cz / eng / de     Dnes je

Domů»Aktuality ze života města

Aktuality

Zpravodaj  ()

Na stránce zpravodaje je vyvěšeno číslo 09/2023…


Veřejná vyhláška  ()

Městský úřad Kuřim, odbor stavební a životního prostředí zveřejňuje veřejnou vyhlášku - oznámení o zahájení řízení ke zřízení stavby Vodojem Hvozdec…


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 11.10.2023  ()

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 11.10.2023 od 07:30 do 12:30 hod. …


Usnesení o stanovení opatrovníka  ()

Omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene k pozemku parc. č. 2396/134 v katastrálním území Veverská Bítýška…


Taneční kurz pro děti   ()

DANCE MANIA v Chudčicích. Kroužek je určen pro děti od 4 do 10 let.…


Nabídka práce - roznos letáků   ()

Příležitost pro OZP - Česká distribuční hledá distr?butory pro roznos letáků v této lokalitě.…


Nabídka práce - Oblastní charita Tišnov  ()

Hledáme nového člena do týmu ÚČETNÍCH…


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení  ()

Referent/ka Odboru stavebního a životního prostředí MěÚ Kuřim…


Nová galerie   ()

V sekci galerií fotografií jsou nové fotografie z hodů 2023…


Reportáž ze dnů města Veverská Bítýška 2023  ()

https://vimeo.com/859468642…


Aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky  ()

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je rovněž zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/niv. Na této adrese naleznou občané také všechny důležité informace, které jim usnadní orientaciv problematice NIV.…


Příjem žádostí o dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška  ()

Město Veverská Bítýška upozorňuje, že žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory (dotace) z rozpočtu města Veverská Bítýška na rok 2024 je nutné podat do termínu 31.10.2023 na k tomu určených tiskopisech.…


Veřejná vyhláška - oznámení  ()

Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje…


Ukončení provozu dětské ordinace  ()

Provoz ordinace MUDr. Hošnové pro děti a dorost ve Veverské Bítýšce bude ukončen ke dni 30.09.2023.…


Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů - Svazek obcí Panství hradu Veveří   ()

Svazek obcí Panství hradu Veveří zveřejňuje oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů…


Oznámení o zahájení rekonstrukce sportovního hřiště Na Bítýškách  ()

Vážení občané, od 27.5.2023 bude zahájena plánovaná rekonstrukce sportovního hřiště Na Bítýškách na parcele č.514 a 515.…


Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů   ()

DSO MIKROREGION Kuřimka zveřejňuje oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů…


Výzva Katastrálního úřadu JMK  ()

Neznámí vlastníci staveb - ohlášení údajů o vlastnickém právu ke stavbě.…


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020…


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2022. …


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 8. 2021.…


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v návaznosti na ustanovení § 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2021.…


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v návaznosti na ustanovení § 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 8. 2020.…


Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2020.…


Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě idenfifikovatelnými vlastníky…sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím