cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

obecní úřad

Úřední deska

Na této stránce naleznete některé dokumenty v elektronické podobě a také naskenované, které OU nemá k dispozici v elektronické podobě.

Po kliknutí na odkaz lze dokument otevřít nebo po kliknutí na odkaz pravým tlačítkem myši uložit - Save target as... (Uložit cíl jako...).

Dostupné dokumenty:

  • - Územní rozhodnutí - Stavební úřad Úřadu městyse Veverská Bítýška vydává rozhodnutí o umístění stavby - Obec Hvozdec - Prodloužení splaškové kanalizace, lokalita „Dolní konec“. Délka, profil kanalizace: stoka S1-DN250, dl. 92,32m, stoka S1-1 DN250, dl. 35,13m, stoka S2 DN250, dl. 114,66m. Na pozemcích p.č. 188, 189/1 a 215/1, k.ú. Hvozdec Veverské Bítýšky - formát doc, velikost 87,5 kB, zveřejněno do
  • - Hromadný předpisný seznam - Finanční úřad pro JMK oznamuje, že ve dnech 28.4. - 29.5. bude zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích FÚ hromadný předpisný seznam pro daň z nemovitých věcí - formát pdf, velikost 854 kB, zveřejněno do
  • - Územní rozhodnutí - Stavební úřad Úřadu městyse Veverská Bítýška zveřejňuje rozhodnutí o umístění stavby - Chudčice, st. úpr. NN chaty. Stavba je navržena na pozemcích p.č. 2685, 2019, 799, 817, 816/1, k.ú. Chudčice - formát doc, velikost 101 kB, zveřejněno do
  • - Řízení o regulačním plánu lokalita Hvozdecká - Městský úřad Kuřim oznamuje v souladu s ustanovení § 67 stavebního zákona zahájení ŘÍZENÍ O REGULAČNÍM PLÁNU I. VEVERSKÁ BÍTÝŠKA, LOKALITA HVOZDECKÁ - formát zip, velikost 14,4 MB, zveřejněno do
  • - Životní podmínky 2017 - Český statistický úřad organizuje výběrové šetření Životní podmínky 2017 - formát pdf, velikost 308 kB, zveřejněno do
  • - Změna č. 1 ÚP - Změna č.1 Územního plánu Veverská Bítýška, vydaná Zastupitelstvem městyse Veverská Bítýška dne 3.10.2016, datum nabytí účinnosti 21.10.2016 - formát zip, velikost 4,44 MB, zveřejněno do

Dlouhodobé dokumenty: