cz / eng / de     Dnes je

Domů»Aktuality ze života města

Aktuality

Záměr prodeje pozemku p.č. 1855/1  ()

Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1855/1…


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Říční…


Dokumenty VS  ()

Vodárenský svazek Bítešsko zveřejňuje schválený rozpočtový výhled pro roky 2023 a 2024 a rozpočtové provizorium pro rok 2022…


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci p.č. 969/1 a 970 v k.ú. Veverská Bítýška…


Platba poplatků za rok 2022 - odpad a pes  ()

Městský úřad Veverská Bítýška upozorňuje občany, že od středy 19. 1. 2022 je již možné hradit poplatky za svoz komunálního odpadu a za psa.…


Rozpočtové opatření  ()

Město Veverská Bítýška zveřejňuje VI. rozpočtové opatření pro rok 2021…


Příjem žádostí o dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška  ()

Město Veverská Bítýška upozorňuje, že žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory (dotace) z rozpočtu města Veverská Bítýška na rok 2022 je nutné podat do termínu 4. února 2022 na k tomu určených tiskopisech.…


Vyhláška č. 4/2021  ()

Město Veverský Bítýška zveřejňuje Obecně závaznou vyhlášku města Veverská Bítýška č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství…


Nabídka stravování   ()

Provozovna - Restaurace Pod Horkou v Chudčicích…


Volná pracovní pozice - skladník/zásobovač  ()

Pracovní pozice ve společnosti PSI (Photon Systems Instruments) s místem výkonu práce Drásov 470.…


Rozpočtové provizorium  ()

Město Veverská Bítýška zveřejňuje rozpočtové provizorium pro rok 2022…


Vyhláška č. 3/2021  ()

Město Veverský Bítýška zveřejňuje Obecně závaznou vyhlášku města Veverská Bítýška č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství…


Rozpočet a rozpočtový výhled  ()

Příspěvkové organizace Mateřská škola, Základní škola a Vývařovna obědů zveřejňují schválené rozpočty pro tento rok a rozpočtové výhledy na roky příští…


Program akcí v Kuřimi na měsíc leden  ()

Kam v Kuřimi leden 2022…


Zápis z jednání VUP  ()

Na stránce Výboru pro územní plánování je vyvěšen poslední zápis se zasedání výboru v roce 2021…


Výběr daňových přiznání k dani z nemovitých věcí  ()

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních pracovištích.…


Konkurz na pracovní místo ŘEDITELE / ŘEDITELKY Mateřské školy Veverská Bítýška  ()

Starosta města Veverská Bítýška ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ŘEDITELE / ŘEDITELKY Mateřské školy Veverská Bítýška, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace …


Konkurz na pracovní místo ŘEDITELE / ŘEDITELKY Základní školy Veverská Bítýška  ()

Starosta města Veverská Bítýška ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ŘEDITELE / ŘEDITELKY Základní školy, Veverská Bítýška, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace …


Oznámení zahájení územního řízení  ()

EG.D, a.s., podala u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí na umístění stavby V. Bítýška, ul. P.Perky, Nábřežní, obnova NN – stavba č. 1040014685 - Stavba technické infrastruktury. Jedná se o částečnou obnovu venkovního vedení ve Veverské Bítýšce na ulicích Tišnovská, Nábřežní, Pavla Perky a Boční.…


Autoškola Viki  ()

Autoškola Viki - učebna Vev. Bítýška…


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020…


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 8. 2021.…


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v návaznosti na ustanovení § 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2021.…


Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů   ()

Mikroregion Kuřimka - Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů …


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v návaznosti na ustanovení § 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 8. 2020.…


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona…


Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2020.…


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 následovně: I. Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.…


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy.…


Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě idenfifikovatelnými vlastníky…sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím