cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaMěsto Veverská Bítýška

Město pod hradem Veveří

Rozbor vody ()

Vodárenský svazek Bítešsko zveřejňuje rozbor vody ze dne 22. února...

více informací


Zpráva o poskytování informací ()

Město Veverská Bítýška zveřejňuje zprávu o činnosti města Veverská Bítýška v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - průběžný stav...

více informací


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ()

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o nařízení nošení ochranných prostředků dýchacích cest (respirátory, roušky) – zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest v určených prostorách...


Zasedání zastupitelstva ()

Vážení občané, dovoluji si Vás pozvat ve středu dne 3. 3. 2021 v 17:30 hod. do budovy města Veverská Bítýška, ulice Boční č.p. 555, I.patro na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VEVERSKÁ BÍTÝŠKA. ...


Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR ()

Oznámení Českého statistického úřadu O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮV ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE...


Mikroregion Kuřimka - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2023 ()

Mikroregion kuřimka zveřejňuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2023....

více informací


Mikroregion Kuřimka - návrh rozpočtu 2021 ()

Mikroregion kuřimka zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2021....

více informací


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie ()

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 3.3.2021 do 7:15 do 15:00 hod. ...


Střednědobý výhled ()

Město Veverská Bítýška zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2022 až 2024...

více informací


Návrh rozpočtu pro rok 2021 ()

Město Veverská Bítýška zveřejňuje návrh rozpočtu pro rok 2021...

více informací


Výroční zpráva za rok 2020 ()

Město Veverská Bítýška zveřejňuje Výroční zprávu za rok 2020 - o činnosti města Veverská Bítýška v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb....

více informací


Finanční úřad - daň z nemovitých věcí ()

Do 1.4.2021 nabízí Finanční úřad pro Jihomoravský kraj na tel. číslech uvedených v příloze pomoc a informace k vyplnění daňových přiznání k dani z nemovitých věcí. ...


Volné pracovní místo - elektromechanik ()

Firma DALAKER se sídlem v Tišnově přijme ELEKTROMECHANIKA...


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v návaznosti na ustanovení § 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 8. 2020....

více informací


Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů ()

Mikroregion Kuřimka - Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů ...

více informací


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona...

více informacíKalendář akcí

Nejsou žádné akce.Tyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím