cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

aktuality

Aktuality

Rozbor vody  ()

Vodárenský svazek Bítešsko zveřejňuje rozbor vody ze dne 13.5.…

více informací


Veřejná vyhláška  ()

Oznámení o zahájení řízení - prodloužení veřejného vodovodu a splaškové kanalizace ul. 9. května, Veverská Bítýška vč. přípojek vody a splaškové kanalizace…

více informací


Roznos volebních lístků  ()

Městský úřad Veverská Bítýška upozorňuje občany, že v tyto dny probíhá roznos volebních lístků pro volby do Evropského parlamentu. …

více informací


Záměr pronájmu  ()

Město Veverská Bítýška vyhlašuje záměr pronájmu části obecního pozemku…

více informací


22. festival na PRKNECH  ()

Pohodový divadelní festival Setkání amatérských divadel NA PRKNECH se poprvé konal už v roce 1997 a to v malebném městečku Veverská Bítýška na soutoku Svratky a Bílého potoka. Jeho 22. ročník zve do místního Kulturního domu v termínu 6.-9.června 2019 a pořádá ho tradičně Divadlo Prkno…

více informací


Veřejná vyhláška podle ust. § 49 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád  ()

Oznamujeme, že na Magistrátu města Brna, Odboru rozpočtu a financování, Oddělení exekucí, Malinovského nám. 3, Brno, je uložena písemnost č.j. MMB/0154618/2019 ze dne 10.4.2019. Adresát: Bešter Tomáš, narozen r. 1990, náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška.…

více informací


Návrh závěrečného účtu Mikroregion Kuřimka za rok 2018  ()

DSO Mikroregion Kuřimka zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2018…

více informací


Uzavření mostku přes Bílý potok  ()

Město Veverská Bítýška upozorňuje občany ulice Na Bílém potoce, ulice Ehrmannova a Eichlerova, že z důvodu opravy mostku přes Bílý potok u rodinného domu číslo popisné 103 bude tento mostek trvale uzavřen v době od 14. května do 21. května. Děkujeme za pochopení…

více informací


Rozpočet VS Bítešsko  ()

Vodárenský svazek Bítešsko zveřejňuje schválený rozpočet na rok 2019…

více informací


Zpravodaj  ()

Na stránce Zpravodaje je vyvěšeno nové číslo na měsíc květen…

více informací


Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu  ()

Starosta města Veverská Bítýška na základě §16 písm. a) a v souladu s ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje informace o době a místě konání voleb…

více informací


Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 20.5.2019  ()

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie dne 20.5.2019 od 08:45 hod do 11:15 hod.…

více informací


Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 20.5.2019  ()

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie dne 20.5.2019 od 07:30 hod do 15:45 hod.…

více informací


Ceny pro vodné a stočné  ()

Vodárenský svazek Bítešsko zveřejňuje porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2018…

více informací


Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Jihomoravský kraj  ()

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 26.04.2019 do dne 27.05.2019 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 2153442/19/3000-11460-705400…

více informací


Oznámení  ()

Oznámení prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019.…

více informací


Pohádková cesta  ()

Pro děti bude připravena cesta plná pohádkových postav. Čeká je plno soutěží a na konci sladká odměna, skákací hrad a opékání přinesených buřtů.…

více informací


Oznámení o výběrovém řízení s aukcí  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad"), jemuž podle § 9 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS"), přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem, podle ustanovení § 21 a násl. vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, po splnění všech zákonných podmínek, vyhlašuje dne 23. dubna 2019 výběrové řízení s aukcí (dále též „VŘ") na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „prodávaný majetek").…

více informací


Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu  ()

Ve smyslu ustanovení § 16 písm.f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji pro volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 24. a 25. 5.2019, jsou na území Města Veverská Bítýška zřízeny dva volební okrsky.…

více informací


Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů  ()

Mikroregion Kuřimka zveřejňuje Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů…

více informací


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy.…

více informací


Volby do EP  ()

Město Veverská Bítýška zveřejňuje stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019…

více informací


Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob  ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě idenfifikovatelnými vlastníky…

více informací


Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů  ()

Mikroregion Kuřimka zveřejňuje Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů…

více informacísipka Zpět     sipka Verze pro tisk