cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

aktuality

Aktuality

Pohádková cesta  ()

Pro děti bude připravena cesta plná pohádkových postav. Čeká je plno soutěží a na konci sladká odměna, skákací hrad a opékání přinesených buřtů.…

více informací


Sportovní odpoledne s Veverkou  ()

Pro děti bude na Ostrůvku připravena celá řada sportovních aktivit. Start bude probíhat mezi 14.00 - 16.00 hodinou.…

více informací


Čarodějnické odpoledne  ()

Čarodějnické odpoledne pro celou rodinu. Odpoledne plné soutěží a her v čarodějnickém duchu. …

více informací


Změna termínu právní poradny  ()

Městský úřad Veverská Bítýška oznamuje občanům, že právní poradna JUDr. Ryšavé se z důvodu státního svátku 1.5. 2019 a 8. 5. 2019 přesouvá na pondělí 29. 4. 2019 a 6. 5. 2019.…

více informací


Pracovník v sociálních službách Brno-Maloměřice  ()

Betanie, křesťanská pomoc, hledá do svého kolektivu pracovníky v sociálních službách pro Dům důstojného stáří, Brno-Maloměřice, Borky 7…

více informací


Pracovník v sociálních službách Lelekovice  ()

Betanie, křesťanská pomoc, hledá do svého kolektivu pracovníky v sociálních službách pro VILLU VLAĎKA v Lelekovicích…

více informací


Dopravní odpoledne  ()

Rodiče a děti, z.s. a Chudčická Mladá Chasa, z.s. pořádají v neděli 28. 4. 2019 od 15:00 hod. na parkovišti u KD v Chudčicích Dopravní odpoledne…

více informací


Oznámení o výběrovém řízení s aukcí  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad"), jemuž podle § 9 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS"), přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem, podle ustanovení § 21 a násl. vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, po splnění všech zákonných podmínek, vyhlašuje dne 23. dubna 2019 výběrové řízení s aukcí (dále též „VŘ") na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „prodávaný majetek").…

více informací


Čarodějnické odpoledne  ()

Dne 28.4.2019 od 16:00 do 17:30 hod. se na Ostrůvku ve Veverské Bítýšce uskuteční rodinné odpoledne plné soutěží a her v čarodějnickém duchu…

více informací


Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.  ()

Žádost o informace č. 1/2019…

více informací


Poskytnutí dotace  ()

Město Veverská Bítýška zveřejňuje smlouvy o poskytnutí dotace 550000 a 67000 TC Veverská Bítýška. Smlouva je k dispozici v dlouhodobých dokumentech na úřední desce…

více informací


Schválený rozpočet pro rok 2019  ()

Město Veverská Bítýška zveřejňuje schválený rozpočet pro rok 2019 a rozpočtový výhled na roky 2020 - 2022…

více informací


Veřejná vyhláška - rozhodnutí  ()

Městský úřad Kuřim, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a dále jako příslušný speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve správním řízení posoudil žádost o vydání společného povolení.…

více informací


Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 16.5.20109  ()

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie dne 16.5.2019 od 09:15 hod do 12:15 hod.…

více informací


Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 16.5.2019  ()

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie dne 16.5.2019 od 07:30 hod do 9:15 hod.…

více informací


Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 25.4.2019  ()

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie dne 25.04.2019 od 07:30 hod do 16:00 hod.…

více informací


Zápis do Mateřské školy  ()

Zápis dětí do Mateřské školy pro školní rok 2019/2020 se koná dne 16.5.2019 - čtvrtek v době od 6:15 do 16:00 hod. v budově MŠ Pavla Perky 333, Veverská Bítýška…

více informací


Odečty stavu plynoměrů  ()

Odečty stavu plynoměrů se budou provádět ve dnech 18.4., 19.4.,23.4., 24.4. a 25.4.2019.…

více informací


Pozvánka na valnou hromadu Singulární společnosti  ()

Singulární společnost Veverská Bítýška zve na valnou hromadu, která se bude konat 26. dubna v 17:00 hod. v restauraci Na Růžku.…

více informací


Rozpočty VS Bítešsko  ()

Vodárenský svazek Bítešsko zveřejňuje rozpočet za rok 2018 a návrh rozpočtu pro rok 2019…

více informací


Valná hromada  ()

Předsednictvo Vodárenského svazku Bítešsko svolává dne 29.4.2019 v 17.30 hodin valnou hromadu v prostorách MěÚ, náměstí Na Městečku 72, Veverská Bítýška…

více informací


Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu  ()

Ve smyslu ustanovení § 16 písm.f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji pro volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 24. a 25. 5.2019, jsou na území Města Veverská Bítýška zřízeny dva volební okrsky.…

více informací


Oznámení o zahájení územního řízení  ()

V. Bítýška, M. Kudeříkové, st. úpr. NN - Obnova DS NN, Veverská Bítýška, ul. M. Kudeříkové a přilehlá zahrádkářská lokalita…

více informací


Usnesení  ()

Zastupitelstvo města zveřejňuje zápis ze zasedání ze dne 27.2.2019…

více informací


Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů  ()

Mikroregion Kuřimka zveřejňuje Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů…

více informací


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy.…

více informací


Svobodný přístup k informacím  ()

Město Veverská Bítýška zveřejňuje Výroční zprávu za rok 2018 - o činnosti města Veverská Bítýška v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů…

více informací


Volby do EP  ()

Město Veverská Bítýška zveřejňuje stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019…

více informací


Burza zahrádkářských přebytků  ()

Zahrádkářská organizace uskuteční v sobotu 11.května a sobotu 18.května od 9 do 11 hodin za budovou radnice burzu zahrádkářských přebytků…

více informací


Zájezd na Floriu Kroměříž  ()

Zahrádkářská organizace uskuteční v sobotu 4.května zájezd na Floriu Kroměříž…

více informací


Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě idenfifikovatelnými vlastníky…

více informací


Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů  ()

Mikroregion Kuřimka zveřejňuje Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů…

více informacísipka Zpět     sipka Verze pro tisk