dne 5.8.2022 byl nalezen mobilní telefon. Bližší informace lze získat na podatelně městského úřadu nebo na tel. čísle 549420397.…


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 22.8.2022  ()

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 22.08.2022 od 07:30 do 16:00 hod.…


Výstava ovoce a zeleniny  ()

Základní organizace ČZS Veverská Bítýška pořádá v Kulturním domě ve Veverské Bítýšce ve dnech 17.-19. září 2022 Výstavu ovoce a zeleniny…


Usnesení ZM  ()

Město Veverská Bítýška zveřejňuje usnesení zastupitelstva ze dne 27. července 2022…


Veřejná vyhláška  ()

Oznámení o předávání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa…


Česká pošta - otevírací doba od 8.8.2022  ()

Česká pošta informuje o dočasné změně hodin pro veřejnost provozovny Veverská Bítýška. Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na nezbytně nutnou dobu ve dnech 8. 8.2022 – 31. 8. 2022 z provozních důvodu.…


Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj  ()

Rozhodnutí MMR - povolení VO-Hvozdec, Na Rovinách. Novostavba. Stavba technické infrastruktury.…


Rozpočtové opatření  ()

Město Veverská Bítýška zveřejňuje III. rozpočtové opatření pro rok 2022…


Oznámení o vyhlášení nálezu  ()

Dne 2.8.2022 bylo nalezeno pánské jízdní kolo. Bližší informace lze získat na podatelně městského úřadu nebo na tel. čísle 549420397.…


Dny města 2022  ()

Ve dnech 26. - 28. srpna se uskuteční Dny města Veverská Bítýška…


Běh pro Slešťůvku  ()

V rámci Dnů města 2022 se uskuteční v sobotu 27.8.2022 2.Ročník běhu pro začátečníky, nadšence i pravidelné běžce…


Nabídka volných pracovních pozic  ()

Společnost TE Connectivity Kuřim by Vás ráda informovala o volných pracovních pozicích, a to zejména operátor výroby, nástrojař, seřizovač i další. Nabízí náborový příspěvek, příspěvek na dopravu, 5 týdnů dovolené, závodní kantýnu, příspěvek na penzijní pojištění a mnoho dalších benefitů. Bližší informace naleznete na webu www.pracekurim.cz.…


Změna UP obce č. 4  ()

Město Veverská Bítýška zveřejňuje změnu č. 4 v územním plánování…


Rozbor vody  ()

Vodárenský svazek Bítešsko zveřejňuje rozbor vody ze dne 11. července…


Kominické služby-nabídka  ()

Kominík Miroslav Sedláček, firma VYMETU, nabízí kominické služby - kontrolu a čištění spalinových cest včetně úklidu po provedení práce. Výhodné ceny během prázdnin. V případě zájmu volejte 731 024 559 nebo můžete provést objednávku přes formulář na www.vymetu.cz.…


Dovolená MUDr. Eva Hošnová  ()

Dovolená na dětském středisku ve Veverské Bítýšce : 18.7. - 29.7.2022, 11.8. - 19. 8. 2022.…


Dopravní studie náměstí  ()

Město Veverská Bítýška zveřejňuje návrh dopravní studie náměstí, který vypracovali specialisté z Fakulty stavební brněnského VUT.…


Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů  ()

DSO MIKROREGION Kuřimka zveřejňuje oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů.…


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2022. …


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020…


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 8. 2021.…


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v návaznosti na ustanovení § 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2021.…


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v návaznosti na ustanovení § 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 8. 2020.…


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona…


Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2020.…


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 následovně: I. Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.…


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy.…


Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě idenfifikovatelnými vlastníky…sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím