cz / eng / de     Dnes je

Město pod hradem Veveří

Zasedání zastupitelstva ()

Vážení občané, dovoluji si Vás pozvat v pondělí dne 24. 5. 2021 v 17:30 hod. do budovy města Veverská Bítýška, ulice Boční č.p.555, I.patro na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VEVERSKÁ BÍTÝŠKA...


Usnesení ZM ()

Zastupitelstvo města zveřejňuje zápis ze zasedání ze dne 26. dubna...

více informací


Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 ()

Vodárenský svazek "Bítešsko" - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020...

více informací


FÚ - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí ()

Hromadný předpisný seznam - Daň z nemovitých věcí na rok 2021...

více informací


Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí ()

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v návaznosti na ustanovení § 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 2. 2021....

více informací


Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů  ()

Mikroregion Kuřimka - Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů ...

více informací


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy ()

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona...

více informacíKalendář akcí

Nejsou žádné akce.Tyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím