cz / eng / de     Dnes je

Domů»Aktuality ze života města

Aktuality

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých  ()

Nařizuje se první elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu http://www.okdrazby.cz. Čas zahájení elektronické dražby: 15.9.2021 ve 13:00 hodin Čas ukončení elektronické dražby: 15.9.2021 ve 14:00 hodin…


Změna: JUDr. Jana Ryšavá-pondělí 2.8.2021  ()

JUDr. Jana Ryšavá oznamuje, že v příštím týdnu bude přítomna na Městském úřadě v pondělí 2.8.2021.…


Revize, kontroly a čištění komínů, revize a kontroly kotlů  ()

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů oznamuje, že bude provádět v pátek 13.8.2021 revizi kotlů na tuhá paliva, dále revizi, kontrolu a čištění komínů, kontrolu kotlů na plynná paliva. Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle 608 748 989.…


Veřejná vyhláška - usnesení  ()

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu zveřejňuje veřejnou vyhlášku - přezkumné řízení - VO – Hvozdec, Na Rovinách…


Veřejná vyhláška  ()

Uvědomění účastníků řízení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění - VO – Hvozdec, Na Rovinách.…


Závěrečný účet za rok 2020  ()

Vodárenský svazek Bítešsko zveřejňuje schválený závěrečný účet pro rok 2020…


Záměr pronájmu Knínického hostince v k.ú. Moravské Knínice  ()

Obec Moravské Knínice vyhlašuje v souladu s § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr pronájmu nemovitostí-viz příloha.…


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 5.8.2021  ()

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 5.8.2021 od 8:00 do 16:00 hodin. Vypnutá oblast: bez napětí bude trafostanice TEJKALŮV MLÝN a z ní napájená oblast chatová oblast za čističkou ul. Za Řekou, konec ulice Dlouhá u řeky Svratky a chatová oblast podél silnice do Chudčic po chatu č. 88. …


Veřejná vyhláška - změna č. 2 územního plánu  ()

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Veverská Bítýška …


Změna ordinace MUDr. Hošnová  ()

Z důvodu čerpání dovolené jsou následující změny v ordinaci na dětském středisku u MUDr. Hošnové v době prázdnin: …


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v návaznosti na ustanovení § 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2021.…


Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů   ()

Mikroregion Kuřimka - Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů …


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v návaznosti na ustanovení § 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 8. 2020.…


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona…


Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2020.…


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 následovně: I. Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.…


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy.…


Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě idenfifikovatelnými vlastníky…sipka Zpět     sipka Verze pro tiskTyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím