cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

obecní úřad

Úřední deska

Schválený rozpočet na rok 2017, rozpočtová opatření r. 2017, rozpočtové provizorium pro rok 2017, střednědový výhled rozpočtu, rozpočet a plnění rozpočtu za rok 2016 jsou zveřejněny pod odkazem obecní úřad - rozpočty a do jejich listinných podob je možno nahlédnout v kanceláři účetní Městyse Veverská Bítýška, Náměstí Na Městečku 72, Veverská Bítýška v úředních hodinách.

Na této stránce naleznete některé dokumenty v elektronické podobě a také naskenované, které OU nemá k dispozici v elektronické podobě.

Po kliknutí na odkaz lze dokument otevřít nebo po kliknutí na odkaz pravým tlačítkem myši uložit - Save target as... (Uložit cíl jako...).

Dostupné dokumenty:

  • - Veřejná vyhláška - Stavební povolení Oprava místní komunikace Na Bílém potoce p.č. 538/1 - formát pdf, velikost 689 kB, zveřejněno do
  • - Oznámení zahájení územního řízení - E.ON Distribuce, a.s. podal u zdejšího stavebního úřadu žádost o územní rozhodnutí na umístění stavby V.Bítýška, Na Babkách, V Brance, obnova NN - formát doc, velikost 72 kB, zveřejněno do
  • - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Městský úřad Kuřim oznamuje, že zahájil řízení o návrhu opatření obecné povahy dle ustanovení § 171 a následujících, části šesté, správního řádu ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - formát pdf, velikost 387 kB, zveřejněno do
  • - Dělník na svoz komunálního odpadu - Městys Veverská Bítýška přijme dělníka na svoz komunálního odpadu - formát doc, velikost 11 kB, zveřejněno do
  • - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 - Městys Veverská Bítýška zveřejňuje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 - formát pdf, velikost 2,37 MB, zveřejněno do
  • - Výkaz Fin 2-12 M - Městys Veverská Bítýška zveřejňuje výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad - formát pdf, velikost 2,48 MB, zveřejněno do
  • - Závěrečný účet městyse - Městys Veverská Bítýška zveřejňuje závěrečný účet 2016 - návrh - formát docx, velikost 63,9 kB, zveřejněno do
  • - Závěrečný účet - Mikroregion Kuřimka zveřejňuje závěrečný účet za rok 2016 - formát rar, velikost 2,07 MB, zveřejněno do
  • - Změna č. 1 ÚP - Změna č.1 Územního plánu Veverská Bítýška, vydaná Zastupitelstvem městyse Veverská Bítýška dne 3.10.2016, datum nabytí účinnosti 21.10.2016 - formát zip, velikost 4,44 MB, zveřejněno do

Dlouhodobé dokumenty: