cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

aktuality

Aktuality

Výzva k odstranění vozidla  ()

Město Veverská Bítýška vyzývá majitele osobního vozidla Ford Focus rudé barvy, poznávací značka 5P0 5619, který neoprávněně parkuje v zákazu vjezdu na náměstí Na Městečku, aby toto vozidlo okamžitě odstranil.…

více informací


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 19.8.2020  ()

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie dne 19.8.2020 od 7:30 do 16:00 hod.…

více informací


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 6.8. a 12.8.2020  ()

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 6.8. a 12.8.2020 od 7:30 do 16:00 hod. …

více informací


Záměr prodeje  ()

Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr prodeje obecních pozemků …

více informací


Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí  ()

Ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, v platném znění pozdějších předpisů stanovuji s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, které se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020, následující minimální počet členů okrskových volebních komisí na územní města Veverská Bítýška. …

více informací


Petice za schválení 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje tak, jak je navržena  ()

Vážení občané, dne 17. 9.2020 bude Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvalovat I. aktualizaci Zásad územního rozvoje, které mimo jiného s konečnou platností vymezují trasu dálnice D43 (Bystrcká varianta) včetně obchvatu města Kuřimi. …

více informací


Omezení průjezdu v ulici Pod Horkou  ()

Upozorňujeme občany, že ve dnech 5. - 7.8.2020 bude omezen průjezd (zúžená vozovka) v ulici Pod Horkou u parcely č. 1571/2 (vedle RD č. 575) z důvodu budování kanalizační přípojky.…

více informací


Schválený závěrečný účet  ()

Vodárenský svazek Bítešsko zveřejňuje schválený závěrečný účet za rok 2019…

více informací


Oznámení zahájení územního řízení  ()

Obec Hvozdec podala u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí na umístění stavby VO – Hvozdec, Na Rovinách…

více informací


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie ve dnech 3.8.2020, 6.8.2020 a 12.8.2020  ()

Ve dnech 3.8.2020, 6.8.2020 a 12.8.2020 vždy od 7:30 do 17:00 hodin bude bez napětí trafostanice KOVO a z ní napájená část ulice na Bílém potoce od č.p. 681 po č.p. 294 na jedné straně a na druhé straně od č.p. 702 po č.p. 226 a ulici Eichlerovu, část ulice Na Bítýškách od č.p. 709 po č.p. 808, 751 dále bude bez napětí celá ulice Eichlerova, ulice Krátká a na ulici Zábíteší mateřská škola a vývařovna.…

více informací


Oznámení zahájení územního řízení  ()

Obec Hvozdec podala u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí na umístění stavby VO – Hvozdec, Na Rovinách…

více informací


Mimořádné opatření COVID-19  ()

S účinností ode dne 27.července 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se zakazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy.…

více informací


Sportovní akce  ()

Amatérský turnaj dvojic pétanque…

více informací


Nabídka práce  ()

Firma DALAKER se sídlem v Tišnově přijme ELEKTROMECHANIKA.…

více informací


Nabídka práce  ()

Firma DALAKER se sídlem v Tišnově přijme STROJNÍHO MECHANIKA (ZÁMEČNÍKA).…

více informací


Rozbor vody  ()

Vodárenský svazek Bítěšsko zveřejňuje rozbor vody ze dne 13.7.2020…

více informací


Dražební vyhlášky  ()

Dražební vyhlášky dle § 20 zák. č. 26/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů…

více informací


Ordinace dětského střediska v době prázdnin  ()

Dovolená na středisku ve Veverské Bítýšce je od 27.7. - 31.7.2020 a od 17.8. - 21.8.2020. …

více informací


Výzva k šetření vodou z veřejného vodovodu  ()

jak jste si jistě vědomi, Českou republiku, především Moravu, posledních několik let trápí velké sucho. …

více informací


Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů  ()

Mikroregion Kuřimka - Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů …

více informací


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona…

více informací


Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2020.…

více informací


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 následovně: I. Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.…

více informací


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy.…

více informací


Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě idenfifikovatelnými vlastníky…

více informacísipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím