cz / eng / de     Dnes je

Zpravodaj ()

Na stránce zpravodaje je vyvěšeno číslo 09/2023...

více informací


Veřejná vyhláška ()

Městský úřad Kuřim, odbor stavební a životního prostředí zveřejňuje veřejnou vyhlášku - oznámení o zahájení řízení ke zřízení stavby Vodojem Hvozdec...

více informací


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 11.10.2023 ()

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 11.10.2023 od 07:30 do 12:30 hod. ...


Usnesení o stanovení opatrovníka ()

Omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene k pozemku parc. č. 2396/134 v katastrálním území Veverská Bítýška...

více informací


Taneční kurz pro děti  ()

DANCE MANIA v Chudčicích. Kroužek je určen pro děti od 4 do 10 let....


Nabídka práce - roznos letáků  ()

Příležitost pro OZP - Česká distribuční hledá distr?butory pro roznos letáků v této lokalitě....


Nabídka práce - Oblastní charita Tišnov ()

Hledáme nového člena do týmu ÚČETNÍCH...


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení ()

Referent/ka Odboru stavebního a životního prostředí MěÚ Kuřim...


Nová galerie  ()

V sekci galerií fotografií jsou nové fotografie z hodů 2023...

více informací


Reportáž ze dnů města Veverská Bítýška 2023 ()

https://vimeo.com/859468642...


Aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky ()

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je rovněž zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/niv. Na této adrese naleznou občané také všechny důležité informace, které jim usnadní orientaciv problematice NIV....

více informací


Příjem žádostí o dotace z rozpočtu města Veverská Bítýška ()

Město Veverská Bítýška upozorňuje, že žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory (dotace) z rozpočtu města Veverská Bítýška na rok 2024 je nutné podat do termínu 31.10.2023 na k tomu určených tiskopisech....


Veřejná vyhláška - oznámení ()

Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje...

více informací


Ukončení provozu dětské ordinace ()

Provoz ordinace MUDr. Hošnové pro děti a dorost ve Veverské Bítýšce bude ukončen ke dni 30.09.2023....


Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů - Svazek obcí Panství hradu Veveří  ()

Svazek obcí Panství hradu Veveří zveřejňuje oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů...

více informací


Oznámení o zahájení rekonstrukce sportovního hřiště Na Bítýškách ()

Vážení občané, od 27.5.2023 bude zahájena plánovaná rekonstrukce sportovního hřiště Na Bítýškách na parcele č.514 a 515....


Oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů  ()

DSO MIKROREGION Kuřimka zveřejňuje oznámení o vyvěšení rozpočtových dokumentů...

více informací


Výzva Katastrálního úřadu JMK ()

Neznámí vlastníci staveb - ohlášení údajů o vlastnickém právu ke stavbě....

více informací


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy ()

kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020...

více informacíKalendář akcí

Nejsou žádné akce.Tyto webové stránky využívají cookies. Jejich používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Souhlasím