cz / eng / de     Dnes je

Domů»Aktuality ze života města

Aktuality

Záměr prodeje pozemku  ()

Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1419…


Nalezený pes v Chudčicích  ()

Dnes v ranních hodinách byl v Chudčicích nalezen pes, pravděpodobně kříženec Briarda. Má červený obojek a obojek proti klíšťatům…


Smlouva o poskytnutí dotace  ()

Město Veverská Bítýška zveřejňuje na úřední desce v dlouhodobých dokumentech smlouvy o poskytnutí dotací pro rok 2022 - Diecézní charita Brno …


Dražební vyhláška  ()

Usnesení o nařízení elektronické dražby…


Záměr pronájmu pozemku  ()

Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr pronájmu části obecního pozemku p.č. 1991/1 …


Záměr prodeje pozemku  ()

Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1291/6, který byl oddělen geometrickým plánem č. 2388-44/2022 z pozemku p.č. 1291/1 …


Šetření s pitnou vodou  ()

Vodárenský svazek "Bítešsko" žádá odběratele z důvodu enormního odběru pitné vody z vodovodního řadu o šetření s pitnou vodou, zejména žádáme O NENAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ A ZALÉVÁNÍ ZAHRAD PITNOU VODOU, aby nedocházelo k výkyvům s dodávkou pitné vody.…


Laminační linka - stanovisko společnosti HARTMANN - RICO a.s.  ()

Na základě žádosti o vydání tiskové zprávy v souvislosti s laminační linkou, kterou město Veverská Bítýška adresovalo dne 9.5.2022 společnosti HARTMANN - RICO a.s. zveřejňujeme v plném znění stanovisko společnosti HARTMANN - RICO a.s. ze dne 13.5.2022. …


Nabídka práce - HARTMANN - RICO  ()

SEŘIZOVAČ/KA NA PRÉMIOVÉ LINCE, ELEKTRIKÁŘ – ÚDRŽBÁŘ VE VÝROBĚ, OPERÁTOR STERILIZACE…


Nabídka práce - Bioster   ()

Operátorka ve zdravotnické výrobě…


Další podklady města k laminační lince  ()

Zde naleznete další zmiňované podklady města Veverská Bítýška k laminační lince. …


Vyjádření města k laminační lince  ()

Vážení spoluobčané, v současné době naším městem rezonují informace a diskuse o výstavbě laminační linky v areálu společnosti HARTMANN - RICO a.s..…


Rozpočtové opatření  ()

Město Veverská Bítýška zveřejňuje I. rozpočtové opatření pro rok 2022…


Smlouva o poskytnutí dotace  ()

Město Veverská Bítýška zveřejňuje na úřední desce v dlouhodobých dokumentech smlouvy o poskytnutí dotací pro rok 2022…


VS rozpočet pro rok 2022  ()

Vodárenský svazek Bítešsko zveřejňuje schválený rozpočet pro rok 2022…


Program akcí v Kuřimi na měsíc květen  ()

Kam v Kuřimi…


Záměr prodeje vozidla  ()

Vodárenský svazek Bítešsko zveřejňuje záměr prodeje vozidla Dacia VAN Logan …


Usnesení ZM  ()

Město Veverská Bítýška zveřejňuje výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 21. dubna…


Zveřejnění porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za r. 2021  ()

Vodárenský svazek "Bítešsko"…


Informace - daň z nemovitých věcí v roce 2022  ()

V příloze naleznete informace k zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, aktualizované informace k splatnosti daně a informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí. Tyto letáky jsou rovněž dostupné na adrese: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-asdeleni/2022.…


Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam  ()

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022…


Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů  ()

DSO MIKROREGION Kuřimka zveřejňuje oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů.…


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2022. …


Město Kuřim vyhlásilo sbírku pro uprchlíky z Ukrajiny  ()

Rada města Kuřimi vyhlásila veřejnou sbírku zaměřenou na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. …


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020…


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 8. 2021.…


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v návaznosti na ustanovení § 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2021.…


Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů   ()

Mikroregion Kuřimka - Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů …


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v návaznosti na ustanovení § 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 8. 2020.…


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona…


Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2020.…


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 následovně: I. Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.…


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy.…


Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě idenfifikovatelnými vlastníky…sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím