cz / eng / de     Dnes je

Zasedání zastupitelstva ()

Vážení občané, dovoluji si Vás pozvat v pondělí dne 12. 12. 2022 v 17:30 hod. do budovy města Veverská Bítýška, ulice Boční č.p.555, I.patro na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VEVERSKÁ BÍTÝŠKA....


Vánoční koncert ZUŠ ()

Základní umělecká škole Kuřim, pobočka Veverská Bítýška vás srdečně zve na vánoční koncert, který se uskuteční ve čtvrtek 8. prosince 2022 do 18:00 hod v kulturním domě....


Zápis z jednání VUP ()

Výbor pro územní plánování zveřejňuje výpis ze zasedání č. 3...

více informací


ZŠ Veverská Bítýška ()

Město Veverská Bítýška zveřejňuje návrh rozpočtu pro rok 2023 a střednědobý výhled pro roky 2024-2025 pro příspěvkovou organizaci ZŠ Veverská Bítýška...

více informací


Informace o počtu a sídle volebních okrsků ()

pro volby prezidenta České republiky ...

více informací


Sociální služby v terénu ()

Díky sociálním službám poskytovaným přímo v terénu mohou vaši blízcí i nadále žít ve svém přirozeném sociálním prostředí a udržovat vztahy, které jsou pro ně důležité – tedy mohou získat veškerou potřebnou péči prostě doma....


Příspěvkové organizace ()

Město Veverská Bítýška zveřejňuje návrh rozpočtu pro rok 2023 a střednědobý výhled pro roky 2024-2025 pro příspěvkové organizace Mateřská škola a Vývařovna obědů...

více informací


Slavnostní rozsvícení vánočního stromu ()

Město Veverská Bítýška vás srdečně zve na Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které se uskuteční v neděli 4. prosince 2022 v 17:00 hodin....


Rozbor vody ()

Na stránce Vodárenského svazku Bítešsko je zveřejněn rozbor vody ze dne 7. listopadu...

více informací


Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí ()

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta republiky, jehož přvní kolo se uskuteční ve dnech 13. a 14. ledna 2023 a případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023...

více informací


Oznámení o vyhlášení nálezu ()

Dne 9.11.2022 byla nalezena peněženka. Bližší informace lze získat na podatelně městského úřadu nebo na tel. čísle 549420397....


Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin ()

V příloze naleznete informace týkající se ořezu, příp. odstranění dřevin, které by mohly ohrozit bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy společnosti EG.D, a.s. ...


Oznámení o vyhlášení nálezu ()

Dne 6.11.2022 byl nalezen mobilní telefon značky Samsung. Bližší informace lze získat na podatelně městského úřadu nebo na tel. čísle 549420397....


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy ()

kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020...

více informací


Kytkárna Veverská Bítýška - změna otevírací doby ()

Kytkárna Veverská Bítýška upozorňuje za změnu otevírací doby v období od 3.10.2022 do 28.2.2023. Pondělí - pátek bude otevřeno pouze do 17:00 hod. ...


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 8. 2022. ...

více informací


Dopravní studie náměstí - upravená verze ()

Město Veverská Bítýška zveřejňuje upravenou dopravní studii náměstí. ...


Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů ()

DSO MIKROREGION Kuřimka zveřejňuje oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů....

více informací


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v návaznosti na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2022. ...

více informací


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy ()

Ministerstvo zemědělství vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020...

více informacíKalendář akcí

Nejsou žádné akce.Tyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím