cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

obecní úřad

Výroční zpráva za rok 2017 o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.

Podle § 18 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, vydává Městys Veverská Bítýška tuto výroční zprávu s následujícími údaji o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona v roce 2017:

 • počet podaných žádostí o informace: 5
  1. 1- Istav Media, s.r.o., žádost podána 1.2.2016, odpovězeno bylo 5.2.2016.
  2. Istav Media, s.r.o., Nádražní 762/32, Praha 3- Smíchov, žádost č.j.: VB/372/17/POD byla podána 17.2.2017, odpovězeno bylo 21.2.2017.
  3. Martin Ambros, Tetčice 153, žádost č.j.: VB/634/17/POD byla podána 3.4.2017, odpovězeno bylo dne 4.4.2017
  4. Českomoravská světelná s.r.o., Bohumilice 112, Klobouky u Brna, žádost č.j.: VB/1132/17/POD byla podána 21.6.2017, odpovězeno bylo 26.6.2017
  5. Kross, s.r.o., Blatenská 13/2169, Praha 11, žádost č.j.: VB/1448/17/POD byla podána 16.8.2017, odpovězeno bylo 21.8.2017
  6. Luboš Lajcman, Boční 816, Veverská Bítýška, žádost č.j.: VB/1485/17/POD byla přijata dne 28.8.2017, odpovězeno bylo 29.8.2017
 • odpovězeno bylo na všechny žádosti
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 • rozsudky soudu nejsou
 • výsledky řízení o sankcích nejsou

Výroční zpráva podle § 13 odstavce 3 zákona nezahrnuje žádosti o informace, které nebyly podány písemně a dále žádosti o informace poskytované podle jiných předpisů.

Ve Veverské Bítýšce 3. 1. 2018
Josef Mifek
Starosta městyse

sipka Zpět     sipka Verze pro tisk