cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

obecní úřad

Úřední deska

Schválený rozpočet na rok 2017, rozpočtová opatření r. 2017, rozpočtové provizorium pro rok 2017, střednědový výhled rozpočtu, rozpočet a plnění rozpočtu za rok 2016, závěrečný účet za rok 2016 jsou zveřejněny pod odkazem obecní úřad - rozpočty a do jejich listinných podob je možno nahlédnout v kanceláři účetní Městyse Veverská Bítýška, Náměstí Na Městečku 72, Veverská Bítýška v úředních hodinách.

Na této stránce naleznete některé dokumenty v elektronické podobě a také naskenované, které OU nemá k dispozici v elektronické podobě.

Po kliknutí na odkaz lze dokument otevřít nebo po kliknutí na odkaz pravým tlačítkem myši uložit - Save target as... (Uložit cíl jako...).

Dostupné dokumenty:

  • - Mateřská škola - návrh rozpočtu na rok 2018 - Mateřská škola, příspěvková organizace, zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2018 - formát pdf, velikost 1,23 MB, zveřejněno do
  • - Základní škola - návrh rozpočtu 2018 - Základní škola, příspěvková organizace, zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2018 - formát pdf, velikost 793 kB, zveřejněno do
  • - Vývařovna obědů - návrh rozpočtu na rok 2018 - Vývařovna obědů, příspěvková organizace, zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2018 - formát pdf, velikost 932 kB, zveřejněno do
  • - Veřejná vyhláška - Městský úřad Tišnov zveřejňuje veřejnou vyhlášku - stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v souvislosti s dopravním omezením na silnici č. II/379 od začátku městysu Deblín (ze směru od Velké Bíteše) po začátek města Tišnov a v křižovatce silnic č. II/379 a č. III/37911, dle přiložené grafické přílohy - „II/379 DEBLÍN - TIŠNOV“ zpracované společností ZNAKOM s.r.o., IČ: 26264641, Zengrova 2694/4, 615 00 Brno z listopadu 2017 pod číslem zakázky 18Z00083, v úseku správního obvodu Městského úřadu Tišnov a správního obvodu Městského úřadu Kuřim. - formát zip, velikost 6,67 MB, zveřejněno do
  • - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Městský úřad Kuřim, odbor dopravy, oznamuje, že zahájil řízení o návrhu opatření obecné povahy dle ustanovení § 171 a následujících, části šesté, správního řádu ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v městysi Veverská Bitýška - formát pdf, velikost 305 kB, zveřejněno do
  • - Návrh rozpočtu pro rok 2018 - Mikroregion Kuřimka zveřejňuje návrh rozpočtu pro rok 2018 - formát pdf, velikost 119 kB, zveřejněno do
  • - Zpráva o uplatňování UP - Městský úřad Kuřim zveřejňuje návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Veverská Bítýška za období listopad 2013 – říjen 2017 - formát pdf, velikost 386 kB, zveřejněno do
  • - Veřejná vyhláška - Městský úřad Kuřim zveřejňuje Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Veverská Bítýška v uplynulém období - formát pdf, velikost 222 kB, zveřejněno do
  • - Zveřejňování rozpočtových dokumentů Mikroregionu Kuřimka - Mikroregion Kuřimka oznamuje, že rozpočet, závěrečný účet, střednědobý výhled, rozpočtová opatření a rozpočtové provizorium bude zveřejněno na webu kurimsko.eu - formát pdf, velikost 203 kB, zveřejněno do

Dlouhodobé dokumenty: