cz / eng / de     Dnes je

Veverská BítýškaVeverská Bítýška

aktuality

Aktuality

Dovolená MUDr. Vildomcové  ()

Praktická lékařka MUDr. Vildomcová dne 5.5.2017 nebude ordinovat z důvodu dovolené. Velmi naléhavé případy tento den ošetří MUDr. Štětková.…

více informací


Územní rozhodnutí  ()

Stavební úřad Úřadu městyse Veverská Bítýška vydává rozhodnutí o umístění stavby - Obec Hvozdec - Prodloužení splaškové kanalizace, lokalita „Dolní konec“. Délka, profil kanalizace: stoka S1-DN250, dl. 92,32m, stoka S1-1 DN250, dl. 35,13m, stoka S2 DN250, dl. 114,66m. Na pozemcích p.č. 188, 189/1 a 215/1, k.ú. Hvozdec Veverské Bítýšky…

více informací


Hromadný předpisný seznam  ()

Finanční úřad pro JMK oznamuje, že ve dnech 28.4. - 29.5. bude zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích FÚ hromadný předpisný seznam pro daň z nemovitých věcí…

více informací


Čarodějnické odpoledne  ()

Výtvarná a keramická dílna Veverka pořádá v sobotu 29.4. na Ostrůvku ve Veverské Bítýšce Čarodějnické odpoledne pro celou rodinu…

více informací


Pradlena  ()

Maximus Resort na Brněnské přehradě hledá do provozu moderní prádelny spolehlivé pracovnice, které mají rády práci v čistém a voňavém prostředí a mají k této práci předpoklady a vztah…

více informací


Zápis z jednání VUP  ()

Na stránce Výboru pro územní plánování je nově vyvěšen zápis z prvního letošního zasedání…

více informací


Ekoden s Kometou  ()

Vážení sportovní přátelé, rádi bychom Vás pozvali na setkání s hráči a reprezentanty Komety v rámci tradiční komeťácké akce: „EKO DEN S KOMETOU“, která se koná 9. června 2017 od 08:30 hod v obci Předklášteří…

více informací


Rozbor vody  ()

Na stránce vodárenského svazku je vyvěšen rozbor vody ze dne 27. března 2017…

více informací


Změna ordinační doby  ()

Gynekologická ambulance ve Veverské Bítýšce, MUDr. Dorr oznamuje změnu ordinační doby…

více informací


Dobrý soused  ()

Už 14. rokem realizuje společnost HARTMANN – RICO projekt DOBRÝ SOUSED. Dohromady už společnost rozdala více než 3 miliony korun obecně prospěšným společnostem, občanským sdružením a organizacím, které se zabývají zlepšováním veřejného života v místě našeho působení a v jeho blízkém okolí.…

více informací


Územní rozhodnutí  ()

Stavební úřad Úřadu městyse Veverská Bítýška zveřejňuje rozhodnutí o umístění stavby - Chudčice, st. úpr. NN chaty. Stavba je navržena na pozemcích p.č. 2685, 2019, 799, 817, 816/1, k.ú. Chudčice…

více informací


Vzpomínky  ()

Na stránce Vzpomínek pamětníků je vyvěšena nová vzpomínka…

více informací


Zápis do MŠ  ()

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/2018 se koná ve středu 10.5.2017…

více informací


Řízení o regulačním plánu lokalita Hvozdecká  ()

Městský úřad Kuřim oznamuje v souladu s ustanovení § 67 stavebního zákona zahájení ŘÍZENÍ O REGULAČNÍM PLÁNU I. VEVERSKÁ BÍTÝŠKA, LOKALITA HVOZDECKÁ…

více informací


Životní podmínky 2017  ()

Český statistický úřad organizuje výběrové šetření Životní podmínky 2017…

více informací


Zápis dětí do mateřské školy  ()

Starosta městyse schvaluje termín zápisu a místo konání zápisu přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/18…

více informací


Změna č. 1 ÚP  ()

Změna č.1 Územního plánu Veverská Bítýška, vydaná Zastupitelstvem městyse Veverská Bítýška dne 3.10.2016, datum nabytí účinnosti 21.10.2016…

více informacísipka Zpět     sipka Verze pro tisk