cz / eng / de     Dnes je

Domů»Aktuality ze života města

Aktuality

Rozpočtové opatření  ()

Město Veverská Bítýška zveřejňuje IV. rozpočtové opatření…


Svoz komunálního odpadu - změna  ()

Upozorňujeme občany, že svoz komunálního odpadu bude v příštím týdnu posunut o 1 den z důvodu státního svátku v úterý 28.9.2021.…


Oznámení o době a místě konání voleb  ()

Oznámení o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky…


Nabídka práce  ()

Prosperující a stabilní společnost LIKOV se sídlem v Kuřimi, zabývající se výrobou stavebních profilů rozšiřuje výrobu a nabízí volné pozice.…


Veřejná vyhláška  ()

Uvědomění účastníků řízení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění - VO – Hvozdec, Na Rovinách. Novostavba. Stavba technické infrastruktury.…


Uzavření úřadu a knihovny dne 27.9.2021  ()

Upozorňujeme občany, že Městský úřad Veverská Bítýška bude dne 27.9.2021 uzavřen z důvodu čerpání dovolené. Uzavřena bude i knihovna. …


Dovolená MUDr. Štětková  ()

MUDr. Štětková oznamuje, že dne 27.9.2021 bude ordinace uzavřena z důvodu čerpání dovolené.…


Zápis z jednání VUP  ()

Výbor pro územní plánování zveřejňuje zápis z prvního letošního jednání…


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020…


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Na Babkách v obci Veverská Bítýška…


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Označování krátkodobých pracovních míst k řešení běžné údržby a závad ve sjízdnosti vycházejících z TP 66 na silnicích II. a III. třídy ve správě Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. …


Veverská Bítýška ve vzpomínkách pamětníků  ()

V sekci O obci si můžete přečíst poslední díl vzpomínek pamětníka pana Josefa Kladivy…


Doplnění fotografií  ()

Do galerie fotografií z letnošních dnů města bylo doplněno několik fotografií z vycházky po okolí s panem Milanem Brychtou…


Běh pro Slešťůvku - galerie  ()

V sekci galerií fotografií si můžete prohlédnout fotografie z Běhu pro Slešťůvku…


Nové galerie   ()

V sekci Galerie fotografií jsou zveřejněny nové galerie ze Dnů města a Laviček 2021…


Volná pracovní pozice  ()

Drogerie Teta Veverská Bítýška hledá prodavačku. Pracovní úvazek 5 hodin. Bližší informace na prodejně.…


Výkup jablek - Čebín  ()

Zahájení výkupu: 7.9.2021, Čebín - areál zemědělského družstva.…


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 8. 2021.…


Informace o počtu a sídlech volebních okrsků  ()

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky…


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v návaznosti na ustanovení § 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2021.…


Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů   ()

Mikroregion Kuřimka - Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů …


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v návaznosti na ustanovení § 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 8. 2020.…


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona…


Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2020.…


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 následovně: I. Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.…


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy.…


Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě idenfifikovatelnými vlastníky…sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím