cz / eng / de     Dnes je

Veverská Bítýška
Domů»Aktuality ze života města

Aktuality

Záměr pronájmu části nebytových prostor  ()

Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor - část nebytových prostor v budově ZŠ (prostor po bývalé ředitelně) na p.č. 1146/2, č.p. 224…


Rozpočtové provizorium  ()

Vodárenský svazek Bíteško zveřejňuje rozpočtové provizorium pro rok 2021…


Veřejná vyhláška  ()

Územní rozhodnutí Veřejné osvětlení Na rovinách VO NN Hvozdec…


Výskyt dusičnanů ve vodovodní síti Veverská Bítýška-Chudčice  ()

Vodárenský svazek Bítešsko zveřejňuje dokument Výskyt dusičnanů ve vodovodní síti Veverská Bítýška-Chudčice, přijatá opatření a kroky města pro vylepšení situace…


Rozbor vody  ()

Vodárenský svazek Bítešsko zveřejňuje rozbor vody ze dne 11. ledna 2021…


Platba poplatků 2021  ()

Městský úřad Veverská Bítýška upozorňuje občany, že od středy 20. 1. 2021 je již možné hradit poplatky za svoz komunálního odpadu a za psa.…


Aktuální hodnota dusičnanů  ()

Vážení občané, Vodárenský svazek “Bítešsko“ Vás informuje, že hodnota dusičnanů pitné vody v místní síti dle aktuálního rozboru je 80,4 mg/l. …


Výnos Tříkrálové sbírky  ()

Výnos Tříkrálové sbírky ve Veverské Bítýšce byl 37 775,- Kč a 10 EUR. …


Záměr prodeje p.č. 1307/1 a,b  ()

Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr prodeje části obecního pozemku 1307/1 díl a o výměře 12 m2, 1307/1 díl b o výměře 0,18 m2, které byly odděleny z pozemku p.č. 1307/1 geometrickým plánem č. 1772-096/2018 …


Záměr prodeje p.č. 1675/7  ()

Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 1675/7, který byl oddělen geometrickým plánem č. 2270-310/2020 z pozemku p.č. 1675/1…


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie  ()

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 3.2.2021 od 7:15 do 15:15 hod.…


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie   ()

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 10.2.2021 od 7:15 do 15:15 hod.…


Registrace seniorů 80+ na očkování proti covidu  ()

Od pátku 15. ledna se pro seniory nad 80 let spustí centrální rezervační systém na webu registrace.uzis.cz a na bezplatných telefonních linkách. …


Záměr pronájmu p.č. 1991/1  ()

Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr pronájmu obecního pozemku p.č. 1991/1.…


Záměr pronájmu p.č. 1388/1  ()

Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr pronájmu obecního pozemku p.č. 1388/1.…


Záměr pronájmu p.č. 1291/1  ()

Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr pronájmu části obecního pozemku p.č. 1291/1.…


Příjem žádostí o dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška  ()

Město Veverská Bítýška upozorňuje, že žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory (dotace) z rozpočtu města Veverská Bítýška na rok 2021 je nutné podat do termínu 31.ledna 2021 na k tomu určených tiskopisech.…


Rozbor vody  ()

Vodárenský svazek Bítěšsko zveřejňuje výsledky rozborů vody ze dne 17. prosince a 4. ledna…


Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje  ()

Rozhodnutí o nařízení pracovní povinnosti žákům a studentům posledních ročníků denní formy studia oborů vzdělání na vyšší odborné škole nebo střední zdravotnické škole nacházejícím se na území Jihomoravského kraje a připravujícím se na nelékařské zdravotnické povolání…


Výluka na lince 1  ()

V termínu od 9. ledna 2021 po dobu cca dvou let dojde k výluce na lince 1 z Bystrce do Řečkovic…


Uzavření knihovny  ()

Vážení čtenáři, v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru schválenými vládou ČR je Městská knihovna do odvolání uzavřena pro veřejnost.…


Daň z nemovitých věcí v roce 2021  ()

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí.…


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v návaznosti na ustanovení § 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 8. 2020.…


Pomoc seniorům  ()

Městský úřad Veverská Bítýška vyzývá seniory, kteří nemají v našem městě blízkou rodinu nebo hodného souseda a mají problémy s nákupem nebo se zajištěním léků, mohou kontaktovat pracovnice městského úřadu na tel.: 549 420 397 nebo e-mail: matrika@obecveverskabityska.cz…


Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů  ()

Mikroregion Kuřimka - Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů …


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona…


Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2020.…


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 následovně: I. Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.…


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy.…


Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě idenfifikovatelnými vlastníky…sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím