cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

obecní úřad

Úřední deska

Schválený rozpočet na rok 2017, rozpočtová opatření r. 2017, rozpočtové provizorium pro rok 2017, střednědový výhled rozpočtu, rozpočet a plnění rozpočtu za rok 2016, závěrečný účet za rok 2016 jsou zveřejněny pod odkazem obecní úřad - rozpočty a do jejich listinných podob je možno nahlédnout v kanceláři účetní Městyse Veverská Bítýška, Náměstí Na Městečku 72, Veverská Bítýška v úředních hodinách.

Na této stránce naleznete některé dokumenty v elektronické podobě a také naskenované, které OU nemá k dispozici v elektronické podobě.

Po kliknutí na odkaz lze dokument otevřít nebo po kliknutí na odkaz pravým tlačítkem myši uložit - Save target as... (Uložit cíl jako...).

Dostupné dokumenty:

  • - Územní rozhodnutí - Stavební úřad Úřadu městyse Veverská Bítýška vydává územní rozhodnutí o umístění stavby V.Bítýška, Na Babkách, V Brance, obnova NN - formát doc, velikost 108 kB, zveřejněno do
  • - Zvýšené nebezpečí vzniku požárů - Hejtman Jihomoravského kraje vyhlašuje pro celé území kraje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů - formát pdf, velikost 669 kB, zveřejněno do
  • - Změna č. 1 ÚP - Změna č.1 Územního plánu Veverská Bítýška, vydaná Zastupitelstvem městyse Veverská Bítýška dne 3.10.2016, datum nabytí účinnosti 21.10.2016 - formát zip, velikost 4,44 MB, zveřejněno do

Dlouhodobé dokumenty: