cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

aktuality

Aktuality

Veřejné zasedání ZM ()

Vážení občané, dovoluji si Vás pozvat v pondělí dne 18.6.2018 v 17.30 hod. do budovy městyse, Veverská Bítýška, ulice Boční č.p.555, I.patro na Veřejné zasedání zastupitelstva městyse.

Program:

 1. Zahájení, kontrola usnesení
 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu
 3. II. Rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2018
 4. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2017 – MŠ , ZŠ, Vývařovna obědů
 5. Schválení účetní závěrky městyse Veverská Bítýška za rok 2017
 6. Závěrečný účet městyse Veverská Bítýška za rok 2017
 7. Předložení 2 x vyřazovacího protokolu k 30.4.2018 – ZŠ Veverská Bítýška
 8. Inventarizace majetku 2018 – městys Veverská Bítýška
 9. Základní škola – Odpisový plán 2018
 10. Mateřská škola – Odpisový plán 2018
 11. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci V. Bítýška, roz.NNk, Kampfová
 12. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
 13. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1338/1
 14. Žádost o pronajmutí pozemku parc. č. 694/1
 15. Nařízení městyse Veverská Bítýška č. 2/2018 – Tržní řád
 16. Oznámení a schválení dodavatele na stavební úpravy a dostavbu Mateřské školy, ulice Zábíteší
 17. Návrh smlouvy o dílo na stavební úpravy a dostavbu Mateřské školy, ulice Zábíteší
 18. Schválení stavebního dozoru na akci Stavební úpravy a dostavba Mateřské školy v ulici Zábíteší
 19. Bezúplatný převod pozemku p.č. 2425/17 do vlastnictví městyse
 20. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní
 21. Návrh na prodej části pozemku parc. č. 2425/12 do vlastnictví městyse
 22. Žádost o souhlas práva provést stavbu na pozemku ve vlastnictví městyse Veverská Bítýška
 23. Výzva na veřejnou zakázku – novostavba tělocvičny Veverská Bítýška, Pavla Perky 390
 24. ČEPS Invest a.s. – V423 – modernizace na vyšší parametry, II. etapa
 25. Diskuse

Josef Mifek,
starosta

seznam aktualit


sipka Zpět     sipka Verze pro tisk