cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

obecní úřad

Úřední deska

Oznámení o zveřejnění návrhů rozpočtových dokumentů

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění Město Veverská Bítýška oznamuje zveřejnění návrhů rozpočtových dokumentů: Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet Města Veverská Bítýška jsou nebo budou v plném rozsahu zveřejněny pod odkazem obecní úřad - aktuality a do jejich listinných podob je možno nahlédnout v kanceláři účetní Města Veverská Bítýška, Náměstí Na Městečku 72, Veverská Bítýška v úředních hodinách.

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění Město Veverská Bítýška oznamuje zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů: Rozpočet, rozpočtová opatření, rozpočtové provizorium, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet Města Veverská Bítýška jsou nebo budou v plném rozsahu zveřejněny pod odkazem obecní úřad - rozpočty a do jejich listinných podob je možno nahlédnout v kanceláři účetní Města Veverská Bítýška, Náměstí Na Městečku 72, Veverská Bítýška v úředních hodinách.

Na této stránce naleznete některé dokumenty v elektronické podobě a také naskenované, které OU nemá k dispozici v elektronické podobě.

Po kliknutí na odkaz lze dokument otevřít nebo po kliknutí na odkaz pravým tlačítkem myši uložit - Save target as... (Uložit cíl jako...).

Dostupné dokumenty:

  • - Veřejná dražební vyhláška - Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek pověřený provedením exekuce na základě pověření exekutora k jejímu provedení č.j. 36 EXE 2001/2015-17, ze dne 11.6.2015, které vydal Obvodní soud pro Prahu 5, kterým byl soudní exekutor pověřen k návrhu oprávněného: W.A.S.A. - Group, a.s. , Příkop 838/6, 60200, Brno, IČ 26272946, zast. Mgr.Jan Hladký, LL.M.,advokát, Orlí 483/1, 60200, Brno proti povinnému Viable s.r.o., Na Výšince 748/1, 15300, Praha 5-Radotín, IČ 24793965, zast. opatrovníkem Emil Janča, JUDr., advokát, Sartoriova 60/12, 16900, Praha 6 k uspokojení pohledávky. - formát pdf, velikost 165 kB, zveřejněno do
  • - Opatření obecné povahy - Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu Kuřim zveřejňuje opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchové vody ze všech vodních toků a nádrží na celém území obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim - formát pdf, velikost 291 kB, zveřejněno do
  • - Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů - Mikroregion Kuřimka zveřejňuje Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových dokumentů - formát pdf, velikost 189 kB, zveřejněno do
  • - Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nemovitostí s nedostatečně určitě idenfifikovatelnými vlastníky - formát zip, velikost 795 kB, zveřejněno do

Dlouhodobé dokumenty: