cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

aktuality

Aktuality

Rozpočty příspěvkových organizací  ()

Město Veverská Bítýška zveřejňuje návrhy rozpočtů a návrhy střednědobých výhledů rozpočtů pro příspěvkové organizace Mateřská škola, Základní škola a Vývařovna obědů…

více informací


Zápis z jednání Výboru pro územní plánování  ()

Výbor pro územní plánování zveřejňuje zápis ze zasedání ze dne 16. září 2020 a ze dne 11. listopadu 2020…

více informací


Veřejná vyhláška OOP  ()

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se zřízuje ochranné pásmo radiolokátoru Sokolnice…

více informací


Usnesení vlády ČR přijatá 20.11.2020  ()

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 20.11.2020…

více informací


Rozbor vody  ()

Vodárenský svazek Bítešsko zveřejňuje rozbor vody ze dne 9. listopadu…

více informací


Veřejná vyhláška - OOP - ul. Tejny  ()

OOP, STANOVENÍ MÚ - Veverská Bítýška, ul. Tejny - Úprava příjezdu do závodu HARTMNNN-RICO…

více informací


Upozornění - zvýšená hodnota dusičnanů u pitné vody   ()

Vodárenský svazek “Bítešsko“ Vás informuje, žehodnota dusičnanů pitné vody v místní síti dle aktuálního rozboru je 82,1 mg/l. Tato voda nesmí být užívána k přípravě kojenecké stravy a nápojů! …

více informací


Zpravodaj Oblastní charity Tišnov  ()

Zpravodaj s informacemi o dění v Charitě…

více informací


Valná hromada VS Bítešsko  ()

Předsednictvo Vodárenského svazku Bítešsko svolává dne 27.11.2020 v 17.30 hodin valnou hromadu v prostorách budovy města Veverská Bítýška, ulice Boční 555, I.patro…

více informací


Střednědobý výhled  ()

Vodárenský svazek Bítešsko zveřejňuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2023…

více informací


Oblastní charita Tišnov - pomoc seniorům  ()

Oblastní charita Tišnov nabízí pomoc se zajištěním nákupů potravin a léků pro seniory v období nouzového stavu.…

více informací


Usnesení vlády ČR přijatá 30.10.2020  ()

Usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020 o přijetí krizových opatření a prodloužení nouzového stavu…

více informací


Usnesení ZM  ()

Zastupitelstvo města Veverská Bítýška zveřejňuje výpis se zasedání ze dne 21. října…

více informací


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v návaznosti na ustanovení § 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 8. 2020.…

více informací


Dovolená na dětském středisku  ()

Dovolená na dětském středisku ve Veverské Bítýšce do konce roku 2020: …

více informací


Pomoc seniorům  ()

Městský úřad Veverská Bítýška vyzývá seniory, kteří nemají v našem městě blízkou rodinu nebo hodného souseda a mají problémy s nákupem nebo se zajištěním léků, mohou kontaktovat pracovnice městského úřadu na tel.: 549 420 397 nebo e-mail: matrika@obecveverskabityska.cz…

více informací


Uzavření knihovny  ()

Vážení čtenáři, dle aktuálního nařízení vlády je knihovna od 22. 10. 2020 UZAVŘENÁ. …

více informací


Úřední hodiny na městském úřadě  ()

Z důvodu opatření proti šíření onemocnění Covid-19 je upravena úřední doba na Městském úřadě Veverská bítýška následovně: …

více informací


Vývoj aktuálně nemocných s nemocí covid-19 v obcích   ()

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/mapa-ukazuje-pocet-nakazenych-v-jednotlivych-obcich-40339586…

více informací


Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest  ()

Platné od 21.10.2020…

více informací


Nabídka práce  ()

Firma DALAKER se sídlem v Tišnově přijme ELEKTROMECHANIKA.…

více informací


Nabídka práce  ()

Firma DALAKER se sídlem v Tišnově přijme STROJNÍHO MECHANIKA (ZÁMEČNÍKA).…

více informací


Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů  ()

Mikroregion Kuřimka - Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů …

více informací


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona…

více informací


Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2020.…

více informací


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 následovně: I. Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.…

více informací


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy.…

více informací


Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě idenfifikovatelnými vlastníky…

více informacísipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím